تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: خانواده
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
در فصل گذشته زنان ما طرز برخوردهای مخصوصی را پیشنهاد کردند که هر زنی میتواند در مورد شوهر در حال بهبودی خود از آنها استفاده کند اما ممکن است برای خواننده این شبهه بوجود آمده باشد که شوهر را باید روی سر گذاشت و حلوا حلوا کرد در حالیکه بهبودی موقیت آمیز درست برعکس آن است.و تمام افراد خانواده باید مشترکا" در بردباری،تحمل،درک،فهم،عشق و محبت با یکدیگر همکاری کنند.برای انجام اینکار غبغبها باید از باد خالی شود الکلی،همسر،فرزندان و خانواده زن و شوهر هر کدام در مورد چگونگی برخورد با یکدیگر عقاید بخصوصی دارند و هر یک از آنها علاقمند است که به خواسته هایش احترام گذاشته شود.ما به این نتیجه رسیده ایم که هر قدر یک عضو خانواده بیشتر از دیگران انتظار تمکین داشته باشد رنجیدگی دیگران بیشتر خواهد شد و یک چنین طرز برخوردهایی اختلاف و بدبختی ببار می آورد.
الکلیهای گمنام صفحه151
---------------------------------------
ما سعی میکنیم از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که اتفاقی که افتاده فقط اینست:
خداوند لطف کرده و مشکل الکلیسم را در همسر متوقف نموده اما خانواده هم وظایفی دارند که مهمترین آن صبوری و تحمل وضعیت کنونی است فرد الکلی تحت فشارهای شدیدی است به طور مثال مادیات اگر از او انتظار رشد سریع مادی داشته باشیم ممکن است او را با مشکل حادتری روبرو کنیم دراین زمینه هر کسی ایده خود را دارد و از دیدگاه خودش به موضوع نگاه میکند اما آیا او یک فرد بیمار نیست آیا او قادر است که از تمام توانمندیهایش در زمینه شغلش استفاده کند آیا میشود از او انتظار داشت که مانند گذشته نه چندان دور زندگی کند همه مشکلات و مشقتها قابل حل هستند به شرط آنکه هر کس فقط به فکر امید دادن باشد نه ناامید کردن.ما نميتوانيم بگوييم كه ممكن است چه اتفاقي برايمان در اين زندگي عجيب و درهم و برهم بيفتد ..
اما ميتوانيم تصميم بگيريم كه چه اتفاقي در "ما " مي افتد و چگونه مي توانيم آنرا بپذيريم ، در قبال آن ، چه كاري انجام دهيم و اينكه در نهايت ....واقعا چه چيزي اهميت دارد .
تشکر فراوان

طراحی وب سایت
لینک مرجع