تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال هفتم - سنت دوازدهم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
هفتم - آیا درگروه خود فردی را بت می کنم واز او انتظاراتی دارم که از خودم ندارم ؟
افراد درالانان همه یکسان هستند و جهت بهبودی بین افراد گروه باهم درتماس هستم از بت سازی یک فرد در برنامه فقط باعث بروز نقصهای فرد و خدا ناکرده لغزش دوباره شخصیتی میشود و مسلما وقتیکه ما چنان بیمارهستیم که دوباره به بت سازی افراد می پردازیم حتما انتظاراتی هم پشت این جریان نهفته است .
(۲۱-۶-۱۳۹۲ ۰۶:۴۲ عصر)sabor نوشته شده توسط: [ -> ]هفتم - آیا درگروه خود فردی را بت می کنم واز او انتظاراتی دارم که از خودم ندارم ؟

در گذشته بله ...ولي اكنون با كاركرد سنتها بخصوص سنت سوم و 12 خير ...
شخصيتها و كساني را كه بت و ستاره كرديم بيش از انكه در خدمات موثر باشند بزرگتترين موانع داخلي براي رساندن پيام هستند ..
شخص و پيام رسان مهم نيست مهم خود پيام است ..
بت و ستاره شدن در خدمات و در انجمن نه تنها دست و پاي ما را براي رساندن پيام مي بندد ، بلكه باعث سركوبي خدمتگزاران مشتاق و از بين رفتن تمايل و اعتماد به نفس انها براي خدمت ميشوند ...زيرا اگر ستاره ها اشتباه كنند و رفتارهاي خلاف سنت از آنها سربزند اتفاق بدي كه مي افتد اين است كه باور اعضاء مي شكند . زيرا توقع دارند كسانيكه مدتي در برنامه بوده اند بي عيب عمل كنند ..
تمام كسانيكه از ما جلوترند ، ستاره بت يا برتر نيستند ..
اما كساني براي من الگو ميشوند كه به اصول عمل كنند ، اينها نياز به تاييد و تبليغ ندارند و خودشان را با تازه وارد برابر مي بينند . ...
شاید در اوایل برنامه انتظارات من از افراد قدم کار کرده که خدمت داشتن زیاد بود و اگر ایرادی در کار آنها میدیدم آنها را زیر سوال میبردم.
حال با کار کرد ن قدم و سنت ها فهمیدم که بالا و پایین نداریم
ستاره نداریم.رشد از من شروع می شود .ولی سعی میکنم کسانی را که عملکرد و آگاهی بیشتر دارند را الگوی خود قرار داده،تا بهتر بتوانم اعمال آنها را منعکس کنم.یاد بگیرم و عمل کنم .از راه درست،از راه دستور و فرمان کاری انجام نمیدهم بلکه از طریق الگوی بهبودی اینکار را انجام میدهم.
لینک مرجع