تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: اصل روحانی چرخش
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
همانطور که قبلا در سنت دوم خواندیم ، رهبران ما حکمران نیستند، بلکه خدمتگزارانی هستند که خط مشی خود را از وجدان دسته جمعی کسانی که به آنها خدمت می کننددریافت می نمایند. هدف اولیه ما - نه شخصیت خدمتگزاران مورد اعتماد ما - NA را به گونه ای که می شناسیم، تعریف می کنند.. برای تاکید بر اصل گمنامی در سنت نهم، گروهها، هیئت های خدماتی و کمیته های ما از روش های مختلفی برای تعویض رهبران ما استفاده می کنند تا اینکه شخصیت یک فرد بر ساختار انجمن غالب نگردد.(چگونگی عملکرد - سنت نهم )
با توجه به راهنمایی های کتاب اصل چرخش در ادر انجمن معتادان گمنام بخاطر اینکه ساختار ما همیشه بصورت خدماتی باقی بماند خدمتگذاران مورد اعتماد خود را بصورت دوره ای و جرخشی انتخاب میکنیم .
حالا ما باید که در نظر بگیریم که این چرخش باید به گونه ای باشد که نه به بدنه ساختار ما صدمه وارد شود و نه به فرد خدمتگذاری که تا آن موقع آن پست خدمتی را بر عهده داشته است . بنابراین ما باید در موقع انتخاب خدمتگذار دقت خود را انجام داده و در کنار هر خدمتگذار قدیمی چند خدمتگذار جدید را نیز آموزش داده تا هم از شخصیت پردازی و هم از اینکه به خدمتگذار قبلی خسارتی وارد شود جلوگیری نماییم واین کارفقط با روشن بینی تک تک اعضا میسر میشود . بنابراین ما باید ابتدا منافع مشترک اصل روحانی چرخش را در نظر بگیریم و با این کار خود از خیلی از شخصیت پردازی ها جلوگیری خواهد شد.نجمن چگونه باید باشد و به چه نکاتی در تعاصل چرخش وتداوم یعنی گردش خدمت گذاران باعث ادامه خدمات میشه بدون تداوم و ضرورتش نیازی به چرخش خدمات نیست، پس مشخص شد که آنچه اهمیت داره ادامه داشتن خدمات جهت هدف اصلی (سنت پنج) میباشد. متاسفانه گاهی برخی اعضا خود را داناتر و عاقل تر از وجدان گروهی میدونند و عقایدشون رو دیکته میکنند. من هرچقدر به اصول نزدیک بشم از شخصیت پردازی دور میشوم. باید بدانم زیربنای خدمتم چه چیزی است. باید یاد بگیرم من بهترین گزینه جهت خدمت شاید باشم اما نه برای ابد بلکه به اندازه سهم خودم. من سهم منصفانه سنت هفتم را هم برای خود در خدمات قایل هستم. سنت نهم این اصل را برای حیات خدماتی ما قرار داده. بدینوسیله (چرخش) ما از ایده ها روشهای اجرا و منابع مختلفی بهره مند میشویم تا قویتر از قبل باشیم. بدور از وابستگی به یک فرد، حفظ گمنامی و عدم شخصیت پردازی و یافتن ایده های جدید بخشی از نعمات اصل چرخش است
ویض خدمتگزاران باید توجه نمود؟
لینک مرجع