تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 18 اصول روحانی قدم6جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
·18 آیا تمایل دارم تا کنون ، کلیه نواقص شخصیتی من برطرف شوند ؟ اگر نه ، چرا ؟
این سوال یک سوال کاملاً شخصیه .
برای من تمایل تا آخرین خط قرمزه نه تا نهایت ( یعنی تا وقتی به خودم و دیگران خسارت نخورد ) و یادم نره تمرین اصول روحانی به تدریج است و به مرور اتفاق می افتد .
من امروز تمایل دارم نواقصی که که زندگیم را آشفته کرده برطرف شوند و برای این کار اقدام و عمل می کنم .
من بر خلاف میل باطنی ام تمایل دارم.جون جاره دیگری ندارم.بیماری اعتیاد بر تمام جوانب زندگی من تاثیرگذاشته
بله من تمایل دارم ک همه نقصهای من برطرف شود امروز باید تمایل خود را ب صورت روزانه اعلام کنم و امروز سعی در کمرنگ کردن نقصهای همان روز کنم و ب صورت روزانه ب بیماریم نگاه کنم و ان را همان روز سعی کنم مهار کنم
تمایل داشتن با خوب شدن و خوب بودن فرق دارد هرکس به انداز درک شخصی خودش می تواند تغییر کند . نواقص در درون همه هست و همه می دانند نقص بد است و خیلی وقت ها برای بر طرف کردن آن اقدامی انجام نمی دهند .نواقص جزی از وجود ما هستندن و به مرور زمان و به تنهایی هم نمی توانیم آن هارا برطرف کنیم بلکه باید عاجز عمل کنیم . ونیاز به کمک قدرت مافوق خود داریم ..خداوند ... شرایط خوب و اقدام به عمل باعث تغییر من میشود
قدم شش- سوال هجدهم
آيا تمايل دارم تا هم اكنون ، كليه نواقص شخصيتي من برطرف شوند؟ اگر نه ، چرا؟
قدم ششم در مورد تسلیم است درست مانند قدم سوم هرچه بیشتر خدا را می شناسیم بیشتر خود را تسلیم او می کنیم بعبارت دیگر پیشرفت معنوی ما ارتباط مستقیم با رها کردن نواقصمان دارد ما بسیار خوش اقبال هستیم که نواقصمان به یک باره برما آشکار نمی شوند فرایند بهبودی هر روز در مورد انچه که می توانیم برای از میان برداشتن موانع انجام دهیم روشن بینی تازه ای به ما می دهد ما به بیداری روزانه نیاز داریم تا بدانیم نواقص شخصیتی ما مغایر اصول برنامه هستند
اینجا از یک ایده سخن گفته می شود که خداوند حقایق را تا انجا که ظرفیت ماست برایمان اشکار می سازد در صفحه 164 کتاب الکلی های گمنام می گوید پیام خواهد امد اگر در مسیر درست باشیم قدم ششم مارا در این مسیر قرار می دهد
اصل روحانی تمایل در قدم شش یعنی تمایل برای تغییر فقط برای امروز و بدین معنی نیست که امروز قرار است با داشتن تمایل کاملا تغییر کنم و یک انسان کامل باشم تمایل در من ارام ارام بوجود می اید و من می توانم تمایل را بجای دردکشیدن از طریق بررسی ، شناخت و آگاهی بدست بیاورم اگاهی من در مورد نواقص و بیماری و علائم و عوارض انها در زندگی ام این تمایل را در من بوجود می اورد تا تغییر کنم و از روی نواقصم عمل نکنم این یک واقعیت است که من در اثر سالها استفاده از نواقص امروز از دست دادن انها برایم سخت است اما راهکار فقط برای امروز کمک می کند تا این تمایل با عملکرد همراه شود زمانی که از بیماریم راه کار می گیرم تمایل در من نیست مثلا فکر می کنم استفاده از این نقص به من در پیشبرد اهدافم کمک مکند و ابزار خوبی است (مثل ناصادقی،بی ملاحضگی ،غرور ...) جاهایی هست که ازنواقصم استفاده می کنم و فکر می کنم به کسی لطمه ای نمی خورد و من دچار خودفریبی میشوم مثل شهوت .لذت جوئی ...و عملکردم نشاندهنده تمایل من برای برطرف شدن نواقص من می باشد این یک واقعیت است که بکار گرفتن یک نقص هرچند هم کوچک رشد روحانی مرا متوقف میکند(سم شومیکر می گوید پیشرفت در زندگی معنوی بستگی دارد به نگاه رو به بالا نه رو به پایین و به باطن خود نه ظاهر خود) مخفی کردن نواقص هم مثل ترس موجب رشد انها می شود و اوردن انها به روشنائی موجب مرگ نواقص می شود (به دو دلیل نواقصم را نمی سپارم 1- ترس دارم و فکر می کنم بدون نواقص نمی شود زندگی کرد 2- فکر میکنم توانائی انجام سهمم را ندارم)
بله تمایل دارم ولی تمایل به تنهایی کافی نیست باید همراه با عملکرد باشد عملکردی که نشانگر تمایل من است " تماس با راهنما و مشارکت در باره ان نقص و کمک گرفتن از او .. دعا کردن و سعی در تغییر رفتار های غلت گذشته ... مشارکت در جلسات و رسوا کردن ان نقص ....
18_برای شروع هرکاری اول نیازبه تمایل بایدباشدتاخداوندکمکمان کند.بهترین راه برای شناخت نواقص صداقت باخوداست بله درست است که بعضی ازنواقصم گاهی اوقات بهم حال میده ولی بااین آگاهی که الان دارم متوجه شدم که حتی اگربرای چندساعت هم بدون نواقصم زندگی کنم برایم غنیمت است وبایدبایاری خداونداین اتفاق برایم بیفتد.
وبه این فکرنباشم که باازدست دادن نواقص و لذتهایم چه اتفاقی برایم میفتدبلکه سعی کنم به زندگی بدون نواقص ورشدروحانی خودم فکرکنم من امروزدیگربه استفاده از مهارتهای کاذب وبیمارگونه نیازی ندارم چون اصول رادارم،ویادمیگیرم که خیلی سازنده ترازآن مهارتهای کاذب باشم.

حال اگرنه چرا؟

چون مصرف نواقصم هنوزدارندبمن حال میدهند،لذت طلبی هام،پولهای مفت درآوردن هام،رابطه گذاشتن هام،میترسم اگرنواقصم برطرف شوندخیلی چیزها وخیلی لذتهاراازدست بدهم جاهایی بااستفاده ازخودمحوری وزورگویی خودم رابزرگ وزرنگ نشان داده ام حال اگر این نواقص برطرف شوندمیترسم آدم ضعیفی بحساب بیایم ویادیگراصلاآدم بحساب نیایم و دیگررویم حساب بازنکننددرجاهایی هم ترس دارم توانایی برطرف شدن کلیه نواقصم رانداشته باشم وپوچ وتهی شوم خالی شوم زمانی که تمایل ندارم برطرف شودتوجیه وبهانه میاورم تاازبعضی ازنواقصم به راحتی استفاده کنم.نواقصمان مثل مرداب است هرچه بیشتردست وپابزنیم بیشتردرآن فرومیرویم.
فاصله بین انجام نواقص تااقرارقلبی هرچه کوتاهترشودتمایل مان برای رفع آن بیشترخواهدشد،امااگراین فاصله بیشترشودماهم بیشتردرنواقصمان غرق خواهیم شد.اقراربه نواقص وتمایل برای برطرف شدنش انجام آنرامشکلترمیکند.
لینک مرجع