تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 3 قدم ششم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
3_آیا فکر میکنید که خداوند میتواند نواقص اخلاقی را از شما بگیرد؟ اگر میتواند چطور؟ نقش شما در این میان چیست؟
بله، همان خداوندی که مرا خلق کرده و آفریده میتواند این نواقص را از من بگیردوهمان طور که با به وجود آمدن یک تمایل در من برای قطع مصرف به کمک من آمد و امروز من مواد مخدر مصرف نمیکنم .
نقش من در این میان داشتن تمایل برای گرفتن این نواقص توسط نیروی برترم و و درخواست و دعا کردن در این مورد میباشد و همینطور در برطرف شدن آنها خود نیز کوشا باشم.... تا بعد

فردین فراری

بله
بایا ری و کمک خدا وندو پشت کار و اقدام و عمل خود خدا وند میتواند نواقص من را کم رنگ کند
و من هم باید سحم خود را انجام دهم و با کمک خدا و راهنمایی راهنما این کار امکان پذیر است
به من ميگه ايا فكر ميكني نميگه ايا ميدانيد بعضي وقتها يا شايد هميشه انقدر دچار خودمحوري هستم كه خدا فراموشم ميشه اما اگه من در اصول باشم قدمهاي قبلي رو خوب درك كنم و اقرار كنم كه عاجزم سلامت عقل ندارم خودم وبيماريمو به خداي درك خودم بسپارم يك ترازنامه بي باكانه بنويسم صادقانه با راهنمايم بخونم واقرار كنم به بدوخوب خودم دست پيدا كنم ان زمان است كه فكر ميكنم خداوند ميتواند از من بگيرد خداوند نقص اجبار به مصرف منو گرفت كه من هيچ گونه اراده اي در مقابلش نداشتم خداوند محسنو از اون دنياي خرابه اي كه جز نا اميدي ياس انزوا تنهاي و خود ويرانگري كه داشت به مرگ ختم ميشد نجات داد پس نقص هايم را هم ميتواند
خدايا من از تو به خاطر جايگاهي كه امروز در اجتماع دارم تشكر ميكنم و ازت ميخواهم ايمانم را قوي سازي و خودت هميشه در كنارم باشي من به كمك تو هميشه نياز مندم هميشه
چو بيد بر سرايمان خويش ميرزم كه دل به دست كمان ابرويست كافر كيش
بله چون خداوند که منو خلق کرده،پس توانایی دوباره خلق کردن من را از نو دارد.نقش من داشتن تمایل و
درخواست از خداوند است.
لینک مرجع