تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: زنان بهبود یافته
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آيا خانمهای ایرانی توانایی بیان احساسات خود درمسیرزندگی روزانه ٬ احساسی٬ روابط زناشویی وپذیرش اشتباهات درتمام موارد ذکرشده را
به همسرخود رادارند؟Heart
دوستان لطفا نظربدید .
ازدواج وزندگی زناشویی برای هرخانم جوانی درقدم اول یک رویاست ٬ ایام جوانی ناپختگی درذهن یک جوان ٬تمام مسائل زندگی بیشتر یک صحنه است واو هنرپیشه این صحنه میباشد از دوران بلوغ خود را بعنوان یک انسان بالغ مطرح کرده عجله رشد وقدم به عرصه زندگی
ومسئولیت ها عاشق پیشه بودن ولی قدم بعدی را در رویا نمی توان ادامه داد از دنیای طلایی رویا وارد سرزمین واقعی وحقیقی میشویم
که مردم در آنجا مشغول رفت وآمد وزندگی میباشند ناملایمات هم بهمراه دارد نوش ونیش است دیگه هم برای ما دولا وراست نمیشوند
اینجاست که ماییم که عنان واختیار را دردست داریم ما باید برای معیشت زندگی یک خانه امن برای زندگی داشتن برای وسایل زندگیمان
برای خورد وخوراکمان وبرای هرچه به این چهار دیواری زندگی مشترکمان ارتباط پیدا می کند جوابگو هستیم گاهی می پذیریم و همه را
به عهده میگیریم گاهی دوباره به قالب دوران کودکی رفته وشانه خالی میکنیم هرچه زمان میگذرد بییشتر می پذیریم که ما باخواست ـ
خود وارد زندگی شدیم ودیگر خبری از پدر ومادر وواگذاری مسئولیتهایمان به آنها برایمان وجودندارد این را ه را هم با سختی های مخصوص خودش طی میکنیم وکمابیش جلو میرویم تا زمانی که پای بچه دار شدن پیش میاید ودیگر مسئولیت واقعی شروع میشود
قبل حضور فرزندمان در زندگیمان کماکان گاهی بعنوان زن وشوهر ناز یکدیگر را می کشیم ولی وقتی فرزندمان به زندگی ما وارد ـ
میشود واقعا باعث بلوغ فکری شدید در مامیشود بطوری که ما گاهی اوقات می ببنیم که داریم عین والدین خود رفتار می کنیم .ودراین بین زن وقت کمتری برای شوهرش دارد وشروع گرفتاریهاست اصولا به نظر من زمان فراموشی وخاموشی است برای زن چون به
سبب نیاز فرزند نوزاد زمان خیلی زیادی را باوی سپری میکند خسته است بی حوصله است انتظاراتش از طرف شوهر برآورده نمیشود
وخیلی تنها میماند خیلی از ما دراین دوران دچار دپرسیون میشویم چون فکر میکنیم دیگه احترام گذشته را نداریم به اندازه گذشته ـ
موردتوجه همسرمان نیستیم به ماتوجه نمی کند شاید به خاطر حاملگی وزایمان وشیردادن فرزندمان دیگر زیبایی وخوش ترکیبی ـ
سابق را نداریم وخوب دراین دوران از لحاظ روحی هم خیلی حساس میشویم چون بهرحال این دوران بنیه بدنی ماراتحلیل برده است
بهرحال سرویس نگهداری از فرزند خانه داری وپخت وپز را تحت این شرایط سخت به شوهرمان روا میداریم ولی دردل از او دورشده و
به او کینه میگیریم واین شروع مهیا شدن شرایط ناامن برای محیط گرم وپرمهرزندگیمان میشودکه خوب این پروسه به همین جا ختم
نمیشود ما در خانه تمام مدت نق می زنیم که همه کارها را ما میکینم وهمه چی حول خدمات مامی گذره وخوب بازهم شوهرمان ـ
