تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: تجربه روحانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
واژه تجربه روحانی و بیداری روحانی به دفعات در این کتاب آمده است.اگر در مطالب کتاب دقیق شویم،خواهیم دید تغییر شخصیت لازم برای بهبودی از الکلیسم،بطرق مختلفی در افراد بوجود آمده است.
چاپ اول کتاب ما،برای بسیاری از خوانندگان این تصور را به وجود آورده بود که این تغییر شخصیتها یا تجربه های روحانی باید به صورت یک تغییر و تبدیل ناگهانی و عظیم باشد
اما خوشبختانه این نتیجه گیریها حقیقت ندارد.
در فصلهای اولیه کتاب چندین مورد از تغییر و تبدیلهای انقلابی و ناگهانی تشریح شده است و با آنکه منظور این نبوده است که یک چنین حالتی حتما" برای بهبودی لازم است اما بسیاری از الکلیها نتیجه گیری کرده اند برای بهبودی لزوما" باید یک تجربه روحانی ناگهانی و خارق العاده به آنها دست دهد و سریعا" با تغییرات بزرگی در احساسات و طرز تلقی آنها دنبال شود.
با آنکه در میان هزارها الکلی عضو جمعیت ما یک چنین تغییرات و تحولاتی مرتبا" اتفاق میافتد اما به هیچ وجه یک قاعده کلی و همگانی نیست و بیشتر اعضای ما به تجربه ای که دکترویلیام جیمزروانشناس آنرا((نوع آموزشی))نامیده است دست مییابند.
نوع آموزشی نوعی است که به مرور و به آهستگی در انسان بوجود می آید.
بسیاری از اوقات دوستان یک تازه وارد مدتها قبل از خود او متوجه تغییراتی که در او پدید آمده است میشوند و تازه وارد هم بالاخره متوجه میشود که تغییراتی اساسی در واکنشهایش نسبت به زندگی پیدا شده است اما عامل این تغییرات
از وجود خود او به تنهایی نمیتوانسته است سر چشمه گرفته باشد.نتیجه ای که غالبا"ظرف چند ماه از این طریق گرفته می شود،بندرت ممکن است حتی پس از سالها تزکیه نفس انفرادی به دست آید.
اعضای ما بجز چند استثنا عاقبت همگی متوجه می شوند که به یک سرچشمه نهایی درونی دست یافته اند و این سرچشمه را به عنوان درک شخصی خود از یک نیروی ما فوق تشخیص میدهند.
اکثر ما فکر می کنیم آگاهی از این نیروی برتر خمیره اصلی تجربه روحانی است،اعضای مذهبی ما این حالت را ((خدا آگاهی)) مینامند.
بنا به تجربه ما،هر الکلی که بتواند صادقانه با مشکل خود روبرو شود،قابل بهبودی است،مشروط بر آنکه دریچه افکار خود را بر روی ایده های روحانی مسدود نکند.تنها چیزی که میتواند باعث شکست ما شود انعطاف ناپذیری و یا انکار مغرضانه است.
بنظر ما روحانی بودن این برنامه نباید هیچ گونه اشکالی برای کسی به وجود آورد.
تمایل،روشن بینی و صداقت،اصول اولیه بهبودی هستند و برو برگرد ندارند.
در زندگی اصلی وجود دارد که مخالف هر گونه آگاهی است،دلیلی علیه تمام دلایل است و انسان را در جهل ابدی نگاه میدارد،این اصل قصاص قبل از جنایت است.(((هربرت اسپنسر)))
الکلیهای گمنام صفحه 211
ممنون دوست عزیز
(۱۹-۲-۱۳۹۰ ۰۶:۵۹ عصر)moosarad نوشته شده توسط: [ -> ]واژه تجربه روحانی و بیداری روحانی به دفعات در این کتاب آمده است.اگر در مطالب کتاب دقیق شویم،خواهیم دید تغییر شخصیت لازم برای بهبودی از الکلیسم،بطرق مختلفی در افراد بوجود آمده است.
