تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: دورم از تو....
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
دورم از تو اما با تو لحظه ها رو زنده هستم
بازم از تو پرم از تو واسه تو رویای خستم
خوبه دیروز با تو هر روز از تو با خدا میخونم
تو خیالت توی حالت باز توی کما میمونم
دورم از تو اما با تو لحظه ها رو زنده هستم
بازم از تو پرم از تو واسه تو رویای خستم
خوبه دیروز با تو هر روز از تو با خدا میخونم
تو خیالت توی حالت باز توی کما میمونم
تا وقتی کنارمی میدونم تا وقتی بهارمی میتونم
دیگه طاقت دوریتو ندارم دیگه نمیتونم

غربت این لحظه ی خسته راه خنده هامو بسته
کمر گیتار عشقم زیر بار غم شکسته
شب یلدام ساکت و سرد حسرت شب خالی از درد تا که دق نکرده رویا تو رو جون لحظه برگرد

غربت این لحظه ی خسته راه خنده ها مو بسته کمر گیتار عشقم زیر بار غم شکسته
شب یلدام ساکت و سرد حسرت شب خالی از درد تا که دق نکرده رویا تو رو جون لحظه برگرد
چه به صف آمده غم های دلم

یک نفر نیست مگر پنجره را باز کند
...
قصه دیدنم آغاز کند؟

دلم از پرده به جان آمد و از شیشه شکست

چشم من خیره به راه ، ز دلم می پرسد

آخه باید ز کجا تا به کجا..؟

تا به کی تکیه به دیوار در این چلّه نشست؟

در دلم پنجره ای رنگ سکوت است

سکوت ...!
نمی دانی چه دردی می کشد آنکه چشمش در خم کوچه انتظار می نگرد...
گرچه دورم از تو اما دائما یاد تو ام
محو اندام شبیه سرو آزاد تو ام
من رفیق نیمه ره هرگز نخواهم بود چون
عشوه ات حالم چنان کرده که معتاد تو ام
عشق پاکت را نیالایم به مهر مهرخی
بهتر از شیرین تو را دیدم که فرهاد تو ام
سر به درگاه خسان هرگز نمی سایم کنون
رب من تنها توهستی عبد سجاد تو ام
آرزو دارم شبی آیی به خوابم دلبرا
اندرون حجله ای بینم که داماد تو ام
خسته ای دانم ز جور چرخ بی رحم زمان
چون صبور و ساکتی در نقش فریاد تو ام
لینک مرجع