تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 3
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2
مفهوم وسوسه چیست.؟

بیماری ما از سه جنبه تشکیل شده است. 1جنبه جسمی که بدونه توجه به عواقب آن مصرف می کردیم.2 جنبه روحانی این بیماری ما را به گونه ای خود محور و خودخواه کرده بود(خلا روحانی). 3جنبه روانی این بیماری که ما را تحت تاثیر وسوسه ،اشتغال فکری و اجبار به ادامه مصرف حرکت می داد.راهکارهای وسوسه انجام دادن اصول اولیه برنامه ،مشارکت ، ارتباط مداوم با راهنما ،حضور مرتب در جلسات ،خدمت کردنDodgy
سلام
وسوسه فکر سمج ومرموز وپیچیده است.که با بارور شدن انسان را در حالت اجبار قرار میدهد. کنترل اختیار را از انسان میگیرد.وعلرغم میل باطنی عمل میکند ونهایتآ به نابودی کشیده میشود.
مثال :فکر خراب سراق من میآید. ومن آن را مشارکت نمیکنم در کل اقرار نمیکنم ودر این وظعیت در حالت انکار قرار میگیرم. و به آن فکر بها میدهم یعنی آن فکر را آبیاری میکنم.واین باعث میشود که هیچ توانایی درمقابل فکرم نداشته باشم و آن کار را انجام دهم.
فکری موذی و مرموز و پیش رونده که اگر انرا بازگو نکنم مرا به سوی نابودی میکشاند
وسوسه از راه های مختلف وارد میشود بهترین چیز برای مقابله با ان مشارکت کردن وسوسه با راهنما -در کلاس قدم - جلسات و دعا کردن میباشد. یکبار که وسوسه شده بودم به هیچ چیزی دسترسی نداشتم با خودم در اینه مشارکت کردم و از خدا کمک خواستم و به من جواب داد. یکبار هم با توجه به اینکه میدانستم مواد چه بلایی بر سر من اورده از روی لجبازی با همسرم میخواستم مصرف کنم ولی در همان لحظه با راهنمایم تماس گرفتم و به من گفت توی این دنیا هیچ چیز و هیچ کس - همسر -بچه-پدر- مادر- کار -مشکلات- خوشی- ناخوشی-و...نباید دلیل این بشه که من برای اولین بار مصرف کنم و این مطلب تا الان به من کمک کرده است
وسوسه یک فکر ثابت و سمج است که از درون آدم را هدایت میکند،برای رسیدن به یک لذتی که قبلا امتحان و درک شده است.وسوسه اول به صورت میل می آید و اگر به آن بها بدهید،یعنی در فکر خود با آن کلنجار بروید تبدیل به وسوسه میشود و آنوقت جلوی آنرا گرفتن بسیار مشکل میشود.وسوسه از شاخه های مهم بیماری اعتیاد است وزیر مجموعه افراط میباشد.به همین دلیل است که افراد افراطی زیاد وسوسه میشوند.افراد عادی هم وسوسه دارند، امابا فکر و درایت با آن برخورد میکنندومانند مااسیر وسوسه های خود نیستند.
مفهوم وسوسه چیست :
این سئوال دو جواب دارد 1-معنی وسوسه 2- مفهوم وسوسه
همانطور که میدانید معنی با مفهوم کاملا متفاوت است پس

1- معنی وسوسه :
عدم توانایی در متوقف ساختن افکار مربوط به هر چیزی مثل:-وسوسه داشتن ماکسیما-وسوسه خوردن مشروب یا مصرف مواد-وسوسه خرید کت و شلوارشیک- وسوسه خوردن پیتزا یا کباب-وسوسه خوردن یک لیوان آب خنک- وسوسه کمک به یک فقیر و .....
