تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: چگونه امروز به روح وجسمت خسارت زدي؟؟؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5
با خشمگين شدن
و داشتن خيال هاي باطن و منفي
داد زدن و پرحرفي و عصبي شدن
و ياداوري رنجشهام
باعث شدم كه رگ هام درد بگيره
همينجا از خدا عذر ميخوام
و ميخوام كمكم كنه كه
تو مسير بهبودي باشم و به جسم و روح
خودم خسارت نزنم....
كنترل كردن خودم كه چرا اين ماده غذايي رو نميتونم بخورم چرا همه ميخورند من نميتونم خيلي عصبي شدم

خشم دروني بخاطر اينكه زياد گرسته شدم

و عجله دارم براي زود كم كردن وزنم

سعي ميكنم امروز از خودم جبران خسارت كنم
با ترس و استرس
با عدم مراقبت از خودم
عصباني شدن
نپذيرفتن شرايط
قضاوت كردن همسرم
كنترل خواهرشوهرم
ياداوري رنجش پدر و مادرم افتادم
كه در نهايت رگهام در گرفت ولي خداروشكر امروز با بيماريم
آشنام و نميزارم بيش از حد روم كاركنه
با خود کم بینیم-با دعا و مراقبه نکردن
با بی برنامگی-با بیماری وابستگیم
با فکر های پوچ و بی اساس
با ترازی که دیشب از خودم گرفتم تا عصر خوب بودم خدا رو شکر ولی به شب عصبانی شدم و به خودم خسارت زدم.
صحبت با کسی ک نباید باهاش صحبت کنم و باعث لغزشم میشه
رنجش...
غصه خوردن
صفحه ها: 1 2 3 4 5
لینک مرجع