تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 2 قدم ششم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
2_ آیا حاضرید که خداوند نواقص اخلاقی را که در لیست نوشته اید را برطرف کند؟ توضیح دهید.
بله وقتی اقرار کردم که عاجزم و تسلیم اصول باشم متوجه میشوم که یک نیروی بر تر باید به من کمک کند تا بتوانم این نواقص اخلاقی که در لیست نوشتم بر طرف کند . اکنون با آمادگی کامل از او میخواهم که به من کمک کند تا نواقصم بر طرف شود....تا بعد

فردین فراری

بله
امروزه با شناخت بیماری فهمیدم که عاجز هستم
و به نیرویی که من را تا به امروز پاک نگه داشته و همایت کرده ایمان دارم
اماده ام که خداوند تمام نواقص من را بر طرف کند
خداوندا یارم کن
بله
من با کار کرد قدمهای قبلی متوجه شدم که این نصق هایم بودنند که من را به بیراهه کشانیدنند و من از خدا میخواهم که انها را از من بگیرد که من عاجز هستم در برابر انها
بله من اکنون اماده هستم که خداوند کلیه نواقصم را هر وقت صلاح دانست برطرف سازد من سهم خودم را انجام میدهم وبقیه را به او میسپارم
بله دیگه خسته شدم.از این همه درد،عاحز شدم.دیگه بسته ام،خدیا تو زندگیم حضور پیدا کن.و روح من،به آرامش برسون.خودم هم تلاشم را انجام میدم،و خداوند هر طور که لازم میبیند.نواقصم را تعدیل کند.
لینک مرجع