تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: فقط براي امروز به خودت چه قولي ميدي؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4
قول ميدم با مشگلات آشنا صبورتر رفتار كنم
قدر خودمو بدونم و به خاطر چيزهاي
پوچ با همسرم
دلخوري و ناراحتي به وجود نيارم
اين هفته ، هفته من و همه مادرها و زنهاي دنياست
(((روز با بركت زن )))
به خودم تبريك ميگم و به
زن بودنم افتخار ميكنم...


شاد و پر انرژي باشيد***
به خودم قول ميدم وزنمو كنترل نكنم بهش بها ندم و پذيرش اين وزنمو بيارم تو وجودم تا يواش يواش وزنم كم بشه
فقط برای امروز بر آنچه که اتفاق افتاده صبر می کنم وبه صدای خداوند گوش میدهم سکوت می کنم تا به یاورهایم خسارتی وارد نشود به امیدرو زهای بهتر.
فقط برای امروز فکرمیکنم هرچه که درمسیرراهم قرارمیگیرد نشانه ای از خداوند درآن است وهمه چیز را به فال نیک میگیرم .Heart
دست خدارا ول نکنم
امروز قول میدم برای خودم برنامه داشته باشم روی قدم ها کار کنم بخاطر مسائلی که اصلاً ارزش نداره فکر نکنم و به خودم بها بدم از خدا میخوام که کمکم کنه گذشته رو فراموش کنم و روز پر انرژی داشته باشم.
به خودم قول میدم ک دیگه وابستگی واسه خودم ایجاد نکنم
به خودم قول می دم واسه رسیدن به هدفهام رو شخصیت و انسانیتم پا نگذارم واز خودم مراقبت کنم
قول میدم که به کسی وابسته زیاد نشم
برای امروز به خودم قول میدم توجه ام رو بیشتر کنم و وسواسم رو کمتر
صفحه ها: 1 2 3 4
لینک مرجع