تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 12 _ سنت پنجم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
12 _ آرام كردن براي من چه معنايي دارد ؟ چگونه ميتوانم آنرا در مورد فردي ديگر بسط دهم ؟
من دربرنامه دربدو ورود آموختم که پنبه ها را از گوشم در بیاورم ودردهانم بگذارم چرا که بیشتر علاقه داشتم حرف بزنم وخودم را ابرازکنم تااینکه گوش بدم وبیاموزم امروز من این هنر بزرگ را آموختم وبه آن مزین شدم که فردی که وارد برنامه میشه اصلا از راهکارها و مجموعه برنامه اطلاعی نداره بلکه احتیاج به گوش شنوا داره که بفهمدش وباهاش همراه باشه ودردهاش رو تصدیق کنم بنابراین من در بدو ورود افراد باگوش دادن ودلداری دادن وتکان دادن سربه آنها این پیام را منتقل میکنم زیرا که درروزهای اول از همین طریق همدردی لازم را دریافت کردم ومتوجه شدم که دیگران من را می فهمن وتجارب من را داشته اند وامروز دراین جلسه حضور دارن و در موقعیت وحال روحی خوبی بسرمیبرن اونها توانستند پس حتما منهم خواهند توانست پس وظیفه منهم انتقال همین تجربیات است که مراآرام کرد حتما دردیگران هم تاثیرگذار بوده وخواهد بود.
سنت سوم براي رسيدن به هدف اصلي يعني كمك به خانواده هاي معتادين سه دستور العمل را پيشنهاد ميكند .
1 _ كاركرد روزانه دوازده قدم ....2 _تشويق و درك معتاد ..3 _ سعي در آرام كردنافرادي كه تحت تاثير بيماري اعتياد شخص ديگري قرار گرفته اند ...
مفهوم آرام كردن براي من اين است كه من بايد ابتدا بايد برامش داشته باشم . تا زمانيكه من آرام نباشم چگونه ميتوانم آنرا به ديگري انتقال دهم . ؟ آرام كردن خودم با تجربيات بهبوديم ، بيداري معنوي و روحاني ..تغييراتم با كمك نيروي برتر ، راهنما _ كاركرد دوارده قدم و ترميم ارتباطم با فرد وعتاد در زندگيم و عشق ورزيدن و قوت قلب و آرامش بخشيدن به او امكان پذير است ..
[/color] بهبودي ما نياز به مراقبت دارد و مراقبت از آن خدمت كردن است ...[color=#FF1493]
درگذشته اثلا فردی آرام نبودم اما با ورود به جلسه یاد گرفتم که نباید عجول باشم و با شتاب همه کارهایم را انجام دهم سعی در تمرین نمودم خدا رو شکر گاهی اوقات احساس میکنم ازآرمش من دیگران آرامش دارند چراکه با نقص های خودم آرامش آنها رو هم ازشون میگرفتم خدا رو شکر همه اینها رو از برنامه دارم .
لینک مرجع