تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سؤال 1:
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
NA تحت این عنوان، هرگز نبایست سازماندهی شود، اما ما می‌توانیم هیئت‌های خدماتی یا كمیته‌هایی تشكیل دهیم كه مستقیماً در برابر كسانی كه بدانها خدمت می‌كنند، مسئول باشند.

سؤال 1: منظور از سازماندهی چيست؟ چرا نبايست NA سازماندهی شود و يا بدون سازماندهی هرج و مرج نمی شود؟

سازماندهي يعني داشتن سلسله مراتب قدرت، اداره كردن، كنترل كردن، بالا به پايين، فرمانده، رئيس، دستور دهنده، هدايت كننده، تقسيم كننده، داشتن رتبه، رده، درجه، داشتن تشكيلات، حرفه، سطح تحصيلات وحتي مريد و مرشد كه مي تواند همراه با تشويق وتنبيه، جايزه و جريمه باشد-*چون برخلاف اصول روحاني است چون ما يك مرج نهايي داريم آنهم خداوند است و با اين كاروارد مسائل مالي، ملكي و شهرت مي شويم جنگ قدرت وتاييد بوجود مي آيد ازهدف اصلي دور مي شويم و تاثير منفي مي گذارد و به ناچارحرفه اي عمل مي كنيم عشق كمترشده و از روش پيشنهادي خارج مي شويم و به بيراهه مي رويم-*خير،چون ما كلا بدون برنامه وسازمان نيستيم قدمها و سنتهاي ما طبق سازمان و نظم خاصي نوشته و شماره گذاري شده است،ما يك اصول روحاني داريم كه با بكارگيري آن اساسنامه روحاني رابا راي وجدان تشكيل مي دهيم كه باعث بوجودآمدن نظم ونظام و چرخشي شدن خدمها مي شودودركارها به آن رجوع مي كنيم نه فرد خاصي.
سازماندهی یعنی ایجاد یک ساختار مشخص که راس هرم از یک یا چند نفر که دستور می دهند و قدرت دارند شروع و به پایین هرم که اعضاء معمولی و تابع و مطیع هستند ختم می شود .انجمن معتادان گمنام یک راس دارد و آن خداوند است که در رای وجدان گروه ها نمایان می شود و باقی اعضاء از حق یکسان و جایگاه مساوی برخوردارند و کسی حق حکومت و سرپرستی را ندارد ولی اعضاء می توانند در صورت نیاز ( یکی از فرق های سازماندهی با هیئت خدماتی ) و صلاحدید گروه و اعضاء فرد یا افرادی را برای خدمت در گروه یا انجمن انتخاب کنند تا وحدت ما از بین نرود و همگی به دنبال هدف اصلی و رساندن پیام انجمن به یک معتاد در عذاب باشیم .
زمانی که این اعضاء انتخاب می شوند و بر اساس قدم ها و سنت ها و مفاهیم خدماتی به خدمت در انجمن مشغول می شوند هرج و مرج از بین می رود و اعضاء و گروه هادر سطح منطقه و کشور و جهانی در یک مسیر حرکت می کنند ولی با شیوه خاص خود .
این سنت در خانواده نیز کاربرد دارد:ما از بین اعضاء خانواده دست به انتخاب افراد برای گرفتن خدمت ها و کارهای خانه می زنیم که لازمه آن رضایت اکثریت اعضاء و توانمندی خدمتگذار در کار مورد نظر است . ما در خانواده خود حکومت نمی کنیم و مالک کسی نیستیم بلکه در حال خدمت به اعضاء خانواده هستیم و همچنین خدمت در انجام کارهای خانه بهتر است چرخشی باشد تا ضمن توانمندی همه اغضا در همه کارها در صورت آسیب دیدن یا نبود یک عضو ،خانواده به مشکل نخورد . گرفتن تراز هفتگی با ماهانه از فرد در خدمت دریافتی و دادن بازخورد به او کمک می کند اعضاء نسبت به رفع کمبودها اقدام و در صورت انجام بهینه خدمت تشویق شوند .
با سلام

سازماندهی تشکیل شده از :: رییس هیات مدیره-- هیات مدیره-مدیر عامل-معاون-سرپرست ویک سری قوانین ومقررات سفت وسخت درآن می باشد
توی این سازماندهی سلسله مراتب از بالا به پایین میباشد
هیات مدیره به مدیر عدمل مدیر عامل به سرپرست والی به اخر ۰۰واین گونه ضوابط به صورت ۰ امر -فرمان-دستور-وبخشنامه میباشد اگر کسی سرپیچی کند توبیخ میشه ازل از کار میشه حقوقش قطع میشه ودر نهایت اخراج
اما سازماندهی در na به اینصورت نیست
در سازماندهی ما ::کنترول کردن-- جریمه کردن--توبیخ کردن--اخراج کردن نداریم
در سازماندهی ما مدیر --رییس --نداریم ۰ گرداننده داریم
ما حقوق نداریم --عشق بلا عوض داریم
کارمند نداریم--خدمت گذار داریم
مامور نداریم--مسئول داریم
اینجا تصمیمات از پایین به بالا میباشد اعضا گروه تصمیم میگیرند <br>
ما تایین تکلیف به هیچ عنوان نداریم خدمت گذاران را تحت فشار قرار نمیدهیم اما به کار انها نظارت میکنیم از طریق وجدان گروه
خدمت گذاران ما بصورت چرخشی هستند به خاطر اینکه naحکومتی نشود وطرف احساس مالکیت نکند فکر نکنه که رییس اینجاست

ما از قوانین خشک اداری که در سازمانهای دیگر میباشد در na نداریم به جای ان ما از اصول روحانی وقوانین الهی این برنامه استفاده میکنیم
اصول روحانی چی میگه؟ حق اشتباه بده --کنترول نکن --قضاوت نکن --اگه خطایی میبینی از یک عضو ابروش رو حفظ کن ۰۰۰۰۰۰۰
حرف آخر:: ما هیچ عضوی را توبیخ ومجازات نمیکنیم اما

( سرپیچی از قوانین الهی وروحانی حاکم بر این جلسات )

همان پک اول وپیک اول است و سرنوشتی چون::

( زندان---تیمارستان---و مرگ ); در انتظار مان میباشد

ممنون
لینک مرجع