تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: ضرب المثـــــــلهای حــقوقـــی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد (المانی)


حقیقت را میتوان خم کرد ولی نمیتوان انرا شکست (ایتالیایی)


flowerحرف حق شمشیری است برنده (فارسی)flower


از دو کس حقیقت را مپوشان یکی پزشک و دیگری وکیل عدلیه (فرانسوی)


هر جا که جامعه باشد ، حقوق هم است (لاتینی)


قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند (لاتینی)


وجدان یگانه محکمه ایست که در ان به وکیل دادگستری احتیاجی نیست

(انگلیسی)هر قدر بر تعداد قوانین افزوده شود به همان نسبت عده تبهکاران رو به افزایش

می گذارند (چینی)
هر چقدر قفلها زیاد شود کلید ها هم زیاد میشود!
قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد
لینک مرجع