تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 10
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2
10.آیا شمادر مورد مواد مخدر حق انتخاب دارید؟اگرداریدتوضیح دهید واگرندارید چگونه و در چه نقطه ای آنرا ازدست داده اید؟

اولین بار که چه زمان وکدام مکان وچه نوع ماده مخدرما حق انتخاب داشتیم .موقعی حق انتخاب از ما گرفته شد که دایمی و منحصر به یک نوع مواد مخدرشده بودیم و هرآنچه که مواد مخدروبیماری اعتیاد می گفت انجام می دادیم .ودر نقطه ای حق انتخاب از ما گرفته شدکه چه مصرف می کردیم وچه مصرف نمی کردیم قادر به ادامه زند گی نبودیم .ما در رابطه با مواد مخدر در هر شکل ونوعی حق انتخاب نداریم به دلیل آسیب پذیری و از دست دادن قابلیت مصرف حق انتخاب ازما گرفته شده است ودلیل آن هم قطع مصرف های ما در گذشته(ترکهای قبلی)است با آشنایی با برنامه بهبودی یک حق انتخاب به ما داده شده وآن اینست که انتخاب کنیم به کدام سمت حرکت کنیم زندگی به روال برنامه یا زندگی به ................................................................................​..............
قبلا فکر میکردم که در اوایل مصرف حق انتخاب داشتم ولی از آنجایی که مواد مرا با خود هر جا برد و دیگر برای من مهم نبود کجا و کی و در چه شرایطی مصرف کنم فهمیدم که دیگر حق انتخاب ندارم
با سلام
نظر شخصی من این است که امروز در مقابل مواد مخدر حق انتخاب دارم چون بارها دیدم کسانی مصرف میکنند و سریعا آن مکان را ترک کردم و این یعنی انتخاب کردم که مصرف نکنم.
ولی این حق انتختب تا قبل از اولین بار مصرف اعتبار دارد با اولین بار مصرف دوباره از من گرفته شده و به دست بیماریم سپرده میشود. نباید قسمت جسمی بیماری را که الرژی نسبت به مواد مخدر است را از یاد ببریم
اولین بار که چه زمان وکدام مکان وچه نوع ماده مخدرما حق انتخاب داشتیم .موقعی حق انتخاب از ما گرفته شد که دایمی و منحصر به یک نوع مواد مخدرشده بودیم و هرآنچه که مواد مخدروبیماری اعتیاد می گفت انجام می دادیم .ودر نقطه ای حق انتخاب از ما گرفته شدکه چه مصرف می کردیم وچه مصرف نمی کردیم قادر به ادامه زند گی نبودیم .ما در رابطه با مواد مخدر در هر شکل ونوعی حق انتخاب نداریم به دلیل آسیب پذیری و از دست دادن قابلیت مصرف حق انتخاب ازما گرفته شده است ودلیل آن هم قطع مصرف های ما در گذشته(ترکهای قبلی)است با آشنایی با برنامه بهبودی یک حق انتخاب به ما داده شده وآن اینست که انتخاب کنیم به کدام سمت حرکت کنیم زندگی به روال برنامه یا زندگی به ...

فردین فراری

این نظر شخصی من است

بچها تجارب خوبی دادن
به نظر من ما هیچ وقت حق انتخاب در مورد مواد مخدر رانداشتیم ونداریم
در گذشته هر موادی را مصرف میکردیم و هر مقداری
مثلا:
اگر الکل مصرف میکردیم بعدش میگفتیم سبز هم حال میده 4 تا دود سیاه میچسبه و...
پس ان وقت هم مواد انتخاب میکرد خیلی وقتها اگر نعشه هم بودیم جایی بهمون تارف میشد
دست رد به کسی نمیزدیم باز مصرف میکردیم
امروز هم ما هیچ حق انتخابی در مورد موادددد مخخخخخخخخدر نداریم
چون
ما بیماریم والرژی ما نسبت به مواد قیر قابل اراده و کنترل است
من درمقابل مصرف مواد هیچ حق انتخابی ندارم امادردوران طلائی مصرف فکر میکردم حق انتخاب دارم اما وقتی اجبار به مصرف پیدا کردم حق انتخاب ازمن گرفته شدومواد مخدر زندگی مرا اداره میکرد
خیر_ زمانی انتخاب کردیم که چه موادی بزنیم..کجا بزنیم.. با کی بزنیم.. چه طور بزنیم.. ولی با اولین ماده ای که انتخاب کردیم شروع به از دست دادن حق انتخاب کردیم دیگر هر جا که امکان داشت مصرف میکردیم با هر کس که امکان داشت ( حتی اگر از معاشرت با آن شخص خوشمان نمی آمد) مصرف کردیم تمام زمانمان صرف مصرف مواد مخدر میشد هر نوع ماده مخدری که در دسترس بود مصرف کردیم بعضی از ما ( از جمله خودم) که از اعتیاد تزریقی واهمه داشتیم مجبور به استعمال تزریقی شدیم...
از زمانی که برای اولین بار خماری را تجربه کردیم به همان صورت که اعتیادمان پیشرفت میکرد یک یک حق انتخاب های خود را از دست دادیم...
باسلام
در اوایل که بنظر خودم بصورت تفننی مصرف میکردم حق انتخاب داشتم ولی با وارد شدن در مرحله ی اعتیاد فعال دچار چرخه ی زندگی برای مصرف ومصرف برای زندگی شدم ودیگر حق انتخاب نداشتم.حالا با شناختی که از بیماریم پیدا کرده ام و حساسیتی که نسبت به مواد دارم حق انتخاب دارم یا زندگی به روال برنامه و یا نیستی ونابودی.
برای من از اوایل مصرف حق انخاب گرفته شد و اجبار به مصرف دیگه هیچ انتخابی برام نزاشت جز مصرف و مصرف...ولی امروز حق انتخاب دارم و این حق انتخاب جزو بهترین عنایات خدا برای هرانسانی هست.
امروز اختیار دست خودمه که زندگی به روال برنامه و زندگی معنوی رو دنبال کنم یا دوباره برگردم و با مصرف مواد زندگی پر از اشفتگی و نکبت رو دنبال کنم.
پس امروز من (با قطع مصرف) حق انتخاب دارم.Heart
نه من در مورد مواد مخدر حق انتخاب نداشتم چون زود اجبار در مصرف شدم و افسار مرا مواد مخدر در دست گرفت و به هر کجا که میخواست میبرد و به من امر نهی میکرد و برام مهم نبود کجا و با چه کسی مصرف کنم یا چه ماده مخدری مصرف کنم.
صفحه ها: 1 2
لینک مرجع