تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 1 قدم ششم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
1_لیست کلیه ضعفهای اخلاقی خود را که در ترازنامه نوشته اید و همچنین آنهایی را که پس از نوشتن ترازنامه کشف کرده اید را بنویسید.
نواقص شخصیتی زیادی وجود دارند که در حدود 71 نقص کلی وجود دارد که در این جا به چند مورد از تجربه شخصی خود اشاره میکنم
1_ حرافی 2 فحاشی 3 دروغگویی 4 خشم 5 غیبت (شاخه خشم) 6 تهمت ( شاخه خشم) 7 قضاوت (شاخه خشم) 8 کینه و رنجش ( شاخه خشم) 9نفرت ( شاخه خشم) 10 انتقام جویی (شاخه خشم " خشم سر منشا بیشتر نواقص ماست " " ریشه خشم خود محوری خود کم بینی عدم ایمان به یک نیروی بر تر ..." 11 غرور 12 لجبازی 13 تعجیل در کارها 14 متوقع بودن 15 ناسپاسی 16 قدر نشناسی 17 تنبلی 18 کار امروز را به فردا افکندن 19 زود رنجی و احساساتی بودن 20 بی ملا حضه گی 21 خود خواهی 22 شهوت رانی 23 چشم چرانی 24 لذت طلبی 25 فراموشکاری 26 حق به جانبی 27 نا امیدی 28 بی اعتمادی 29 حرص و طمع 30 خیانت 31 بد قولی 32 دزدی 33 خود کم بینی 34 ریا کاری 35 شهرت طلبی 36 ترس 37 خود محوری 38 دنیا دوستی 39 حسادت 40 حق کشی ظاهر سازی منفی گرایی انزوا طلبی و..........تا بعد

