تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 8)سوال هشت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2
8) آيا واقعا ميخواهم بر شهوت غلبه كنم و پيروز شوم؟ براي اينكار از چه روشي استفاده ميكنم؟ (از گذشته تا به امروز)

لطفا پاسخهاي خود را به سوال 8 قدم صفر در اينجا بنويسيد. مفيد و آنچه خود احساس ميكنيد و تجربه داريد، نه آنچه ديگران ميگويند.

اين پاسخ و توضيح فقط نقطه نظر شخصي دوست بهبودی است براي تفهيم پرسش:

معمولا پاسخ همه ي ما به اين سوال مثبت است و ميگوييم بله البته كه ميخواهم پاك باشم. اما معمولا كوشش و تلاش ما به اندازه¬ي اشتياق و تمايل و عجز ما نيست. تا حدودي در اوايل برنامه اين طبيعي است كه احساسات ما جلوتر از رفتار و عملكرد ما حركت ميكند چون هنوز بلد نيستيم كه از احساسات پاك و يا عجز خود به عنوان يك نيروي محرك و قوي در پشت عملكردم استفاده كنم. اما به مرور ياد ميگيريم كه اشتياق و تمايل خود را به پاكي با عملكرد مثبت آميخته كنيم و بكار ببريم.
در سر جلسه ها سر وقت حاضر شدن. كار كردن قدمها بصورت جدي. تماس با اعضا و راهنما. مطالعه نشريات،تسلیم اصول و راهنما بودن، و بكار بردن همه ي ابزارهاي برنامه SA ، عملكرد ما محسوب ميشود
بله کاملا دوست دارم بر ش ه و ت غلبه کنم.
با کارکردن قدم ها،در تماس بودن با راهنما،رفتن به جلسه،مشارکت روزانه،لو دادن فکر خرابم.
بهترین موضوعی که کمک بنده از گذشته تا به امروز بوده صداقت و نوشتن قبل از انجام کار بوده و اینکه در مورد جزیی ترین موضوعات با راهنما در تماس بودن و جلسات
بله خیلی دوست دارم اما خیلی ضعیفم
سلام
اینروزها نوشتن به من خیلی کمک میکنه ؛ مخصوصأ از وقتی دارم گام صفر رو مینویسم .
و دعا ...خیلی بهم کمک میکنه
آری من میخواهم بر ش ه و ت غلبه پیدا کنم
بلی من میخام به شهوت غلبه کنم واز راههایی که انجمن به من میگه باکمک گرفتن از نیروی برترم وتماس با راهنما وکارکرد قدمها ودوری از هر چیزی که شهوت منو فعال میکنه والبته این کارها باید با تمایل وصداقت وروشن بینی باشه
استفاده از ابزارهای/نوشتن ومشارکت وارتباط با راهنماودعا وجلسه وتماس/تاتسلیم نشوم نمیتوانم بر شهوت غلبه کنم.
بله واقعا میخواهم خسته شده ام و راهای زیادی را امتحان کرده ام ولی همه به شکست منجر شده اند ولی امروز تسلیم شدن و دست از جنگ برداشتن وقبول اینکه من توانای استفاده حتی یک نگاه را ندارم به من امید ازادی میدهد
بله.باصداقت وتمایل وروشن بینی میتوان برتمام نقصها غلبه کرد .مهمترین اصل داشتن صداقت باخودمه واینکه من عاجزم درمقابل بیماریم وبایدازخدا وراهنما وابزار بهبودی استفاده کنم تا پاک بمونم.
بله در حال حاضر با تمام وجودم از این بیماری خودم بیزارم، و هرگز نمیخوام به گذشته سابق خودم بر گردم، من با نوشتن و صداقت در نوشته هایم کمک میگیریم در جهت پاک بودن
صفحه ها: 1 2
لینک مرجع