چاپ اول کتاب ما،برای بسیاری از خوانندگان این تصور را به وجود آورده بود که این تغییر شخصیتها یا تجربه های روحانی باید به صورت یک تغییر و تبدیل ناگهانی و عظیم باشد
اما خوشبختانه این نتیجه گیریها حقیقت ندارد.
در فصلهای اولیه کتاب چندین مورد از تغییر و تبدیلهای انقلابی و ناگهانی تشریح شده است و با آنکه منظور این نبوده است که یک چنین حالتی حتما" برای بهبودی لازم است اما بسیاری از الکلیها نتیجه گیری کرده اند برای بهبودی لزوما" باید یک تجربه روحانی ناگهانی و خارق العاده به آنها دست دهد و سریعا" با تغییرات بزرگی در احساسات و طرز تلقی آنها دنبال شود.
با آنکه در میان هزارها الکلی عضو جمعیت ما یک چنین تغییرات و تحولاتی مرتبا" اتفاق میافتد اما به هیچ وجه یک قاعده کلی و همگانی نیست و بیشتر اعضای ما به تجربه ای که دکترویلیام جیمزروانشناس آنرا((نوع آموزشی))نامیده است دست مییابند.
نوع آموزشی نوعی است که به مرور و به آهستگی در انسان بوجود می آید.
بسیاری از اوقات دوستان یک تازه وارد مدتها قبل از خود او متوجه تغییراتی که در او پدید آمده است میشوند و تازه وارد هم بالاخره متوجه میشود که تغییراتی اساسی در واکنشهایش نسبت به زندگی پیدا شده است اما عامل این تغییرات
از وجود خود او به تنهایی نمیتوانسته است سر چشمه گرفته باشد.نتیجه ای که غالبا"ظرف چند ماه از این طریق گرفته می شود،بندرت ممکن است حتی پس از سالها تزکیه نفس انفرادی به دست آید.
اعضای ما بجز چند استثنا عاقبت همگی متوجه می شوند که به یک سرچشمه نهایی درونی دست یافته اند و این سرچشمه را به عنوان درک شخصی خود از یک نیروی ما فوق تشخیص میدهند.
اکثر ما فکر می کنیم آگاهی از این نیروی برتر خمیره اصلی تجربه روحانی است،اعضای مذهبی ما این حالت را ((خدا آگاهی)) مینامند.
بنا به تجربه ما،هر الکلی که بتواند صادقانه با مشکل خود روبرو شود،قابل بهبودی است،مشروط بر آنکه دریچه افکار خود را بر روی ایده های روحانی مسدود نکند.تنها چیزی که میتواند باعث شکست ما شود انعطاف ناپذیری و یا انکار مغرضانه است.
بنظر ما روحانی بودن این برنامه نباید هیچ گونه اشکالی برای کسی به وجود آورد.
تمایل،روشن بینی و صداقت،اصول اولیه بهبودی هستند و برو برگرد ندارند.
در زندگی اصلی وجود دارد که مخالف هر گونه آگاهی است،دلیلی علیه تمام دلایل است و انسان را در جهل ابدی نگاه میدارد،این اصل قصاص قبل از جنایت است.(((هربرت اسپنسر)))
الکلیهای گمنام صفحه 211
بيسريلررافز
مطمئنا تمام کسانی که تجربیات روحانی رادریافت می کنند،

درست آنها را هم تایید کرده اند.بهترین دلیل برای اثبات این گفته نتیجه ی عمل بوده است.

به طور مثال کسانی که از این موهبت ها برخوردار شده اند اکثرا در جهت مثبت تغییر کرده و بهتر شده اند.

______________________________________________________________(بیل دبلیو _ گفتگو 1960 )
.
"جیمی کی" میگه : قرار نیست همه اصول گروه به یکباره و در یکروز همزمان با هم اجرا بشود .
اما روزی تمام دردها تبدیل به تجربه میشه و یک روزی تمام تجربه ها تبدیل به پیام میشه و یک روزی تمام پیامها وارد وجدان شخصی میشه و ...
و یک روزی تمام وجدان های اعضای بهبودی انجمن با هم جمع میشه ، ولی رسیدن به یک وجدان گروهی شاید سالها طول بکشه ...!!!
لینک مرجع