تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال چهارم ـ سنت هشتم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چهارـ آیا درجلسات بعنوان متخصص صحبت میکنم ٬ یابعنوان عضو الانان ؟
سنت هشتم به من تاکید میکند که اصل غیرحرفه ای بودن درجلسات الانان را در مسیرخدمتتم همیشه باید حفظ کنم .
(۲۷-۳-۱۳۹۲ ۱۱:۵۹ عصر)sabor نوشته شده توسط: [ -> ]چهارـ آیا درجلسات بعنوان متخصص صحبت میکنم ٬ یابعنوان عضو الانان ؟
ما نمي گوييم يك عضو الانان هرگز نبايد شغلي مربوط به حرفه درماني يا مشاغلي از اين دست را بپذيرد ، بلكه ميگوييم حرفه و تخصص يك عضو الانان اصلا ارتباطي به جلسات ندارد .
ارزش پيامي كه با يكديگر در ميان مي گذاريم ناشي از تجربه شخصي ما در بهبودي است و به هيچ وجه ، ارتباطي به مدارك _ تعليمات يا موفقيت حرفه اي ما ندارد .
ما بهبودي را نمي فروشيم بلكه انرا به رايگان و همراه با عشق و سپاسگزاري با ديگران به مشاركت مي گذاريم ..
طبق سنت سوم ما با هم برابريم و از نيرو تجربه و اميد خود مشاركت ميكنيم ..
خیر سنت هشتم بر غیر حرفه ای بودن تاکید دارد و هر یک از ما سوای حرفه ی خود به عنوان عضو کوچک گروه مشارکت و فعالیت می کنیم.
لینک مرجع