تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: برگشت سلامت عقل 31قدمهای جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
31 من چه توقعاتی از برگشت سلامت عقل دارم ؟ آیا این توقعات واقع گرایانه هستند یا نه ؟
ما بیشترین آسیب را از برداشت سلامت عقل میخوریم ؟ اول باکی شور پاکی و ابر های صورتی خیلی زر میزنیم و فکر می کنیم کامل شده ایم و به کسانی که در کنارمان هستند را میخواهیم باور کنند که ما دیگر صادق ترین انسان روی زمین شده ایم و توقع دیگران و خودمان را بالا میبریم و بعد که اشتباه می کنیم هم باور دیگران و هم باور خودمان را ضعیف می کنیم .
من انسانی هستم که اشتباه می کنم و اشتباه من دلیل نداشتن سلامت عقل نیست دلیلش کنج کاوی هوش هیجانی من است .
بیماری = توقع از خودم و تکامل پرستی
سلامت عقل = عاجزم + تصمیمات انی نگیرم و مشورت کنم
من توقع دارم با برگشت سلامت عقل دیگر اشتباه نکنم و همیشه انسان کاملی باشم ولی این توقعات واقع گرایانه نیست و من باید بپذیرم انسان کاملی نیستم و امکان اشتباه همیشه وجود دارد و مهمترین کار من باید این باشد که تجربه نادرست را دوباره تجربه نکنم . این که روزی برسد که به راهنما نیاز نداشته باشم و مشورت نکنم که این هم واقع گرایانه نیست .
توقع دارم هیچوقت اشتباه نکنم و قدیس شوم . توقع دارم هیچکس از من بدش نیاد . مشورت نکنم و کارهایم را بدون مشورت انجام دهم این واقع کرایانه نیست ولی
میتوانم با کمک سلامت عقل پاک بمانم و کمترین اشتباه را بکنم . میتوانم تمام تلاشم را انجام دهم و در کارهایم مشورت کنم و راه درست را پیدا کنم . توقع من از برگشت سلامت عقل این است که یک فرد منطقی و مثبت باشم این واقع گرایانه است تا به تعادل و تناسب برسم ....
-اولین نشانه برگشت سلامت عقل من این است که توقعات من باید دست یافتنی باشد وبتونم اونو بدست بیارم دریچه افکارم باز باشه تاکاردرست روانجام بدم تعادل پیداکنم روشن بین وصبورباشم کنترل وقضاوت نکنم اگه اشتباه کردم اونوببینم عصبانی نشم خودآزاری ودیگرآزاری نکنم منطقی باشم ومشورت پذیربه وسوسه هابها ندم وبیجا قاطی نکنم درست فکر کنم پیامدهای کارامو ببینم وکاردرست رو انجام بدم دروغ نگم آرامش داشته باشم دست از خودمحوری بردارم توقعی از دیگران نداشته باشم در انکارنباشم تسلیم اصول باشم وازاصول روحانی وقدمها توزندگیم استفاده کنم برنامه ریزی داشته باشم به قوانین کشورم احترام بگذارم باری به هرجهت زندگی نکنم واز این شاخه به اون شاخه نپرم وشغل ودرآمدحلال داشته باشم رابطه ام بانیروی برترم بهتر بشه وفقط برای امروز زندگی کنم خدمت کنم ویک انسان موفق ومورداعتمادباشم ودرمسیر بهبودی:
که درست زندگی کنم روی اصول زندگی کنم یک زندگی خارج از درد و نا امیدی
فکر نکنم غیر ولقع گرا باشه این طرز فکرم
لینک مرجع