تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال قدم 8
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2

فردین فراری

ما فهرستی از تمام کسانی که به انها صدمه زده بودیم تهیه کرده و خواستارجبران
خسارت از تمام انها شدیم

برداشت خود را از قدم 8 بیان کنید.

فردین فراری

من به کمک خدا و راهنمام 7 قدم کار کردم
حال تقریبا نواقصهام و کمبود هایم را شناختم
و
می توانم مشکلاتم را در ایجاد کردن خسارتها پیدا کنم
دیگر برای لیست کردن و نوشتن قدم 8 دنبال مقصر نمیگردم
فکر میکنم با انکه در نوشتن ان بالا و پایین میشدم
و گاهی رنجش و گاهی قرور به سراغم میامد ولی سعی کردم تمامی خسارتهایی که
به افراد هایی زدم را لیست کنم و به خوندن یا جبران خسارت کردن هم هیچ فکری نمیکردم
چون در این قدم
من فقط باید لیست میکردم و علت ان هم این بود که من نباید از کسی فرار میکردم
یا به خاطر خسارتی که زدم خود را در انزوا ببرم
پس لیست خود را کامل کردم و منتظر به نظر راهنمایم میمانم
قدم هشتم. اخ چقدر قدم عجیبی این قئم هشتم چون همیشه حال خوب رو به معنای واقعی تجربه میکنی
در قدم هشتنم دست از لجاجت برداشتم و برای اولین بار با دستان خودم مینویسم که اشتباه کردم و میخوام جبران کنم
پس نیاز به کمک دارم. این قدم قدم عملی است چون باید انجام بدیم تا وارد قدمنهم بشیم. تا بتونیم به کمک دیگر قدمها بریم به دنبال جبران خسارتها
این قدم به من یاد میده درصد اشتباهاتم رو نسبت به ادمهای پیرامون خودم کمتر کنم و دیگه بیگدار به اب نزنم
قدم هشتم انسان رو بهسوی روجی سلامت سوق میده چون ادم رو پالایش میکنه برای قدمهشتم ونوشتن ان میتونیماز قدم چهارم وترازی که ازخودمونگرفتیم کمک بگیریم
به نظر من
1- قدم 8 قدمی است که برای اولین بار بصورت عملی مسئولیت رفتارهای خویش را بصورت بالغانه می پذیرم و در جهت جبران خسارت وارده به دیگران خواهم بود
2- در قدم 8 قرار است از قید و بند خجالت و احساس گناه بخاطر رفتارهای گذشته ام با دیگران ، رها شوم پس این قدم ، میتواند قدم رهایی نیز باشد چرا که از انرژی عظیم خجالت و احساس گناه آزاد میشوم و میتوانم بهتر به چشمان دنیا نگاه کنم
3- در قدم 8هدف فقط یک معذرت خواهی و گفتن ببخشید به دیگران نیست ---هدف تغییرات عمیقی است که زدن خسارت مجدد را دشوار و سخت می کند
4- قدم هشتم رابطه من با دیگران را بهبود می بخشد --موفقیت اجتماعی و مادی من در این دنیا در گرو ارتباط مناسب با دیگران است
5- قدم 8 با خود درد و رنجی به همراه دارد و انهم درد مسئولیت پذیری و رفتار مسئولانه با دیگران است - درد شهامت داشتن است
درد بلوغ است -درد گذر از کودک بزرگسال بی مسئولیت نسبت به دیگران و رسیدن به اوج بلوغ و پختگی
6- قدم 8 هدیه ای است برای من تا از گذشته و درد و رنج و شرم و احساسات گذشته نسبت به دیگران رها شوم و ازاد شوم
قدم هشتم تمایل به قطع رفتار . تغیر رفتار. انجام رفتار سازنده است.
جبران در قدم هشت برایم درداور است زیرا هنوز ترس از قضاوت را کمی دارم ولی من میتوانم
خدایا کمکم کن تا راه صحیح جبران را پیدا کنم.دوست دارم از تمام کسانی که حتی راجع به انها پیش خودم قضاوت کردم جبران خسارت کنم
بعدازکارکرد قدم هفت وتجربه جدید در مسیر بهبودی ودیدن نتایج مثبت ان درکردار ورفتار واز همه مهمتر باز شدن اخمهایم.قرار شد رابطه قطع شده ام را با جامعه پیوند بزنم وجامعه ومردم را از تغییر دیدگاهم با خبر کنم وبگم که من هم دوست دارم زندگی کنم وبگذارم دیگران هم زندگی کنند.برای این کار باید چند کار مهم انجام میدادم .قرار شد باز طبق اصول قدم یک عمل کنم یعنی اقرار وپذیرش وداشتن صداقت باخودرااز دوباره تمرین بکنم وخودم را باز در مسیر بهبودی محک بزنم. یادم هست همیشه اروز میکردم کاشکی از دوباره متولد میشدم وبا داشتن تجربیاتی که دارم انطور که دلم میخواست زندگی کنم .شاید این قدم تونست به من کمک کنه که خودم را در این مسیر قرار بدم .دراین مسیر باز قرار شد من چگونگی خسارتها را دار بیارم وکاری به نقش دیگران وسهم انها نداشته باشم باز هم نقش کلیدی راهنما در این قدم خیلی واضح وپررنگ دیده میشود چون من ادمی هستم که معمولا خواسته یا ناخواسته خود فریبی میکنم وخیلی وقتها هم در اینده وبا ترسهایم زندگی میکنم به همین دلیل بدم نمیاد که بخواهم بعضی از چیزها را اقرار نکنم ولی مسئله اصلی این است که باز من دنبال حل یک معمای دیگر در زندگیم هستم.واین قدم بمن برای حل این معما کمک فراوانی میکند.بانوشتن خسارتها در واقع دارم خودم را برای زندگی جدید اماده میکنم
بزرگ ترین جبران خسارت ایست که من به این درک برس که دیگره خسارت وارد نکنم
قدم هشتم یعنی قبول کردن و پذیرفتن خساراتی که من زده ام و نوشتن همه انها مثل قدم 4 جستجو گرانه باید تمام خساراتی که زده ام را بنویسم فعلا نوشتن است و در قدم 9 باید اقدام به جبران خسارت بکنم
صفحه ها: 1 2
لینک مرجع