تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: عروس نگــو بلا بگـــو......!!!
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
عکسهای یک عروس و داماد خوشبخت وهمچنین فامیل عروس

[تصویر: 53121477268342689329.jpg]

[تصویر: 67694175722800058106.jpg]

[تصویر: 44088382153785136032.jpg]
پرنده جان گیر نده مهم اینه که اخلاقش خوب باشه که هست،اااااااهههاااا
درنزدیکی ما زن وشوهری زندگی میکنند که عقب ماندگی فکری دارند مرد را من روزها می بینم که ظاهرا الکلی هم هست ولی آنها بیشتر از بعضی انسانهای نرمال همدیگرراپذیرفتند وبه هم عشق می دهند تاجایی که باوجودیکه مرد مشغول بکار وحرفه ای نیست
هرموقع برای خرید میره این دوجفت زن برروی بالکن ومرد درحال رفتن تا پیچ خیابان مرد برمیگرده نگاه میکنه هردو باهم بای بای میکنن
وبوس میفرستن تامردازخم کوچه رد بشه ودیگه دیده نشه اونها برای من خیلی قابل احترام هستند اونها روحانیت بیشتری ازمن دارن
وبابت اون هم پذیرش بالا خدایا عظمتت رو شکر!!!!!!!!
برا من فيلتر ولي بازم دستت درد نكنه عزيزم
لینک مرجع