تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: برگشت سلامت عقل 32قدمهای جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
32 آیا توقعات واقع گرایانه من درمورد پیشرفت بهبودیم به واقعیت پیوسته یا نه ؟ آیا درک می منم که بهبودی در طول زمان اتفاق می افتد ونه یک شبه ؟
بله واقع گرایانه بله خیلی خوب هم اتفاق افتاده و میدانم که این یک پروسه است و هر روز بهتر می شود .
بله اتفاق افتاده و داره پيش ميره ومن امروز از ديروز اميدوارنه تر به سوي بهبودي قدم بر ميدارم
امروز می دانم که در هر بعدی و جهتی که با تمایل تلاش کرده ام و افدام و عمل داشته ام رشد کرده ام و هر جا نخواستم و یا صادقانه تلاش نکردم رشدی نداشتهام و یا کم بوده است .
یکی از نشانه های سلامت عقل بهبودی است .
تا حدودی به واقعیت پیوسته . متوجه شدم با تمرین زیاد به مهارت میرسم . بهبودی نقطه پایانی ندارد . مواد مخدر مصرف نمیکنم . ایمان را تجربه کردم و با مشورت کردن به تعادل میرسم . توقع دارم با وجود مشکلات ارامش خود را حفظ کنم و به من اعتماد کنند و من نیز اعتماد کنم . توقع دارم با مشورت کردن کارهایم را درست
انجام دهم .
بله درک کردم که بهبودی در طول زمان اتفاق می افتد........
-تقریبابله،چون دارم با اصول برنامه زندگی میکنم وآرامش نسبی دارم جلسه میرم راهنمادارم قدمهاروکارمیکنم رهجودارم قدمهاروانتقال میدم خدمت ومطالعه میکنم دعاومراقبه وشکرگزاری میکنم درمسیربهبودی هستم سعی میکنم کاربد نکنم کمترعصبی میشم دروغ خیلی کم میگم روی صبرم بیشتر کارمیکنم قوانین رو رعایت میکنم بادوستان تبادل افکاردارم مشورت میکنم شغل ودرآمدحلال دارم دست ازخودمحوری وتایید طلبی برداشته ام کنترل وقضاوت خیلی کم میکنم برنامه ریزی دارم وبه پیامدهای کارام فکرمیکنم دریچه افکارم بازه وکارهای خوب رو بصورت عادت انجام میدم اشتباهاتمومیپذیرم ووسعی میکنم دیگه تکرارنکنم وبرای بهبودیم همیشه شاکر خداوندم... بله بهبودی هم مثل سلامت عقل به مروربدست میایدویک فرآینداست که با کارکردن قدمهاوجاری کردن آن درزندگی ورعایت اصول روحانی برنامه درطول زمان اتفاق می افتد:
بله ,دارم به او چیزهای که دوست دارم کم کم میرسم
بله من به این نتیجه رسیدم که بهبودی یک فرایند است
الماس اول ذغال بوده کم کم یه فرایندی طی می کنه که به الماس تبدیل میشه
لینک مرجع