تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: قسمتي از كتاب كاركرد قدم اراده شخصي يا اراده خداوند...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2

موضوع:قسمتي از كتاب كاركرد قدم اراده شخصي يا اراده خداوند...

بعضی مواقع در بهبودی ، ممکن است ببینیم که ناخوداگاه به جای اینکه سعی کنیم خواست خود را با اراده خداوند منطبق کنیم داریم ان را با اراده

شخصی خود منطبق می نماییم . این اتفاق آنقدر اهسته و نامحسوس رخ می دهد که ما به سختی مکن است متوجه ان شویم . بنظر می رسد که

وقتی اوضاع بر وفق مراد است ما در برابر این مسئله ضربه پذیرتر هستیم . ما از حد و مرز دنبال کردن اهدافمان با فروتنی و صداقت عبور می کنیم و

براحتی وارد وادی سوءاستفاده از دیگران و رسیدن به اهدافمان از طریق اجبار انها به کاری شویم .می بینیم که در بحث با اشخاص برای مجاب کردن آنها زیاده روی می کنیم و بر نظر خود پافشاری می نماییم . یا می بینیم به چیزی زیاده از حد

چسبیده ایم . به یکباره متوجه می شویم که مدتهاست با راهنمای خود تماس نگرفته ایم . اگر درست به درون خود گوش کنیم ، احساس ناراحت

کننده اینکه از بهبودی فاصله گرفته ایم به سراغمان خواهد ،آمد .

_________________
اميد تغذيه كننده روح ماست پس اميدوار باش
موضوع:

اراده شخصی

قدم سوم بسیار حساس و مهم است چون ما همگی مدتها طبق اراده خود عمل کرده ایم و از داشتن حق انتخاب و حق تصمیم گیری سوءاستفاده

کرده ایم . اراده شخصی دقیقاً به چه معنااست ؟بعضی وقتها به معنی کنار کشیدن و انزوای کامل است . که باعث می شود ما در زندگی کاملاً

مجذوب خود و تنها باشیم . بعضی مواقع اراده شخصی باعث می شود که ما هرگونه ملاحظه و مراعاتی را کنار گذاشته و فقط به دنبال خواسته

خود باشیم . ما احساسات و نیازهای دیگران را نادیده می گیریم و با تمام قدرت ، هر کس را که بخواهد این حق ما که هر کار بخواهیم ، می

توانیم انجام دهیم را زیر سؤال ببرد ، زیر پا له خواهیم کرد . ما به مانند طوفان و تند بادی بی رحم به زندگی افراد خانواده ، دوستان ، و حتی غریبه

ها تازیانه می زنیم و کاملاًاز خرابی که در پشت سر باقی می گذاریم نا آگاه هستیم . اگر شرایط دلخواه ما نباشد ، سعی می کنیم به هر نحو

ممکن ان را بگونه ای تغییر دهیم تا به اهداف خود برسیم . حاضریم به هر قیمتی به خواسته خود برسیم . چنان سرگرم تعقیب افکار و خواسته

های آنی خود و اجباری هستیم که کاملاًرابطه ما با وجدانمان و نیروی برتر قطع می گردد . برای کار کردن این قدم نیاز است که هر یک از ما راه

هایی را که از ان طریق طبق اراده شخصی خود عمل کرده ایم را تشخیص دهیم .
سلام به همه همدردام من همیشه باکله ی بیمارازخواب بلند میشم اراده شخسیم استفاده میکنم
سلام به همه. من دیگه میخوام به صدای خدا گوش بدم تا الان هرچی درد کشیدم راضی ام خودمو تازه دارم میشناسم
به نظر من تعریف اراده شخصی یعنی خواست -خواستن شدید برای انجام کاری -پافشاری-ابرام و اصرار در انجام یک کار تا رسیدن به نتیجه مورد نظر
و این اصلا چیز بدی نیست - بسیاری از اکتشافات- اختراعات-و تلاشهای عظیم بشر برای رسیدن به اهدافش ناشی از نیروی عظیم اراده بوده و هست و خواهد بود

اراده عموما یا مبتنی بر اطلاعات و اگاهی و تجربیات دیگران است و یا مبتنی بر احساسات -میل و هوای نفس برای رسیدن به چیزی یا کسی
از طرفی اصول اخلاقیی و اخلاقیات برای بشر محدوده قرمزی را تشریح می کند که برای رسیدن به هرهدفی یا انجام کاری نباید به دیگران و یا منافع دیگران اسیب رساند و یا از دیگران سوءاستفاده نمود

حال اگر من تصمیم به انجام کاری بگیرم و برروی ان اصرار و پافشاری داشته باشم و این تصمیم شخصی (اراده شخصی )نه مبتنی براطلاعات و اگاهی و تجربه دیگران بلکه فقط برپایه هوا و هوس و احساسات کج و معوج شکل گرفته باشد !آیااراده شخصی من برایم مخرب نیست؟
حال اگر این اراده و تصمیم شخصی به اصول و ارزشهای اخلاقی جامعه نیز بی توجه باشد !آیا این اراده شخصی برای دیگران مخرب نیست؟

متاسفانه اراده شخصی من عموما بدین گونه بوده است مخرب برای خودم و مخرب برای دیگران !برپایه خواست و هوای نفسانی و احساسات کودکانه و بی توجه به اصول و ارزشهای اخلاقی جامعه!!!

