تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 3 اسفند
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
در گذشته بسیاری از ما یاد گرفتیم تا انتخاب های خود را دقیقا بر طبق احساساتمان اتخاذ کنیم ...انگار که احساساتمان واقعیت داشتند .اگر ما در قبال ایجادیا عمل خاص ترسیده می شدیم پس بهتر بود که از ان اجتناب کنیم و حد وسطی وجود نداشت وهیچ ظرفیتی برای بیش از یک احساس در یک زمان وجود نداشت بخشی از بهبودی الانان شامل یاد گیری این نکته است که...احساسات حقیقت نیستند ....
من یک انسان پیچیده و سحر امیزی هستم که از طیف وسیعی از تجربیات ...احساسات...و افکار خلق شده ام برای هویت من بیش از یک احساس و یک مشکل وجود دارد من منبعی از تنا قضات هستم.......من میتوانم برای همه احساساتم ارزش قائل شوم بدون اینکه به انها اجازه دهم تا اعمالم را دیکته کنند امروز می توانم خشم خود را نسبت به فردی احساس کنم و هنوز ..عاشقش باشم میتوانم ترس از تجربیات جدید را احساس کنم در حالیکه در جریان ان بسوی جلو در حرکت باشم ...من میتوانم بدون دست کشیدن از عشق با صدمه دیدن . بقا داشته باشم
و من میتوانم غم و ناراحتی را تجربه کنم و هنوز مطمئن باشم که دوباره خوشحال خواهم شد

یادآوری امروز

امروز یاد می گیرم تا پیچیدگی ها و تناقضات را در بر گیرم و بخاطر غنایمی که انها برایم می اورند سپاسگزار باشم ...
زندگی با تمام عذاب هایش . هیجان انگیز . زیبا . سرگرم کننده . و حیله گر است . نیز انچه که پس از ان می اید ما مجددا این زندگی را نخواهیم داشت .....
(۲-۱۲-۱۳۹۱ ۰۴:۱۷ عصر)somayeh نوشته شده توسط: [ -> ] در گذشته بسیاری از ما یاد گرفتیم تا انتخاب های خود را دقیقا بر طبق احساساتمان اتخاذ کنیم ...انگار که احساساتمان واقعیت داشتند .اگر ما در قبال ایجادیا عمل خاص ترسیده می شدیم پس بهتر بود که از ان اجتناب کنیم و حد وسطی وجود نداشت وهیچ ظرفیتی برای بیش از یک احساس در یک زمان وجود نداشت بخشی از بهبودی الانان شامل یاد گیری این نکته است که...احساسات حقیقت نیستند ....
من یک انسان پیچیده و سحر امیزی هستم که از طیف وسیعی از تجربیات ...احساسات...و افکار خلق شده ام برای هویت من بیش از یک احساس و یک مشکل وجود دارد من منبعی از تنا قضات هستم.......من میتوانم برای همه احساساتم ارزش قائل شوم بدون اینکه به انها اجازه دهم تا اعمالم را دیکته کنند امروز می توانم خشم خود را نسبت به فردی احساس کنم و هنوز ..عاشقش باشم میتوانم ترس از تجربیات جدید را احساس کنم در حالیکه در جریان ان بسوی جلو در حرکت باشم ...من میتوانم بدون دست کشیدن از عشق با صدمه دیدن . بقا داشته باشم
و من میتوانم غم و ناراحتی را تجربه کنم و هنوز مطمئن باشم که دوباره خوشحال خواهم شد

یادآوری امروز

امروز یاد می گیرم تا پیچیدگی ها و تناقضات را در بر گیرم و بخاطر غنایمی که انها برایم می اورند سپاسگزار باشم ...
زندگی با تمام عذاب هایش . هیجان انگیز . زیبا . سرگرم کننده . و حیله گر است . نیز انچه که پس از ان می اید ما مجددا این زندگی را نخواهیم داشت .....
(۲-۱۲-۱۳۹۱ ۰۴:۱۷ عصر)somayeh نوشته شده توسط: [ -> ] در گذشته بسیاری از ما یاد گرفتیم تا انتخاب های خود را دقیقا بر طبق احساساتمان اتخاذ کنیم ...انگار که احساساتمان واقعیت داشتند .اگر ما در قبال ایجادیا عمل خاص ترسیده می شدیم پس بهتر بود که از ان اجتناب کنیم و حد وسطی وجود نداشت وهیچ ظرفیتی برای بیش از یک احساس در یک زمان وجود نداشت بخشی از بهبودی الانان شامل یاد گیری این نکته است که...احساسات حقیقت نیستند ....
من یک انسان پیچیده و سحر امیزی هستم که از طیف وسیعی از تجربیات ...احساسات...و افکار خلق شده ام برای هویت من بیش از یک احساس و یک مشکل وجود دارد من منبعی از تنا قضات هستم.......من میتوانم برای همه احساساتم ارزش قائل شوم بدون اینکه به انها اجازه دهم تا اعمالم را دیکته کنند امروز می توانم خشم خود را نسبت به فردی احساس کنم و هنوز ..عاشقش باشم میتوانم ترس از تجربیات جدید را احساس کنم در حالیکه در جریان ان بسوی جلو در حرکت باشم ...من میتوانم بدون دست کشیدن از عشق با صدمه دیدن . بقا داشته باشم
و من میتوانم غم و ناراحتی را تجربه کنم و هنوز مطمئن باشم که دوباره خوشحال خواهم شد

یادآوری امروز

امروز یاد می گیرم تا پیچیدگی ها و تناقضات را در بر گیرم و بخاطر غنایمی که انها برایم می اورند سپاسگزار باشم ...
زندگی با تمام عذاب هایش . هیجان انگیز . زیبا . سرگرم کننده . و حیله گر است . نیز انچه که پس از ان می اید ما مجددا این زندگی را نخواهیم داشت .....
لینک مرجع