تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 11
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آیا پس از لغزشها یتان فکر می کردید این بار با دفعات دیگر فرق دارد؟

ماهمیشه فکر می کردیم که این بار با شروع مجد د می توانیم مصرف خودرا بصورت دلخواه کنترل کنیم واین بار با دفعات قبل فرق می کند .انجام دادن یک اشتباه ومنتظر نتیجه متفاوت از نداشتن روشن بینی واز یک فکر بسته می آید.این فکر خراب مرا همیشه به داشتن ارادی شخصی تشویق می کردکه بنظر من برای مصرف نکردن مواد مخدر ارادی شخصی جایی ندارد این فکر مخرب همیشه مرابه زوال و نابودی میکشاند وفراموش می کردم که به خاطر مصرف مواد مخدر چه روزهای سختی را پشت سرگذاشتم .در برنامه هم ما همگی شاهد بودیم که بسیاری از دوستانمان لغزش کردند و باز نگشتند ومی گفتند که کنترل شده مصرف می کنیم وبا مرگ.......ونتوانستند به جمع دوستان باز گردند
من از زمانیکه با برنامه اشنا شده ام خدا رو شکر لغزش نداشته ام ولی تجربه های ترکهای مکرر خود را قبل از انجمن بیان میکنم:
من قبلا ترک میکردم و چند وقتی که میگذشت میگفتم خوب شدم و میتوانم هفته ای یکبار مصرف کنم ولی همان بار اول دوباره به هر روز مصرف منجر میشد.چندین بار ترک کردم وفکر میکردم میتوانم کنترلی مصرف کنم و یا قرص و یا مواد دیگری را جایگزین کنم اما نشد و دوباره مثل سابق میشدم.
امروز با اشنایی با انجمن فهمیده ام که بیماری اعتیاد جسمی - روحی - روانی است.
در گذشته که ترک میکردم و مدتی میگذشت فکر میکردم اگر مواد از جسم من خارج شود دیگر تمام است ولی امروز فهمیده ام که چندین بار گذشته جسم من نیازی به مواد نداشت و این فکر و روح و روان من بود که من را به سوی مصرف مجدد میکشاند.
با آگاهی نسبی و با دیدن دوستان بهبودی که چندین سال است پاک هستند و استفاده از تجربیات انها امروز میتوانم بگویم که دیدگاه من حدودا عوض شده و من با رعایت اصول ساده میتوانم پاک بمانم و زندگی خوبی مثل بقیه داشته باشم
هر بار به دلیل اینکه اصولی ترک نمیکردم..یک کار غیر منطقی خود را با هزار دلیل منطقی اما غیر واقعی توجیه میکردم ولی اینبار طبق اصولی ترک کردم و با این اصول راهی برای زندگی بدون مواد مخدر پیدا کردم و مهمتر اینکه تسلیم این اصول شدم...تا بعد

فردین فراری

بله من همیشه فکر میکردم که اینبار دیگر مثل گذشته نیست
یا موادمو عوض میکنم یا محل مصرف یا یار مصرف را عوض میکنم
ولی هر بار هم با شکست سنگینتری روبه رو میشدم
چون من
هیچ گونه کنترولی بر روی کارهام نداشتم
با سلام
بنظر من لغزش کردن از فکر بیمارگونه ی ما سرچشمه میگیرد وهمانطور که فکر ما دلایل بظاهر موجه زیادی برای وادار کردن ما به لغزش می اورد دلایل زیادی هم دارد که این بار با دفعات دیگر تفاوت دارد.ماهرروز از خدا می خواهیم وسوسه های فکری را از ما دور کند چون فقط اوست که میتواند سلامت عقل را بما بازگرداند.
من همیشه فکر میکردم این بار با دفعات قبل فرق دارد و میتوانم کنترل شده یا تفننی مصرف کنم .اشتباه انجام میدادم و انتظار نتیجه متفاوت را داشتم.این نشون دهنده نداشتن سلامت عقلو روشن بینی من بود.
بله پس از ترکهایم فکر می کردم که من باز هم توانایی مصرف را پیدا کردم. و همیشه دنبال فرصتی بودم تا دو باره به مصرف مواد رو بیاورم برای خود دلایل بسیاری می آوردم. خود را راضی وقانع می کردم. این بار با دفعات دیگر فرق خواهد داشت. فکر خراب من به من می گفت : تو می توانی مصرفت را کنترل کنی. و یا با فلان نوع مواد مشکلی نداری و به خود می گفتم این بار طوری مصرف می کنم که هم از مواد لذت ببرم هم زندگیم آشفته و خراب نشود. و فقط همین یکبار مصرف می کنم و دوباره .....
من قبل از برنامه خیلی بارها ترک کردم ولی همیشه بعداز چند روز برایه یک سکس ویا برایه کمی خستگی دوباره شروع به مصرف میکردم و دوباره از اول شروع میشود من چون مشکله مالی نداشتم همیشه میگفتم من براچی پاک شم من که پوله کافی برایه مصرف دارم پس دوباره شروع میکنم ولی هفته ای یک بار ولی میشود روزی دوسه بار و از دفه قبلی بد تر میشدم چون من ادمی خوش گزرون وافراطی هستم وهیچ وقت به تجربه قبلیم نگاه نمیکردم ممنون از شما
بله.
دقیقا من همیشه همچین فکری می کردم که این بار با دفعه های قبل فرق می کنه،حالا میفهمم این بیمارم بود که توجیح می کرد منو که مواد مصرف کنم
یادم میاد یه بار ترک کرده بودم به دوست مصرفم گفتم من می خوام بکشم ولی خیلی "کم"که فقط کرمش گرفته بشه مثلا 3 تا دود که................
من هر باری که لغزش می کردم برای خودم کلی توجیح بهانه می اوردم که هر کدوم از توجیح ها با توجیح های لغزش های قبل فرق می کرد.


جواب راهمنا:
وقتی قطع مصرف می کردم به خودم می گفتم این تو بمیری دیگر از آن تو بمیری نیست،خیلی روی خودم حساب میکردم و خودم عقل کل می دانستم و به خاطر همین ضعف بزرگ نمی توانستم از تجربه خوب دیگران استفاده کنم،مثلا مکان مصرف را عوض میکردم یا دوستان مصرف! و یا اینکه جایگزین میکردم ولی می دانستم روزی خواهم کشید.این ترک با اصول انجمن هم هیچ فرقی نمی کند و با فکر اینکه این دفعه با دفعه های قبل فرق می کند و این دفعه از اصول انجمن استفاده می کنم و انجمن همیشه هست ولی انجممن به من میگوید"فقط برای امروز پاک بمان" و درست زندگی کن و سعی به تفاوت گذاشتن با ترک های قبلی نداشته باش،من دارای یک بیماری پیش رونده مزمن و لاعلاج هستم و فقط با اصول انجمن و یک روز یک روز می توانم پاک بمانم و در آرامش درست زندگی کنم.
بله من همیشه فکرمی کردم اینباربادفعات قبل فرق داردومی توانم کنترل شده ویاتفننی مصرف کنم ولی امروزنسبت به بیماری اعتیادم شناخت دارم ومی دانم اگرمصرف کنم عاقبتی چون زندان،تیمارستان ومرگ درانتظارمن است چون نسبت به اصول انجمن آگاهی دارم.
لینک مرجع