تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سئوال 20
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2
.
آیا شما در مقابل اعتیاد عاجز بودید یا عاجز هستید؟ توضیح دهید.


.
من در مقابل بیماری اعتیاد عاجز بودم - هستم و خواهم بود.
بیماری اعتیاد خوب شدنی نیست ولی من با رعایت یک سری اصول ساده میتوانم از ان پیشگیری کنم.
بیماری اعتیاد ابعاد گوناگونی دارد:
خشم- غرور - خودمحوری-احساس توانایی-لذت جویی-فراموشی-ترس- تنبلی-احساس پوچی و بی تفاوتی-طمع -شهوت -ناامیدی-تنهایی و ... اگر من توانستم در یک روز از این موارد استفاده نکنم میتوانم بگویم که عاجز نیستم که به نظر من امکان پذیر نیست. پس من تا آخر عمر در مقابل اعتیادم عاجز خواهم بود.
آشنایی با بیماری اعتیاد به من کمک میکند که هرچه بیشتر دنبال بهبودیم باشم.
بهبودی از جلسات و راهنما - کارکرد قدم-خدمت کردن-دعا کردن-مشارکت صادقانه و مهمترین آن از خانواده شروع می شود.
همه اینها به من کمک میکند با شناخت از بیماری اعتیاد نسبت به عوامل بالا بی اهمیت نباشم .
عاجز کسی است که نمی داند چه می خواهد.من با رعایت اصول ساده انجمن میتوانم در مسیر بهبودی گام بردارم و تا حدودی از خسارتهای ناشی از بیماری اعتیادم به خود و دیگران پیشگیری کنم.
تجربه ونظرشخصی من اینه که درجنگ رودرروبابیماری اعتیادمن یک شکست خورده محضم.ازآنجایی که تاآخرعمرم به من چسبیده بایدبصورت کاملامسالمت آمیزهمراه بایک مرموزی خاصی باهاش کناربیام هرجا که خواست سربکشه یواش بی سروصداسرشوزیرآب کنم بقول قدیمیاباپنبه سرش روببرم.دربرابرهمچین دشمن نامردومرموز بایداینگونه عمل کردتاندونه ازکجاخورده
عاجز بودیم هستیم و خواهیم بود..به علت عدم آگاهی چون بیماری اعتیاد یک بیماری فکریست و در ضمن لا علاج وما در مقابل اعتیاد عاجز بودیم ... امروز هم بیماری اعتیاد در ما وجود دارد و با ما رشد میکند و ما فقط آن را در نقطه ای متوقف کردیم و تا آخر عمر در برابر کله خراب خود و بیماری اعتیاد عاجز هستیم...تا بعد
اقرار میکنم و سند میزنم در مقابل این بیماری عاجز بودم،هستم،و خواهم بود.
فهمیدم اگر من خواب باشم بیماری من بیدار است و منتظر یک روزنه تا وارد افکار من شود.
فهمیدم اگر از تجربه ها درس نگیرم و برنامه را جدی نگیرم، باز باید تاوان بدهم.
معلوم هم نیست زنده بمانم و خداوند یک فرصت دیگر به من بدهد، پس عاجزم و عاجزانه رفتار میکنم.
عاجز بودم عاجز هستم و عاجز خواهم ماند.
من به دلیل داشتن بیماری اعتیاد ونداشتن توانایی برخورد با ان و داشتن افراط و تفریط در جهت منفی و این بیمتری که هر روز خود را با یک رنگ به من نشان میدهد و راهی برای درمان کامل ان ندارم در برابر ان عاجزم خواهم بود و میمانم.
دردوران مصرف قاطعانه میگویم که عاجزبودم.چون هرگونه اراده وکنترل زندگی روازمن گرفته بودوبه هرسمتی که دوست داشت منومیکشیدوهرکاری که دوست داشت به من القاءمیکرد.فکرکردن وعاقبت کاری رودرنظرگرفتن روازمن گرفته بود.اوایل فکرمیکردم که بامصرف موادمشکل دارم وترک کردن آن کارمشکلی خواهدبود.اماپس ازورودبه انجمن معتادان گمنام،فهمیدم که مصرف موادمشکل اصلی من نیست،من مشکلی دارم به نام بیماری اعتیادکه همه این تخریبهاازاین بیماری سرچشمه میگیرد.واکنش مابه موادمخدرعامل اعتیادماست نه مقدارمصرف ما.بیماری من یک بیماری جسمی،روانی واحساسیست وهیچ بیماری،نمیتوانست خودراازدرمان بی نیازبداند.بنابراین من همیشه ودرهمه حال باداشتن این بیماری که درمان شناخته شده ای ندارد،عاجزبودم،هستم وخواهم بود.[/align][/size]
با نگاه کردن به زندگی پر از درد و رنج و آشفتگی هایی که با مواد مخدر و اعتیاد برای من بوجود آمده بود و با توجه به این مسئله که من قادر کنترل مصرف مواد مخدر آن هم با اتکاء به اراده ی شخصیم نمی باشم و زندگی با مواد یعنی زندگی آشفته و خراب من
من به این باور رسیم که در مقابل اعتیاد عاجز بودم و هستم و هیچ گاها این توانایی را بدست نمی آورم
**** من هیچگاه قابلیت و توانایی استفاده از مواد مخدر را بدست نمی آورم ****
ajz va ajeziye ma behtarin sarmaye mast va vaghti fekr konim ghodrat mandim yani ajez nistim va vaghti ke bapazirim ajezim yani inke ghodrat mandim ma motadane dar hale behbodi afradi hastim ke az mavade mokhader soe estefade mikonim va aslan janbe va zarfiate moayani nadarim
hadafe in soal baghi mandan dar dayere ajz baraye hamishe ast
ajez bodim
ajez hastim
va ajez khahim bod
صفحه ها: 1 2
لینک مرجع