فردین فراری

بد دهنی.پرخاشگری و عصبانیت.زود رنج.فضولی به کاری که به من ربطی ندارد.ناصادقی
غرور بیش از حد.منفی گرا.لجباز.خود محور و خود خواه.و................
هر خوبی و هر بدی که متعادل نباشد یعنی قدم 6 و 7
و هر چیزی که متعادل باشد یعنی روحانیت.
قدم 6 یعنی نواقصی که بهبودی شخصی من را مختل کرده.
قدم 7 یعنی رفتارهایی که زندگی مرا مختل نکرده و همیشه جای رشد و پیشرفت برای من وجود دارد.
*
شرط بندی
قماربازی
بد بینی
بد گمانی
بد دلی
رژیم غذایی سنگین
خود راهنمایی
وسواس
وسوسه
شک
دودلی
تردید
شکاک
نق زدن
غرزدن
بی حوصلگی
کم حوصلگی
تحمل نداشتن
بی حلمی(بردبارنبودن)
عجولی
تعجیل(زودخواستن)
نه گفتن ونه شنیدن
چاپلوسی
ریاء
ظاهرسازی
ماسک زدن
سفسطه
مقلطه
دروغگویی
ناصادقی
لذت جویی
بی بندوباری
اسراف
بی اعتمادی
بی ایمانی به دیگران
خسارت
افسردگی
ناامیدی
مأیوس بودن
یأس
پرتوقعی
خواب زیاد
بی حرکتی زیاد
ورزش نکردن
تنبلی
کارامروز را به فردا انداختن
لجبازی
پرخوری
شکم پرستی
پول پرستی
دنیا پرستی
شرک
خلع روحانی
بی اعتنایی
دلخوری
رنجش
نفرت
کینه
انتقام
عصبانیت
خشم
حقه بازی
زرنگی
ضعیف بودن
عیب جویی
غیبت
بدگویی
تهمت
مظلوم نمایی
رنجورنمایی
خود را به بیماری زدن
پُزدادن
خود نمایی
خود خوری خودآزاری و شکنجه خود
خساست
قضاوت
پیش داوری
خود بزرگ بینی
خود را مهم شمردن
فضولی
دخالت بی جا
کنترل کردن
وابستگی
توهین و بی ادبی
دهن لقی
فحاشی
بد دهنی
منفی بافی
منفی گرایی
تحقیرکردن دیگران
حق به جانبی
بی تفاوتی و لاابالیگری
تحقیرکردن خود
احساس حقارت
احساس اجحاف
احساس برتری
تأسف به حال خود
دیگران را محکوم کردن
درگذشته بودن
ازحال عصبانی بودن
ترس ازآینده
ترس از قضاوت
ترس از تائید نشدن
ترس ازدست دادن جایگاه
کثیف بودن
مقایسه کردن
زیاده خواهی
فرار از مسئولیت
مسئولیت خود را به گردن دیگران انداختند
تفرقه انداختن
خبرچینی
پاگوش ایستادن
رازدار نبودن
امین نبودن
جدایی وانزواء طلبی
عاقبت اندیش نبودن
تعادل نداشتن(عدم تعادل)
بهانه آوردن
استبداد رأی
خود رأی
لجاجت
سوءاستفاده
رباء
اختلاس
منحرف کردن دیگران
درک نکردن (زمان و مکان)
ناسازگاری
سهل انگاری
بی ملاحظگی
بی توجهی
بی دقتی
ندانم کاری
حریم نداشتن
مردم آزاری
تکامل پرستی
ناشکری
نارضایتی
غرور
حسادت
غبطه
ظالم بودن
حق کشی
خیانت
مظلوم بودن
تصورات باطل
تبعیض
بد قولی
خود خواهی
خود محوری
پرحرفی (حرافی )
طمع
آز
تجمل گرایی
تائید طلبی
خود فریبی
متکی نبودن
احساس گناه داشتن
رفیق بازی زیاد
زود باور بودن
جاه طلبی
دهن کجی
انکار
کفرگویی
چشم چرانی
پنهان کاری
دزدی
دست کجی
چشم و هم چشمی
سرزنش
فرافکنی
عکس العمل آنی
شلخته
اُستوره سازی
پاچه خواری
پرخاشگری
خودکشی تدریجی
شرم
نبخشیدن خود یا دیگران
نقش قربانی بازی کردن
شلوغ کردن
بلند صحبت کردن(آلودگی صوتی)
مادی گرایی
نا آگاهی
راحت طلبی
دوبه هم زنی
هواس پرتی
خود سر
مبتذل گری
هرزگی
شکنندگی وآسیب پذیری
حساسیت بیش از اندازه
نفرت از خود
ناتوانی و درماندگی
نداشتن اعتماد به نفس
گذشت نداشتن
دلیل تراشی
شر بودن
اهمال کار
چکاپ نکردن بابت سلامتی
افراط در کار
دیگران را اغفال کردن
با احساسات دیگران بازی کردن
گروکشی
جاکشی
بی وفایی
دیوزگی
بی شرمی
بی غیرتی
منّیت
انیّت
بی بند و بار جنسی
عدم کنترل
مردم رازی کن
فریب و کلاه برداری
پرده پوشی
بی عاطفه
بی احساس
*
(آفریدگارا)
من اکنون آماده ام تمام خوب و بد وجودم را به تو بسپارم تمنّا دارم یک یک نقصهای درونم را که سد راه خدمت به تو و همنوعانم است را برطرف نمائی و قدرتی عطا فرمایی تا از این پس به خدمت تو کمر بندم.
آمین
توضیحات درباره ی ضعفها کاملاً شخصی و برای یک گروه 5 - 6 نفره می باشد
شاید بعضی ها اشتباه و بعضی ها درست باشد.


http://myup.ir/images/78853998655907046170.pdf
خود کم بینی و خود بزرگ بینی تو من خیلی فعال.تائیدطلبی، ترس،غرور،خشم،رنجش،کینه،نفرت،انتقام،
کنترل،قضاوت،تنبلی،عجله،دنبال امنیت:عاطفی و مالی واجتمایی،هستم.و ریشه اش ترس.جدیدا پرخوری،بی وفایی،خودخواهی
پرحرفی،جدایی و انزوا طلبی،متکی نبودن،
لینک مرجع