تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: یادآوری برای امروزم :
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
باید به زندگی توجه کنم .

نشانه ها به من می گویند که روی زندگی فرد دیگری تمرکز کرده ام و به

مشکلات او توجه می کنم و از زندگی خود غافل هستم . توجه به زندگی

خودم مانند رانندگی در مسیر درست است و برای این کار باید آرامش و

آسودگی خیال داشته باشم .

« جهان گرد است و در جایی که احساس می کنی پایان راه است ممکن است آغاز راه دیگری باشد . »
قدم به قدم گوش می دهم . درونم را جستجو می کنم و مفهوم قدم اول

را در می یابم و آن را به کار می برم و به قدم بعدی می روم . اگر لغزش

داشته باشم دوباره از نو شروع می کنم . می دانم بازگشت و شروع مجدد

هر بار آسان تر خواهد بود .

« با کار کردن روی قدم ها ، دنبال کردن سنتها و به کار بستن ابزارهای

برنامه ، با عشق و کمک گرفتن از خداوند و دیگران خود را تغییر میدهیم . »
تنبلی را باید کنار بگذارم و برای کارهای عقب افتاده ام برنامه ریزی کنم.
به مادرم و پدرم یه سری بزنم و احوالشونو بپرسم.
با همسرم بهتر برخورد کنم...

پا روی ترسم بگذارم و از خدا بخوام که کمکم کنه تا بتونم کارهای خودمو انجام بدم.
باید برای کار اقدام کنم . تنبلی رو بذارم کنار
نارانان مرا متوجه ساخت از آنجا که هیچ کنترلی روی وضعیت دیگران ندارم ،

باید دیدگاهم را نسبت به زندگی تغییر داده و واقعیت موجود را ببینم . نه

تحقق رویاهای من بلکه واقعیتی که باید با آن درگیر شوم ، در غیر این صورت

زندگی ام سراسر بدبختی خواهد بود .

« بعضی مواقع بدترین دردها ، مشاهده فردی است که به آن درد گرفتار است . »
امروز شروع روز جدیدی است می توانم از آن استفاده کنم و یا خرابش کنم .

آنچه امروز انجام می دهم مهم است زیرا یک روز زندگی ام را برایش گذاشته

ام . فردا که بیاید ، امروز را برای همیشه از دست داده ام ، آنچه می ماند

کاری است که من در آن روز انجام داده ام .

می خواهم چیزی به دست آورم ، نباید چیزی ببازم ، خوب ، نه شیطانی "

موفقیت ، نه شکست " در این صورت از بهایی که بابت آن پرداختم پشیمان

نخواهم بود .

« سعادت و خوشبختی نمی توانند سفر کنند ، تصاحب شوند ، دریافت

شوند ، پوشیده شده و یا مصرف شوند . سعادت و خوشبختی تجربه ای

معنوی است از زندگی با عشق ، محبت و سپاس . »
به روح و فکرت آرامش ببخش ، بدان و اطمینان داشته باش که نیروی برترت

تو را هدایت خواهد کرد .

« شعور و درک زمانی حاصل می شود که توانایی ایستادگی داری ،

فقط نگاه کن و گوش فرا ده . »
از برنامه نارانان که کمک کرده تا خودم را بشناسم و در من اعتمادی ایجاد

کرده است تا بتوانم تصمیم گیری کنم ، متشکرم .

« در انجام کارهایت ترس و حساسیت بیش از اندازه نداشته باش . زندگی

سراسر تجربه است . هر چه بیشتر تجربه کنید ، بهتر است . »
قادر نیستم افکارم را با همه و یا بیشتر مردم در میان بگذارم ، ولی به محض

وارد شدن به جلسات نارانان احساس دوست داشتن می کنم و می دانم در

آنجا کسی درباره من قضاوت نمی کند فقط برای آنچه هستم دوستم دارند .

« سرنوشت ، بستگان ما را تعیین می کند ، ولی دوستان مان را خود انتخاب می کنیم . »
یادم می ماند که خداراشکر کنم همیشه .به خاطر تمام خوبیهایش که از آنها غافل بودم می گویم خدایا شکرت
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
لینک مرجع