اما مفهوم اصلی این سئوال در قدم یک اینه که صرفا ما رو با وسوسه مصرف مواد مخدر آشنا کنه ،پس:
مفهوم وسوسه مواد مخدر چیست؟
تفکر مداوم در مورد اثرات مثبت مصرف مواد مخدر یا (تاثیر لحظه ای یا همان نشئگی) را که یک فشار ذهنی یا تمایل غیر عقلانی برای مصرف مواد جهت رسیدن به اثرات مثبت مواد(یا نشئگی علاارغم داشتن آگاهی از مضرات دراز مدت مصرف مواد.
------------------------------------------------
یک سئوال مهم:
علت بوجود آمدن وسوسه چیست؟؟
شش اصل برای بوجود آمدن وسوسه مواد موجود دارد:
1-یاد آوری وجدآمیز از زمان مصرف مواد
2-توقع مثبت
3-اجبار به مصرف
4-موقعیت های محرک و خطر ساز
5-وسواس فکری
6-اشتیاق یا میل به مصرف
وسوسه يك فكر سمچ وآدامس گونه است كه در ما معتادان /بيشتر در مورد وسوسه مصرف مجددميايد دراين موردانجمن وكاركردقدمهابه ما ابزارهايي دراختيارمان قرار داده اند از قبيل مشاركت بلافاصله -بها ندادن به وسوسه -كنترل نكردن -واز همه مهمتر دعاكردن
وسوسه فکر کردن بیش از حد وهرز فکر کردن یعنی بیهوده فکر کردن است
اما در کله من معتاد وسوسه عروسی است هزار چهره که میخواهد مرا با زمان مصرف اشتی دهد تحت هر شرایطی که باشد
امروز من به این اگاهی رسیده ام که اشتغال فکری من و تنهایی من نوعی وسوسه اس
باسلام
وسوسه جریان دایم فکری است که بدون در نظر گرفتن عواقب مصرف مارا به سمت مصرف وبیماری سوق میدهد .وسوسه بعدروانی بیماری ماست که در زمان اعتیاد فعال باعث میشود ما دایم بفکر مواد و چگونگی تهیه و مصرف ان باشیم. بعد از قطع مصرف با هر مدت زمان پاکی وسوسه در کمین ماست وزیرک و حیله گر وهزاران چهره دارد.راه مبارزه با وسوسه ی فکری حرکت در مسیر برنامه ، مشارکت صحبت با راهنما ومهمتر از همه دعا کردن است یعنی با صداقت و خالصانه از خداوند بخواهیم وسوسه های فکری را از ما دور کند و سلامت عقلانی را بما باز گرداند چون اگرهنگام وسوسه کمک خداوند نباشد هم پاکی وهم بهبودی ما بخطر می افتد.
بها دادن به یک لذت جویی آنی و زود گذر....فکری موذی سمج پیش رونده و در بعضی مواقع کشنده....وسوسه همان فکر ثابت و سمجی است که بارها و بارها ما را به طرف مصرف مواد مخدر(یا مشابه آن) میکشاند تا شاید حالت رخوت و سرخوشی که زمانی تجربه کرده بودیم را دوباره به دست آوریم..دانستن این نکته ضروری است که وقتی این جریان فکری را با یک دود یک قرص یک جرعه مشروب یا یک سرنگ به حرکت در آوریم در لاین اجبار قرار گرفته و دیگر نمیتوانیم به اراده خودمان جلوی آن را بگیریم
راهکارهای مقابله با وسوسه..مشارکت کردن مشورت کردن پنهان نکردن فکر و مهمتر از همه خدمت کردن میباشد
وسوسه این هشدار را به من میدهد که در برنامه بهبودی خود خلائی دارم
( وسوسه از ضمیر ناخود آگاه می آید و به ضمیر خود آگاه تبدیل میشود).....تا بعد
وسوسه بدترین حالت اعتیاد است فکری ثابت و سمج.فکری نا سالم است که وارد افکار من شده وباعث می شود من احساسی عمل کنم و افکارم را به رفتار تبدیل کنم وتا ان موقع دست از سر من بر نمیدارد.
آنچه که دل می خواهد و عقل در برابرش تسلیم شود و منطق به کار نیاید.
صفحه ها: 1 2
لینک مرجع