تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: call of duty 8
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
[تصویر: cod-8-modern-warfare-3.jpg]
Call Of Duty در سبک خودش یکی از بهتریناس.من که طرفدار پروپاقرصشم مخصوصا نسخه 4 و 8.
لینک مرجع