متوجه خواست مانمی شود وفقط فکر میکند که خوب چه اشکالی دارد خوب او خودش میخواهد این همه سرویس را انجام دهد چون
خوب فرزندش را از من بیشتر دوست دارد ودر حضور رقیب منم سرگرم کارهای خودم میشم ولی خوب روز به روز شرایط بدتر میشود
حتی انسان تمایل خود را روابط زناشویی هم از دست میدهد وهرکدام از طرفین دیگری رامقصرمیدانند وبه این ترتیب عشق وگرمی
وآرامش داخل خانه پرزده ودرطول زمانی زندگی زن وشوهر تبدیل به انسانهای بی تفاوتی نسبت به یکدیگر میشوند گاه هم پیش ـ
میاید که انسان در دل فکر میکند که بهتراست که راجع به موضوع حرف بزنم ولی غرور اجازه نمیدهد که زن به شوهرش باعشق ـ
بگوید عزیزم بهت احتیاج دارم که کمکم باشی ومثل گذشته درکنارم باشی ودوستم داشته باشی دلم برات تنگ شده این فقط یک
فاززندگی هست ما این فاز را باید باهم بگذرانیم نه جدا از همه ما باهم ازدواج کردیم چون همدیگر را دوست داشتیم نه برای رفع ـ
احتیاجاتمان وروزمرگی . چه زیبا بود که ما خیلی سریعتر به اشتباهات زندگی پی میبردیم ولی غروز ٬ خودخواهی ٬ عدم شناخت ـ
احساسات واقعی وتمیز آنها ومتاسفانه اون تابوهای که در دوران کودکی وجوانی به خاطر جنسیتمان به ما آموختند باعث شد که
نتوانیم از احساسمان حرف بزنیم خیلی از ماها مشکل داریم به همسرمان بگویم که دوستش داریم من فکر میکنم حتی گاهی ـ
خیلی اوقات برایمان سخت است که ما داوطلب شده واو را در آغوش بکشیم وبگیم خوشحالیم که خداوند اوراخلق کرده است و
ما چقدر خوشبختیم که اوراداریم وباابن کلمات عاشقانه که خدای عشق برای ما به ارمغان اورده زندگیمان را از عشق سیراب ـ
کنیم درزندگی زناشویی نگیم من بلکه بگیم ما احساس بد را به خوب تبدیل کنیم . نگیم بچه های من بگیم بچه های ما و دراین
زندگی مسئولیتها را باشوهرمون تقسیم کنیم وسعی کنیم همسرش باشیم نه مادرش .اگر اشتباه کردیم داوطلبانه بپذیریم و
فکر نکنیم که ما از اشتباه بری هستیم باهمسرمان همکاری ٬ همفکری وتعاون داشته باشیم ورعایت احترام همدیگر راداشته ـ
باشیم تازندگی زناشویی موفق وفرزندانی باسلامت جسم وروان شاداب داشته باشیم.
با سلام
متاسفانه در بسیاری از موارد اگر بخواهی حال و احساس واقعی را بگویی از تو سو استفاده می شود و یا مورد اتهام قرار می گیری.
علی‌اکبر نجیب‌زاده در سومین جلسه کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی این شورا، نسبت به وضعیت زنان معتاد متجاهر در جامعه هشدار داد و گفت: براساس آمارهای موجود که توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سازمان بهزیستی ارایه شده قریب به 350 نفر زن معتاد متجاهر در شیراز وجود دارد که این برای جامعه بسیار مضر است. به گزارش IRSW به نقل از برنا ؛ وی اضافه کرد: عوارض و خطرات زنان معتاد متجاهر به مراتب خطرناک‌تر از مردان متجاهر می‌باشد؛ زیرا از طریق معتادین زن، بیماری‌های پرخطر هپاتیت و ایدز سریع‌تر از راه رابطه جنسی و تزریق سرنگ‌های مشترک در جامعه افزایش می‌دهند.
لینک مرجع