تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: اصول روحانی سوال 46قدمهای جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
46 آیا امروز از راهنمایم کمک خواسته ام یا به جلسه رفته ام یا در دسترس دیگر معتادان در حال بهبودی بوده ام ؟ نتایج آن چه بوده ؟
راهنمایم خیر جلسه هم خیر فقط در دسترس دیگر معتادان بوده ام . نتیجه آن احساس خواسی ندارم .
این سوال می خواد بگه باید مثل ارتش یک مملکت همیشه آماده باشی تا در مواقع بحران بتوانی با آن مقابله کنی .آماده بودن یک معتاد یعنی زنگ زدن به راهنما به صورت مرتب ، رفتن مرتب به جلسات و در بهبودی بودن تا در مواقع مشکلات و بحران بتوانیم از این امکانات استفاده کنیم . من هم به طور مرتب به جلسات می روم ولی با راهنمایم به طور مرتب تماس ندارم نتیجه اش هم تا حالا خوب بوده ولی می دانم اگر در تماس با راهنمایم بیشتر فعال باشم بهبودی و آرامش بیشتری دارم.
(۲۴-۱-۱۳۹۰ ۰۴:۲۰ عصر)اسماعیل نوشته شده توسط: [ -> ]راهنمایم خیر جلسه هم خیر فقط در دسترس دیگر معتادان بوده ام . نتیجه آن احساس خواسی ندارم .

سلام مرسی از صداقت کلامت ولی من تجربه متفاوتی دارم
باراهنما ارتباط ندارم ولی در دسترس همدردانم هستم به جلسه میروم نتیجه اش این بوده که وسوسه برای مصرف مواد نداشته باشم و بتوانم پاک بمانم وآرامش داشته باشم.
- بله باراهنماودوستان بهبودی دایم درتماس هستم ونتیجه اون خدمت کردن ورعایت کردن اصول ودرمسیربهبودی وخداوند بودن است پاک زندگی میکنم ومثلث بهبودیم تکمیل است ودیگه نیازی نیست ماسک بزنم کمک گرفتن از راهنمام وحضوردرجلسات ودر دسترس دیگرمعتادان درحال بهبودی بودن کمک میکنه تااززیرچترعجزم خارج نشم فراموش نکنم که معتادم وتسلیم وارزندگی کنم من فقط برای امروز به این دلیل درجمع زندگی میکنم که اگرخواستم زمین بخورم بتونم دست یکی رو بگیرم تاکمک کنه سر پا بشم یامن کمک دیگران باشم تاسر پا بمونن وزمین نخورن امروز من آماده ام تاتومسیربهبودی خدمت وخداوند باشم باتماس داشتن بادوستان بهبودی آرامش وامنیت رو حس میکنم:
بله من به نتیجه رسیده ام که خودم اصلا نمی تونم اگر می تونستم زندگیم اینجوری نبود
تابان های زیادی به خودم زدم به خاطر خود محوری که فکر می کردم درست انجام میدم
ولی امرزو به این آگاهی رسیدم که من باید از دیگران مشورت بگیرم که از منیت خودم خارج بشوم
من وقتی با دوستان بهبودی هستم اتوماتیک در مدار بهبودی قرار می گیرم
نتیجه درست زندگی کردن.
لینک مرجع