تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: شعارهاي الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5
شعارهاي الانان يك ارزش و الگو ست ...ابزاريست كه در زندگي روزمره مورد استفاده قرار ميگيرد ..در ما انگيزه تغيير ايجاد ميكنند . گاهي بما جهت را نشان ميدهد .. براي اعضاء و تازه وارد جاذبه دارد . ..بما كمك ميكنند تا با واقعيت هاي شخصي روز به روز خود كنار بياييم ...
آنها روي ميز گرداننده به چشم ميخورند .و حامل پيام اند . .
اين شعارها در نشريات و كتابهاي مصوبه وجود دارند ....
دوستان الاناني لطفا شعارها را در اين قسمت قرار دهيد ...
زندگي كن و بگذار زندگي كنند .

رها كن و به خدا بسپار. [/color]
[color=#000080]CK
تماشاچی بودن یعنی عشق نورزیدن .HeartHeart
آسان بگیر
رها کردن با عشق
نروبمان زیبا میشوی
سکوت و صبر کردن
ما تنها نیستیم
جاييكه مسئوليت ندارم نقشي هم ندارم ..
آرامش = كاري يه كار ديگران نداشتن ..
صفحه ها: 1 2 3 4 5
لینک مرجع