تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: اصول روحانی سوال 37قدمهای جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2
37 من تمایل دارم چه کارهای انجام دهم تا سلامت عقل به من باز گردد ؟
بیشتر کارهای که میتوانم را انجام می دهم مثل جلسه .قدم . مشورت .و دوست دارم ورزش کنم .به خودم بیشتر برسم .سیگار نکشم. مثبت های فکری و گفتاری و رفتاریم را بیشتر کنم
راه نرفته را مردودنشمارم دستم دردست انجمن و دوستان بهبودی باشد عشق ورزیدن وعشق گرفثن راتمرین کنم اجازه دهم تاخداوند {نیروی برتر} نقش موثرتری درزندگیم ایفاکند
یکی از کارهای که من باید بکنم اینه که زر نزنم گوش کنم (این مطلب تو قدم یازدهم کار میکنه)
یکی از اون چیزهای که به من کمک میکنه اینه که خودمو بپذیرم.
من اگه بدونم واقعا کی هستم راحت تر میتونم از دیگران کمک بگیرم.
اقرار به مشکلات و پذیرش اونها
تکرار تجربیاتی که تا به امروز به من کمک کرده هم میتونه یکی از اون مواردی باشه که به من کمک کنه.
تمایل یعنی کارهایی که انجام می دهم و خواستن تنها کافی نیست .
رفتن به جلسه ، مشارکت ، قدم کارکردن ، تماس با راهنما، کتاب و نشریه خواندن ، گوش دادن و خوب شنیدن ، خوب دیدن و هر کاری که در روند بازگشت سلامت عقل به من کمک می کند
با سلام من در كلاس يا بيرون خوب حرافي ميكنم اما سوال ميپرسه كه من چكار هاي انجام ميدهم وقتي مگم مشورت.كار كردقدم شركت در جلسه ارتباط باراهنما مطالعه نشريات...اياخودم واقعا چقدر بهش عمل ميكنم
تمایل یعنی نشان دادن علاقه و شوق درونی توسط اعمال و رفتار و کردارمان ، بطور مثال کارهای که انجام میدهیم تا سلامت عقل به ما برگردد ؛

حضور مرتب در جلسات - انتقال و منتقل کردن قدمها - ارتقاء سواد بهبودی - مطالعه - مشورت با صاحب نظران – مشارکت در جلسات بهبودی – درخواست کمک از راهنما - حرف شنوی و صبوری کردن – با برنامه زندگی کردن – فقط برای امروز زندگی کردن و ، و
برای خودم دعا کنم و سعی کنم که ارتباطم با نیروی برتر بیشتر بشه دریچه افکارم را باز کنم و به ایده های جدید اجازه ورود بدهم و فروتن باشم و مشورت کنم و دست از غرور و خود محوری بردارم
تعادل برقرار کردن بین افکار و احساسات؛ عواطف و عقل،
.وهرکاری که من را در مسیر بهبودی قرار دهد مانند کارکردن قدمها ،پیاده کردن قدمها در زندگی ،تسلیم و تمایل همیشگی ؛پذیرش برنامه های بهبودی ،
گزینشی عمل نکرد در مسیر بهبودی ، تغییر همه رفتارهایم از منفی به مثبت ،احساس تفاوت نکردن و خود محور نباشم ،دریچه افکارم همیشه باز باشد ،شناخت احساسات و بیان کردن درست آنها ،دعا و درخواست از نیروی برترم .
-دیدم بازشده موادوالکل ونیکوتین وچیزای بیرونی مصرف نمیکنم اصول رورعایت میکنم مثبت گراشده ام مطالعه دارم وجواب سوالات روصادقانه میدم دریچه افکارم برای گرفتن ایده های چدیدبازه ومیپذیرم برای ادامه زندگی نیاز به ابزارجدید وروحانی دارم ناامیدنیستم به مسولیتهاوتعهداتم عمل میکنم دنبال حاشیه نیستم جبهه گیری نمیکنم افکارم بلافاصله تبدیل به رفتارم نمیشود خوب گوش میکنم واز تجربیات دیگران استفاده میکنم تسلیمم وشاکرجلسه میرم راهنمادارم خدمت ومشورت میکنم درآمدحلال دارم کارهاموازجوانب مختلف بررسی میکنم وعاقبتش رادرنظرمیگیرم ترازخودمومیگیرم نه تراز دیگران روبیشتربه دنبال چگونگی ها هستم تا چراها باکسی جنگ ندارم صلح طلب شده ام دیگرخودمحوری نمیکنم ودروغ کمترمیگم باکارکردن این 3قدم سعی میکنم از زاوبه زیباتر وبهتری به زندگی تگاه کنم:
صفحه ها: 1 2
لینک مرجع