تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: اصول روحانی سوال 38قدمهای جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
38 آیا کاری هست که من در گذشته به انجام آن تمایل نداشتم اما اکنون این تمایل را پیدا کرده باشم ؟آن کار جیست ؟
یک مثال زنده دارم من تا چند وقت پیش از کسی رنجش داشتم همیشه برای او بد می خواستم و از این موضوع آزار میدیدم و تمایل به تعقیر این حالت نداشتم تا اینکه از یک مورد خیلی آزار دیدم و خواب خوراک را از من گرفته بود و تمایل اینکه کاری برایش انجام دهم در من ایجاد شد و مشورت کردم و امروز برای کسانی که از آنها رنجش دارم شادی و سلامتی میخواهم این یکی از بزرگترین نشانهای برگشت سلامت عقل در من است .
مشورت کردن ، دوست شدن با افراد غیر معتاد ، مسئولیت پذیری ، ارتباط با نیروی برتر ، صداقت داشتن ، اقرار ، درخواست مکم ، تمایل برای تغییر بیشتر شدن صبرم ، به دنبال نتیجه نبودن و فقط اقدام و عمل کردن
منظورتمايل به انجام كارهاي مثبت است كه نشانه فرايند برگشت سلامت عقل است مانند مشورت كردن مطالعه ارتباط باراهنما شركت در جلسه مسئوليت پذير بودن ... ولي اين تمايل اگر با حركت همراه نباشد زود فراموش ميشود
کارهایی که ما درگذشته انجام میدایم بر اثر باورهای غلطی بود که داشتیم ، ما درگذشته بعلت بیماری فعال ، به هنجارها علاقه ایی نداشتیم و اصولاً قانون شکنی و خلافکاری را می پسندیدیم ، شعار ما در گذشته اینبود ؛ (( بکش تا زنده بمانی )) علاوه بر اینها ، دروغ ، دزدی ، ریا ، انکار ، شخصیت های کاذب ، خود محوری ، بسته و دگم فکر کردن و . . . بنیان زندگی ما را شکل داده بودند در هر صورت ما با چنین وضعیتی وارد انجمن معتادان گمنام شدیم و با الطاف و حمایت نیروی برتر روز به روز تمایل ما نسبت به برگشت سلامت عقل رو به فزونی گرفت ، شعار های گذشته خود را تغییر دادیم و اینک میگویم ؛ (( زندگی کن و بگذار زندگی کنند )) و با دور ریختن باورهای قدیمی و پذیرش باورهای جدید روش وزندگی خود را تغییر دادیم ، بطور مثال ؛

تمایلات گذشته تمایلات امروز

نا صداقتی ، عدم روشن بینی باصداقتی ، روشن بینی

بی برنامه گی و نامنظمی با برنامه و منظم بودن

بسته و دگم فکر کردن باز و بدن تعصب فکر کردن

همنشین بد همنشین خوب

وقت تلف کردن حداکثر استفاده از اوقات

حرف گوش نکردن حرف گوش کردن

مشورت نکردن مشورت کردن
-پذیرفته ام که بیمارم وعاجز تسلیم شدم وحرف گوش میکنم درجمع فامیل وخانواده شرکت میکنم به عزا وعروسی میرم درکارهای گروهی مشارکت میکنم خصوصاکارای خیر تمایل به تغییروراستگویی دارم دیگه انتخابی مشورت نمیکنم مسولیت خطاهامومیپذیرم درموردچیزی که آگاهی ندارم دیگه اظهارنظرنمیکنم خیلی صبورشده ام دعاوشکرگذاری میکنم به خانواده وهمدردانم خدمت میکنم بانیروی برترم دوست شده ام روابطم عالی وسالم شده پاک وسالم زندگی میکنم بدون هرگونه مخدرمحرک ونیکوتینی ورزش میکنم ودرآمدحلال دارم از انسانهای موفق الگوبرداری میکنم برنامه ریزی دارم وعاقبت وپیامدهای کارامومیبینم وفرصت زندگی روبخودم ودیگران میدم اصول انسانی رورعایت میکنم به رای وجدان گروه احترام میگذارم وتسلیم اصول وخداوند هستم:
بله مهمتریم چیز ها
جلسه
قدم
که مهمترین هستند من قبلا همیشه به زور جلسه می رفتم ولی حالا با عشق می رم
لینک مرجع