خیار شور هیچگاه نمیتواند خیار شود!!

من ترجیح می دهم به جای استفاده ار اراده شخصی خودم از ار اراده و خواست خداوند کمک بگیرم . سعی می کنم در راه رسیدن به خواسته هاو اهدافم به وجدانم رجوع کنم
اهداف- خواسته هایم را با دیگران به مشارکت بگذارم آیا اهداف و آرزوها و خواسته هایم واقعی - دست یافتنی و آگاهانه هستنند و یا کودکانه و برپایه هوی و هوس؟
سعی می کنم در راه رسیدن به آرزوهایم به اصول اخلاقی و منافع دیگران توجه داشته باشم
از همه مهمتر برای رسیدن به اهداف دیگر پافشاری و اصراری ندارم - انتها و مقصد برایم مهم نیست!بلکه انجام درست سهم و وطیفه ام مهمتر است !! وقتی برای رسیذت به هدفی با اگاهی و باستفاده از تجربیات دیگران شروع به تلاش کنی - وقتی به خودت و دیگران ضرری نرسانی وقتی نتیجه برایت مهم نبودبلکه انجام کار درست مهم تر بود از اراده شخصی دور شده و به خواست واراده خداوند نزدیک تر شده ایم

آیا من همیشه این طور هستم ؟ نه -- خیلی مواقع با یک نیت خوب شروع می کنم و بعد می بینم کیلومتر ها از جاده اصلی خارج شده ام !
مهم نیست مهم این است که سریعا به جاده اصلی برگردم در این دنیا برد و باخت اصلا مهم نیست خوب بازی کردن مهمتر است - لذت بازی کردن مهم تر است !
هدف از زنده بودن زندگی کردن است تفاوتی نمیکندجقدر درسپردن زندگیخود به خداوند صادق باشیم........واقعیت این است.که مرتکب اشتباه خواهیم شد به بیراهه خواهیم رفت وشک وتردید بر ما مستولی خواهد شد با این همه در هر بار شکست به ما فرصت جدیدی داده میشود تا تعهد خود را برای اجرای اصول روحانی تجدید کنیم
بانام خدا
مادرحال بهبودى يك سرى كارهاى خوب انجام ميدهيم ولى نميدانيم
اراده شخصى هست يااراده خداوند پس ازكجابدانيم
ان كارى راكه انجام ميدهيم نتيجه اش (من) مرابزرك ياكوچك كرد
اراده شخصى است ولى نتيجه اش به حال ماتاثيرنكرداراده خداوند
است مافقط كارى كه درست است انجام ميدهيم
بانام خدا
مادرحال بهبودى يك سرى كارهاى خوب انجام ميدهيم ولى نميدانيم
اراده شخصى هست يااراده خداوند پس ازكجابدانيم
ان كارى راكه انجام ميدهيم نتيجه اش (من) مرابزرك ياكوچك كرد
اراده شخصى است ولى نتيجه اش به حال ماتاثيرنكرداراده خداوند
است مافقط كارى كه درست است انجام ميدهيم
نیروی اراده من همان نیروی مخرب بود که از حق انتخاب وتصمیم گیری خودنهایت سوئ استفاده را کردوبا بی ملاهزگی وبی رحمی دنبال نیازهاوخواستهایم بودم که در این عمل هم احساسات دیگران لطمه میزدم ونیازهای انها را درنظرنمی گرفتم ویا سعی می کردم به هرشکلی شرایت را بروقف مرادخودتغیردهم ومرتباافکارمعتادگونه خودرادنبال می کرد تابه خواستم برسم ودائم به دنبال ادتهای انی واجبار ووسوسه بودم وفکر می کردم که دنیا باید حول محورمن بچرخدکه در مجموع میتوان کفت که در اسارت نفس گرفتار بودم
خداوند پاره ای از صفات است صفاتی پاک وزلال هیج گاه رازی به این چنین زندگی من نبود واو حاضر نیست تمایلات شخصی وهوای نفس من را به بازی بکشدوهر کجا که خودش خواسته مرا باخودش ببرداو نمی خواهدکه هوای نفس مرا گرفتارمن کنداو نمی خواهدمن گرفتار نیازهاوخواستهای شوم که ماندگار نیست در یک چهار چوب با اولویت بندی ودور ازهوای نفس می توان گفت خواست واراده نیروی برتراست باید خواسته ها ونیازهارابشناسیم تاگرفتارواسیرنفس نشویم کنترل کنیم غرایزی مسل شهوت .لذت جویی....تمایل داشته باشیم تا از اسارت رها شویم تمایل. صداقت .روشن بینی رالازمه زندگی خود کنیم از منیت وغرور بیرون اییم وخود رابشناسیم وشروع به خود سازی کنیم ازنواقص مسل کینه .رنجش.نفرت.و.....دور بمانیم ومهمتراز همه این است که برای رسیدن به خواست واراده خداوند باید زانو زدودعاکردوازخودخداکمک گرفت وباتمام وجودازخدابخواهیم ودعوت کنیم که هر روزدرزندگیمان حظور داشته باشدوبه ماکمک کند تاارتباط سالم رابا اوبرقرار کنیم.
صفحه ها: 1 2
لینک مرجع