تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: اصول روحانی سوال 41قدمهای جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
41 آیا قادر بوده ام انجام کاری رابرنامه ریزی کنم وایمان داشته باشم که اعتیادم برسرراه انجام این کار مانع ایجاد نخواهد کرد ؟
باور من بر این است که اعتیاد مانع نیست این برداشت وایمان ضعیف من است که با کمی سختی دست از برنامه خود می کشد و چون دلیل قانع کننده ای ندارد می اندازد گردن بیچاره اعتیاد من از اعتیاد انرژی مثبت برای رسیدن به اهدافم می گیرم و اگر نتوانم طبق برنامه پیش بروم علت آن را در خودم و ایمانم به آن برسی می کنم هر کجا که ایمان قوی در برنامه ام داشته ام موفق شده ام و اعتیاد هم تسلیم من بوده .مثال زنده چون ایمان من به انجمن قوی بود تولد 8 سالگیم را دیدم و اعتیاد کوچکترین ضربه ای نتوانست بزند مهمتر ازآن با هیجاناتی که تعثیر اعتیاد است به من کمک هم کرده .
من با یه نگاه سرسری به زندگیم میبینم طوفانی کارهارو شروع کردم بعدش بیحال .
سه سال پول جمع میکنم بعد یه وسوسه معتاد گونه می یاد همشو خراب میکنه، من در عین انجام دادن کار خوب یهو شرمنده گند میزنم به همه چیز اگه نخوام کمک بگیرم
منظور این سئوال اینه که من به تنهایی قدرت انجام هیچ کاری و ندارم یعنی آقای معتاد خیلی خوشحال میشیم اگه تا آخر عمرت با کله خودت راه نری.
اگه روزی نفس و بیماری اعتیاد از من دور شود آنوقت دیگر من معتاد نیستم و هیچ وقت اینگونه نیست .
بیماری اعتیاد زمانی می تواند مانع شود که ذهن و فکر من به انجام ان کار ایمان نداشته باشد .
مهم اینست که من باید یاد بگیرم برای زندگیم برنامه ریزی کنم و این یک فرایند است که به مرور بهبود پیدا می کندو من نیز می توانم برای زندگیم برنامه ریزی کنم .
اعتیادم که حتمن مانع تراشی میکنه و نمیذاره به هدفم برسم و اگه من حواسم به بیماریم باشه و مشورت کنم و با کله خودم نخام حرکت کنم میتونم اجازه ندهم که بیماریم مانع رسیدن به اهدافم نشه
اگر من ایمان و باور داشته باشم با اقدام و عمل میتوانم موفق شوم و اعتیاد هیچ مانغی ایجاد نمیکند.شاید بیماری اعتیاد بخواهد تاثیر منفی بزارد همانطور که در کتاب نوشته شده بیماری اعتیاد خواهان شکست ماست ولی اگر باور و ایمانم قوی باشد با مشورت کردن وشناسایی احساساتم و مشارکت کردن و اقدام و عمل موفق میشوم.مثال زنده/من ابتدا باور کردم که اگر بخواهم میتونم سیگارو ترک کنم بعد تصمیم گرفتم و اقدام وعمل کردم تا موفق شدم ترک نیکوتین کنم.با توجه به اینکه بیماری بهم میگه نمیتونی ولی چون باور وایمانم قوی است موفق شدم
-به دلیل نداشتن سلامت عقل وزندگی درچرخه بیماری ومرض وداشتن اجباربمصرف همیشه باری به هرجهت زندگی کرده بودم بدون برنامه ریزی وبدون مشورت ایمان وباوری هم نسبت به نیروی برترنداشتم زندگیم شده بود تهیه ومصرف ومصرف وتهیه به هرقیمتی اما امروز بواسطه کارکردن 12قدم وقرارگرفتن در روندایمان آوری هم برنامه ریزی دارم وهم مشورت میکنم وهم درچرخه بهبودی هستم وایمان دارم که اعتیادم مانعی برسرکارم که باتسلیم وروشن بینی وصداقت همراه است ایجادنخواهدکرد امروزدوست خوبی بتام خدا دارم:
من به این باور رسیده ام که بیماری اعتیاد من نیرویش کمتر از نیروی برتر است
اگه من بخواهم تمام مراحل زندگی ام را به دست خدا بسپارم و خودم از کنترل زندگیم دست بردارم به همه هدف هایم خواهم رسید
در ضمن با برنامه ریزی دقیق خواهم توانست به هر کاری دست بزنم و موفق بشم
لینک مرجع