تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: مشکلات روحی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
افرادی نیز وجود دارند که از اشفتگی های روحی وروانی شدید رنج میبرند اما بسیاری از انان قابل به بهبودی اند مشروط بر انکه
توانایی (صادق بودن ) را باخود داشته باشند...
داستانهای ما به طور کلی بیان کننده نحوه زندگی ما در گذشته واتفاقی که برایمان افتاد وچگونگی زندگی مادر وحال حاظر است
چنانچه طالب راه ما هستید وبرای بدست اوردنش از هیچ کوششی فرد گذاری نمی کنید در ان صورت اماده اید که قدم های مشخصی را بردارید......
الکلی های گمنام صفحه89
مشکلات روحی همانطور که از اسمش پیداست روح ما را آشفته کرده

خلع درونی انسان باعث میشود ترس های انسان زیاد شود روح انسان آزار میبیند

وقتی از نظر( جسم - فکر - روح ) بهم بریزیم مریض میشویم

راه علاج آن کارکرد 12 قدم الکلی های گمنام است
لینک مرجع