تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: مثلث کتام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
پدگوها 24 ساعت شبانه روزی نوجوان و جوان را با یک مثلث به نام مثلث کتام ترسیم می کنند. ضلع اول این سه ضلعی کار یا تحصیل ، ضلع دوم اوقات فراغت و ضلع سوم منزل می باشد. در این مثلث می بایست تناسبی منطقی بین سه اصل کار یا تحصیل ، اوقات فراغت و منزل و استراحت به وجود بیاید. بدین شکل که در درازمدت انسان از هر سه ضلع این مثلث استفاده منطقی نماید. کار برود یا تحصیلش را انجام بدهد ، برنامه مثبتی برای اوقات فراغتش داشته باشد و منزل نیز استراحتگاهی باشد که در آن احساس امنیت و آرامش کرده و بتواند خود را برای روز دیگری از کار یا تحصیل آماده کند.
مهم ترین ضلع این مثلث بخش منزل می باشد. آنجا که برنامه ریزی می شود آنجاست که تصمیم گیری های مهم انجام می گیرد. آنجاست که انسان ها با روابط عاطفی خوب خانوادگی انرژی مثبت فراوانی می گیرند و راه را برای پیشرفت هر چه سریع تر خود در جامعه هموار می نمایند. اگر خدای ناکرده در منزل مشکلات زیاد باشد، افراد خانواده نخواهند توانست استراحت کرده و با انرژی و قدرت به کارهای روزمره خود بپردازند. یکی از مهم ترین وظایف مسئولان تلاش برای ایجاد محیطی سالم در منازل است.
لازم به یادآوری است شکی نیست منزل و اوقات فراغت در موارد بسیاری با هم تداخل پیدا می کنند. این تقسیم بندی به این خاطر انجام شده است که مسئله راحت تر مورد بررسی قرار گیرد. از این مثلث کتام سالیان سال در اروپا برای کار پدگوگی استفاده می کنند. به این معنی که پدگو ها تلاش می کنند با شرایط زندگی در منزل و محتوای اوقات فراغت جوانان را تا می توانند سهل و جالب توجه نمایند. تا جوان بتواند انرژی مثبت لازم را کسب کند. برای ورود به مثلث کتام هر جوانی می باید انسان پدگویی آزموده باشد و این چند اصل اساسی را همیشه رعایت کند.
1- احترام گذاشتن به عقاید والدین و فرزندانشان
2- خود را هم سطح آنان دانستن
3- متواضع بودن
4- اهمیت دادن و وقت صرف کردن
5- راز دار بودن
6- صبور بودن
7- ثابت کردن به افراد داخل مثلث که پدگو می تواند مشکلات را خیلی کمتر کند.
تا زمانی که والدین و جوان ندانند که پدگو شخصی با این خصوصیات است ، محال است که او را به حریم خصوصی خود راه دهند.
منظور از پداگو مسئولان تعلیم وتربیتی است .
لینک مرجع