تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: الرژِی بدنی.پدیده ویار یعنی چه؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
توضیح دهید
بدن من نسبت به الکل همیشه ویار داشت یعنی با دیدن اولین پیک مشورب به من میگفت اسد بخور بخور و بخور تا پیغام جدید را بهت بدم و هیچ وقت هم پیغام جدیدی جز مصرف برا من نداشت من با دیدن الکل با وجود این که میدونستم چقدر برای من ضرر داره اما اراده ای از خودم برا مصرف نکردنش نداشتم ....همیشه اینقدر خلع تو خودم احساس میکردم که فقط مصرف الکل این خلع را پر میکرد
سلام دوستان عزیز:
خیلی دلم میخواست جایی باشد که بتوانم با سکوت حرفمو بزنم حالا شده خدا رو شکر ویار بدن من الکلی اینگونه است که بیماری دارم بیماری الکلیسم که همه روح و جسم منو در بر گرفته و یکی از شاخه هاش انکاره حالا چرا از انکار حرف زدم انکار قسمت بیماریه منه که وقتی مثلا من یک پیک زدم انکار من میگه تو مشکلی نداری و به همین دلیل است که ویار من شدید تر و شدید تر میشه بدن من جوریست که اگه توی 10 لیتر اب یک قطره الکل باشه بیماری من اون یک قطره رو میبینه (اگه ابگرم کن رو در نظر بگیریم وقتی شیر رو بزا کنی روشن میشه حالا تو شیر رو واسه چی باز کردی واسش فرقی نمیکنه روشن میشه بیماری من اینه که اگه یک قرص بخورم فعال میشه حالا تو قرص رو واسه چی خوری واسش مهم نیست )
حساسیت نسبت به هر چیزی را ویار گویند

ما الکلی ها نمی توانیم هیچ گونه الکل یامخدری مصرف کنیم چون به محض خوردن یا کشیدن بدن شروع به یک سری

واکنشهای فیزیکی میکند که ویار گویند که از درون بدن طلب مصرف بیشتر میکند وما هم انسانهای سست اراده ایی هستیم

وجلو خود رانمی توانیم بگیریم.

_____________________________
تاثیر بخصوصی که الکل در الکلی های مزمن دارد زائیده آلرژی این افراد به الکل است وپدیده ویار فقط در این گروه وجود دارد و

هرگز در مشروبخواران متعادل و معمولی دیده نمی شود.مشروبخوارانی که دارای این حساسیت هستند هرگز نخواهند توانست

بدون خطر هیچ نوع مشروبی بخورند
_____________________________________________
لینک مرجع