تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: آدرس جلسات الانان و الاتین . در ایران .
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آدرس جلسات جوانان الانان پسر در اصفهان :
اصفهان ابتدای خیابان کهندژ _ پشت موسسه قوامین _ زیرزمین خیریه
امام زمان _
روزهای جمعه : ساعت 12 تا 13/30 _ شماره تماس : 09197577825 _
جلسه باز جوانان الانان پسر : روز جمعه مورخ :13 / 8 / 90 _ ساعت 12 الی 13/30 در اصفهان برگزار میگردد .
آدرس :اصفهان _ ابتدای خیابان کهندژ _ پشت موسسه قوامین _ زیر زمین خیریه امام زمان _ شماره تماس : 09197577825
جلسات ناراتین ناحیه شرق تهران - خیابان پیروزی انتهای خیابان دهقان سرای محله دهقان
دوشنبه 4 تا 5/30 دختران
یکشنبه ها 4 تا 5/30 پسران
لطفا دوستان حمایت کنند .
سلام
لطفا اگه از آدرس جلسات در مشهد اطلاعی دارید به من بگید
ممنون
لینک مرجع