تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سؤال 3:
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سؤال 3: آيا اين سنت فقط در رابطه با گروه و انجمن كاربرد دارد؟ يا در موارد ديگر نيز مي تواند كاربرد داشته باشد، و اگر دارد در چه مواردي ؟ توضيح دهيد.

خير
چون در انجمن بهبودي خود را دنبال مي كنيم مهمترين مصرف آن در انجمن است.
ولي هر جايي كه يك انسان ديگر به غير از خود ما باشد و هر جا و مكاني و وسيله اي كه به غير از ما و بعد از ما هر انسان ديگري استفاده مي كند كاربرد دارد.
گروهي باشد كه آن گروه يك هدف را دنبال كند و یا منافع تك ،تك افراد باشد
1-خانواده ( تصميمات ) 2- محل كار ( همفكري ) 3- كوچه ( اجتماع )
سنت اول :
سنت اول به ما کمک میکند درکی روشنتر از خانواده ، جامعه ، جمع دوستان و یا هر محیطی که با آن با کسی شریکیم ، داشته باشیم . به روشنی میدانیم هر جمعی برای موفقیت به ثبات احتیاج دارد .و وحدت در یک جمع همیشه باعث پیشرفت و قدرت است .
برای حفظ این وحدت مثلن در خانواده ، ما باید به اصولی متعهد باشیم ، انصاف ، از خودگذشتگی ، انعطاف پذیزی ، گذشت ، پذیرش ، و باز تعهد ..
اعضای خانواده باید مصالح خانواده را به نفع شخصی ترجیح دهند و از تحمیل عقیده خودداری کنند .
ایجاد هدف در خانواده موجب وحدت خواهد شد .
و چیزهای ساده تری مثل صرفه جویی ، تقسیم کار ، انجام تعمیرات ، احترام و به یاد داشتن روزهای خاص ( تولد ، سال داشت موفقیتها و...) همه و همه به ایجاد وحدت و نگهداری از آن کمک میکند.
کتاب آبی NA:
تا وقتی پیوندهایی که مارا به هم متصل میکند از آنهایی که ما را از هم جدا میکند ، محکم تر باشد ، همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت .
این سنت در همه جا کاربرد دارد و همه جا اتحاد واجب است چه اجتماع بزرگ باشد چه اجتماع کوچک
ما باید ان هدف مشترکمان را دنبال کبیم و همه با هم از ان هدف مشترک سودمند گردیم
مصداق سنت یکم در جامعه ما قانون اساسی کشورمان است و ما با احترام گذاشتن به ان اتحادمان را حفظ می کنیم و به ارامش میرسیم
وقانون مندی را جایگزین جنگیدن با خود و دیگران میکنیم
خیر . من در گذشته عضو ناسازگار و نابهنجار خانواده و جامعه بودم . یعنی همیشه بر خلاف جهتی که دیگران می رفتند شنا می کردم ! چون فکر می کردم با دیگران تفاوت دارم و از همه بهتر می فهمم ، ضمن اینکه هیچ کس هم نیست که من را درک کند . احساس مسئولیت و داشتن تعهد اجتماعی برای من در حد جک بود و اعتقادی به این ارزشها نداشتم . من فقط خودم را می دیدم . واضح است که افراد طبیعی از دوران نوجوانی با منافع مشترکی که با خانواده و دوستان و کل جامعه دارند آشنا هستند و در جهت حفظ و پیشبرد این منافع با دیگران مشارکت می کنند . آنها می دانند که به تنهایی نمی توانند از پس انجام امور زندگی خود برآیند و همیشه برای زندگی بهتر به کمک های متقابل نیاز دارند .

وقتی من به انجمن آمدم کم کم تبدیل به عضو بهتری برای خانواده و جامعه و کل بشریت شدم ! من فهمیدم که سعادت و خوشبختی من به شدت وابسته است به موفقیت همه بشریت و کل جهان هستی . وقتی من پاک هستم و در جهت بهبودی قرار دارم ، نه تنها برای خودم بلکه برای سایر همدردانم ، خانواده ام و جامعه ام مفید هستم . من آن احساس جزیی از کل بودن را دارم زیرا علاوه بر همنوعان به منافع مشترکی که با سایر جانداران و کل جهان هستی دارم واقفم و در جهت حفظ این منافع مشترک تلاش می کنم
سنتها برای هر جایی که من باید با شخص یا اشخاصی زندگی ، کار و تفریح داشته باشم و در مجموع برای هر جمعی از دو نفر به بالا کاربرد دارد و اگر من می دانستم که با کارکرد سنتها و نه تنها اشتایی با انها شرایط زندگی و شغلی و خانوادگیم و در نهایت هماهنگی با کائنات ، چقدر تغییر می کند امروز شاهد توجه بیشتر به سنتها بودم . و در هر جایی منافع گروه را به منافع شخصی خود ترجیح می دادم هماهنگ تر زندگی می کردم و در جنگ با دیگران وارد نمی شدم.
لینک مرجع