تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: گاهی.......
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3
گاهی دیدن یک عکس دو نفره تو رو یاد اون نمی ندازه !

تورو یاد خودت می ندازه ...

که چقدر شاد بودی ، که چقدر خندون بودی ، که چقدر جوون بودی !

گاهی آدم ها دلشون فقط برای خودشون تنگ می شه ...

دلم واسه خودم تنگه ...
گاه گاهي دل من ميگيرد ....

بيشتر وقت غروب ....

آن زماني كه خدا نيز پر از تنهايي ست ....و

و اذان در پيش است ....

من وضو خواهم ساخت ...

از خدا خواهم خواست ، كه تو تنها نشوي ...

تا دلت پر زخوشي هاي مداوم باشد ...
.
گاهي بندگان خدا آنقدر آدم را درك ميكنند و آرامش ميدهند كه گويي خدا روي زمين آمده ...
اين موهبت الهي را شكر ...Heart
بعضی ها
آنقدر ساده عزیز می شوند
که فکر نبودنشان هم
تمام نفس هایتـــ را به شـــ ــ ـــماره می اندازد....
گاهي يك روزهايي توي زندگيمان هست كه هيچ اتفاقي نمي افتد ، ما به اين روزها ميگوييم تكراري ، خسته كننده !!!..

ولي نميدانيم كه ميتونست اتقاق هاي بدي توي اين روزها بيفته ، كه روزي صد يار دعا ميكنيم كاش همان روزهاي تكراري تكرار بشه ...
خدايا بخاطر همه ي روزهايت حتي تكراري هزاران بار شكرت ...
گاهي لازم است از خانه بيرون بيايي و خوب فكر كني ببيني باز هم ميخواهي به خانه برگردي ؟ يا نه ؟

گاهي لازم است از مسجد ، كليسا و .... بيرون بيايي و ببيني پشت سر اعتقادات چه مي بيني ؟ ... ترس يا حقيقت ؟

گاهي لازم است از ساختمان اداري بيرون بيايي ، فكر كني ككه چقدر شبيه آرزوهاي نوجواني ات است ؟

لازم است گاهي درختي ، گلي را اب بدهي ، پرنده ااي را دانه و حيواني را غذا بدهي و نوازش كني ، ببيني از طبيعت چيزي در وجودت هست ؟

لازم است گاهي پاي كامپيوتر نباشي .. گوگل و ايميل و ... بيخيال بشي با خانواده دور هم بنشيني ، گوش بدهي به درد دل دوستت و ببيني زندگي فقط همين نيست ...

گاهي لازم است بخشي از حقوق ات را بدهي به يك انسان محتاج ، تا ببيني در تقسيم عشق تو برنده اي ؟ يا بازنده ؟..

لازم است گاهي است همانند پيامبران و ائمه باشي ، ببيني ميشود پيرو باشي؟

و در آخر ...

گاهي لازم است از خود بيرون امده و از فاصله ي دورتر به خودت بنگري و از خود سوال كني كه سالها سپري شد تا آن شوم ، و اكنون هستم ...
................................. آيا ارزشش را داشت ؟ ...
گاهي بايد رفت ...

و آنچه ماندني ست را بجا گذاشت ...

مثل ياد ، مثل خاطره ، مثل لبخند ...

رفتنت ماندني و با ارزش ميشود ، وقتي كه بايد بروي .، بروي ...

و ماندنت پوچ و بي فايده است ، وقتي كه نبايد بماني ، بماني ...

"اناگاوالدا"
گاهی آنقدر دلم برایت تنگ میشود......که شک میکنم این دل من است یا تو!!!!!!!!!!!!!!!
گاهی دلم برای خودم تنگ می شود...گاهی دلم برای باورهای گذشته ام تنگ می شود...گاهی دلم برای پاکیهای کودکانه قلبم تنگ می شود...گاهی دلم از آنهایی که در این مسیر بی انتها آمدند و رفتند خسته می شود...گاهی دلم از کسانی که ناغافل دلم را می شکنند می گیرد...گاهی آرزو می کنم ای کاش...دلی نبود تا تنگ شود...تا خسته شود...تا بشکند...
گاهی باید رفت ........................................... تا بدانند ارزش بودنش را!!!!!!!!!
صفحه ها: 1 2 3
لینک مرجع