تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: حرکت به جلو سوال 50قدمهای جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
50 دانش و تجربه من چگونه بر کار کردن این قدم اثر گذاشت ؟
من هر چه که امروز دارم اول دانش آن را از دیگر معتادان در حال بهبودی کسب کردم و بعد تجربه کردم و باوری برای خودم به دست آوردم مثلا اول به من گفتند با این انجمن میتوانی بدون مواد زندگی خوبی داشته باشی این برای من دانش بود ولی بعد که خودم تجربه کردم و نتیجه آن را دیدم امروز برای من یک تجربه شده که خودم آن را لمس کرده ام وبقیه موارد مثل مشورت .مشارکت . صبر . و.............
خدارا شکر می کنم که توانستم قدم دو را یک بار دیگر کار کنم و از اینکه برای اولین با در سایت که همه میتوانند استفاده کنند خوشحال هستم و امید وارم که به دیگر دوستان کمک کند در ضمن اگر دوستی پیشنهادی داشت یا سوالی بود میتواند با شماره من تماس بگیرد .همراه من 09121675613 و در ساعات اداری 0261 6464587 . شاد موفق باشید . اسماعیل محمدی .
من فهمیدم که تصمیمات من بر اساس ترس است و عجولانه اتفاق می افتد
از تجربه قدم یک برای کارکرد قدم دوم استفاده کردم و فهمیدم وقتی مشورت به درد من می خورد که به نمی دانم و نمی توانم اعتراف کرده باشم .عاجز وار زندگی کنم و به تجربه مشورت نکردن ها را به یاد داشته باشم .
تجربه سرمایه زندگی من است و حاصل درد کشیدن خودم و انسان های دیگر است.
با نگاه کردن به گذشته ام ودیدن اینکه چقدر اشتباهاتم را تکرار میکردم وفکر میکردم که قرار است نتیجه اش فرق کند ویا اینکه چقدر افراط وتفریط در هر کاری داشتم ونداشتن تعادل در زندگیم و اینکه خودم را عقل کل بدانم وهمیشه باشکست مواجه میشدم باعث شد که راحتتر بپذیرم که سلا مت عقل ندارم وباید قدم دوم را سلولی کار کنم.
هر چه تجربه داشتم تلخ بود ودانش ها هم بی اساس اما در مسیر بهبودی یاد گرفتم که باید عاجز باشم در برابر افکارم ورفتارم که همگی بیمار گونه هستند باید تغییر و دریچه افکارم باز باشد تمایل داشتم که پاک شوم وپاک بمانم وبه یک نیرو ی برتر از خود وابسته باشم ودوباره تجربه تلخ گذشته را تجربه نکنم بلکه تجربه دیگران را تجربه خود وعجز دیگران عجز خود دانسته ودیگر به افکار خود متکی نباشم دست از خود محوری کشیده خدا محور شوم واگر دانشی هم باشد همراه روشن بینی واگاهی باشد
-هرگاه تجربه ودانش راباهم تلفیق کنیم آگاهی ایجادمیشودوبااین آگاهی واردمسیربهبودی میشویم و از حق انتخاب هایمان بدرستی استفاده کنیم وهمین آگاهی درقدم2بمن کمک کردتادرروندایمان آوری قراربگیرم واثرات برگشت سلامت عقل واعتمادورابطه بانیروی برتررابررسی کنم کارهایم رادرگذشته بدون درنظرگرفتن پیامدهایش انجام میدادم اماالان اگرآگاهی نداشته باشم حتما باشخص واردبه آن کارمشورت میکنم وعواقب آنرا درنظرمیگیرم دست ازخودمحوریهاوآرزوهای محال وغیرممکن برداشته ام وبایدتغییرکنم واقع بین وواقع گراشده ام پذیرفته ام که عاجزم وباید دریچه افکارم رابازنگه دارم تاتجربه رادوباره تجربه نکنم واززیرچترعجزم خارج نشوم دانش وتجربه من بایدهمراه بااصول روحانی برنامه باشدبایدخدامحوربشوم:
دانش و تجریه های من در من باور های عمیقی شکل گرفته که با واسته این باور می توانم قدم دو را در مسیر زندگی استفاده کنم
دانش و تجربه من را به یک باور های عمیقی می رساند که به این امکان را می دهد که قدم دو در مسیر زندگیم استفاده کنم
لینک مرجع