تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 4 قدم ششم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
4_آیا فکر میکنید که خداوند شما را همین طور که هستید میپذیرد یا اینکه باید در شما تغیراتی بوجود بیاید تا شما را بپذیرد؟ توضیح دهید.
اینکه امروز من زنده ام و در انجمن معتادان گمنام در حال بهبودیم نشانه پذیرفتن خداوند است.
اما لازم است به شکرانه این پذیرش تغیراتی در خود به وجود بیاورم .برای بدست آوردن رحمت و حمایت بیشتر خداوند و همچنین رشد کردن در زندگی باید تلاش بیشتری بکنم تا تغیراتی در من صورت پذیرد و خداوند بیشتر در زندگی من حضور داشته باشد....تا بعد

فردین فراری

بله
خداوند من را با تمام نواقصم و رفتارهای بدی که در دوران مصرف داشتم
پذیرفت که به برنامه اورد
حال هم من را میپذیرد ولی در این راستا باید تا حدی کار هایی که او میخواهد را اتجام دهم
در واقع خداوند برای پذیرش من مشکلی ندارد این من هستم که برای خویشتن پذیری با مشکل مواجه میشوم وباید تغییراتی در خود ایجاد کنم....خداوند بخشنده و مهربان است و بنده هایش را دوست دارد من با نارضایتی مذمن زندگی میکنم و باید کاری برای بهبودی اوضاع انجام دهم.....
با سلام خدمت تمامي دوستان همدردم من به عنوان يك انسان بچه خود را با تمام نقاط قوت و ضعفهايش و نواقصش را مي ژزيرم و چطور انتظار دارم كه خداوندي كه خود خالق ماست ما را نژذيرد در زمان گذشته هم با تمام گندكاريهايي كه كردم همواره در كنار من بود چه رسد به اينكه الان تو برنامه هستم و تمام تلاشم را ميكنم كه كارهايم در راستاي خواست او باشد
بله. چون رحمت و بخشندگي خداوند فراتر ااز تصور ماست و مشکل از خود ماست که ايا خود رابا اين نقاط منفي ومثبت شخصيت خود ميتوانيم بپذيريم والبته اين نبايد دستاويز شود که مادنبال بهبودي نباشيم و نواقص را به حال خود ولکنيم ما با تغيير وکمتر شدن نواقص به دنبال ارامش دروني و نزديکي بيشتر به خداوند هستيم تا بيشتر بتوانيم صفات خداوند رادر خود بوجود بياوريم وبه جايي برسيم که مانيز مانند خداوند بتوانيم ديگران را همنطور که هستند بپذيريم.
بله خداوند من را به همین صورتی که هستم و بدون هیچ قید و شرطی میپذیرد و من در هر شرایط و وضعیتی باشم بازهم خداوند من را میپذیرد و بدون اینکه این پذیرفتنش شرط تغییر در من را داشته باشه
اما تمام نواقص و مشکلات و بدبختی من در اینه که من خدا را نمیپذیرم و نخاستم بپذیرم و براش شرط و شروط میذارم و ازش فرار میکنم
خداوند در همه حال مرا پذیرفته و به من کمک میکند حتی زمانی را که مواد مصرف میکردم ولی چون در ان زمان دریچه افکارم بسته بود پیامهای را که از طرف خداوند به من از طریق افراد داده میشد نادیده میگرفتم.ولی من در برنامه باید به کمک قدمهای دوازده گانه و عمل کردن به اصول روحانی باید تغییر کنم وگر نه دیر یا زود دچار لغزش خواهم شد
بله خداوند میفرمایید من تا لحظه آخر منتظر توبه بندگانم هستم.اما من بر اثر شدت بیماری
اعتیاد فکر میکردم که خداوند از من رو برگردانده،امروز با آگاهی از دوازده قدم و شاخت خودم
متوجه شدم که این من بودم که میخواستم به رذائل اخلاقی ادامه
بدم.و در انکار خداوند بودم.خداوند مرا با انجمن 12 قدم آشنا کرد
حال امروز مت با کارکردن روی خودم و ارتقاع دادن روحانیتم.
خداوند را نیز خشنود میکنم،خداوند مرا با خوب و بد وجودم پذیرفته
که امروز اینجا هستم.
لینک مرجع