تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 2 قدم سوم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چگونه میدانیم که نیرویی مافوق چه کسی یا چه چیزی است؟
وقتی می توانم او را بشناسم که در وجود من جای خالی برای ورود یک نیروی مافوق بوجود آمده باشد.وقتی که فهمیدم در تمام این مدت خدایی کرده ام و دانستم که بر خلاف تصورم من خدا نیستم(!)و اگاهی و توانایی کافی ندارم جای خالی برای ورود خدا به تمام وجودم ایجاد شد.
نیروی برتر را از راه های مختلفی شناختم از طریق
راهنما,جلسات,نشریات,طبیعت و راه های مختلفی که هر کدام از ما به تنهایی تجربه اش کردیم.
امروز خداوند را در تک تک موجودات و کائنات می بینم خدای من آنقدر گسترده است که هر روز من می تواند روزی ماجراجویانه و جذاب برای شناختش باشد.
در تغییراتی که کرده ام معجزاتی که در زندگیم رخ داده است
ارزوهای به ظاهر محالی که امروز براورده شده اند
ارامشی که توی زندگیم بدست اورده ام
همه اینها نشانه هایی هستند که به من حضور نیروی برتر را یاد اوری کرده است و من امروز او را در تمام لحظات زندگیم دنیا و اطرافم میبینم
وقتی که برمیگردم ومقایسه میکنم تعییراتم ا از روز اول که باآن نابسامانی وارد جلسات شدم درمی یابم که یک قدرت مافوق که من توانستم باتکیه برآن این تغییرات رادرخودم ابجادکنم و اینها همه تصادفی نیست ومی دانم که این نیروی مافوق همان نیروی برترم که دربرنامه شناخنم وباآن آشنا شدم وبرای امید وصبر به همراه اورد واز خودش میخواهم که همیشه همراهم باشد .
من قبل از شناخت نیروی مافوق. نیروی برترم که
راهنمای من است را شناختم و همیشه خدا
را طوری میشناختم که مغرور است و ما را برای امتحان
ومشکلات آفریده ولی الان مطمئن هستم
مشکلات را برای این گذاشته که ما باهاشون رشد کنیم
نه اینکه درجا بزنیم
ذهن من با کمک راهنمام و با کمک گرفتن از دو قدم قبلی
نسبت به خدا تغییر مثبت پیدا کرد
و خدایی را یافتم که هیچ وقت منو تنها نمیذاره
و همیشه با من است
همون خدایی که فکر میکردم مغروره الان
مطمئنم حامی وپشتیبان منه
اگر به خدا اعتماد داشته باشم و یک قدم بردارم
خدا برای من هزاران قدم برمیدارد
لینک مرجع