تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: دلیل همبستگی ما
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
مصیبت مشترکی که ماتجربه کرده ایم یکی از عواملی است که مانند سیمان مارا محکم به هم می امیزد.اما این خود به
تنهایی هرگز نمی توانست بدانگونه که اکنون به هم متصل هستیم ما را در کنار هم قرار دهد.
بزرگترین دلیل همبستگی ما راه حل مشترکی است که پیدا کرده ایم مادر این راه بطور کامل با یکدیگرتوافق داریم وبرادرانه دست در دست هم درحرکت هستیم و این است پیام بزرگی که این کتاب به مبتلایان به بیماری الکلیسم هدیه می کند.


کتاب الکلی های گمنان صفجه 49
ما اگر دنیایی هم باهم اختلاف داشته باشیم دوچیز مشترک داریم یکی درد مشترک یکی نفع مشترک یعنی به عبارت دیگر هم گزشته ما هم زندگی حال واینده ما مارا به یکدیگر متصل میکند.مهم ترین چیزی که ما را به یک دیگر متصل میکند هدف اصلی مان هست وان هم این که برای حفض این اصول باید ان را در اختیاردیگر معتادان بگزاریم واین پیام را به انها برسانیم
اصول روحانی برنامه دلیل همبستگی ماست و

بهبودی در همه جای دنیا یکی است راه نجات همه یکی است

ما همگی مسافران کشتی شکسته ایم که با هم همدردیم

از مشکلاتی که بر اثر مصرف به سرمان آمده میگوییم
لینک مرجع