تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: یادمان باشد....
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

یادمان باشد
....
يادمان باشد عشق را وارد کلام کنيم تا به هر عابري سلام کنيم و به هر چهره اي که تبسم داشت ما به آن چهره احترام کنيم زندگي در سلام و پاسخ است عمر را صرف اين پيام کنيم عابري شايد عاشقي باشد پس به هر عابري سلام کنيم
يادمان باشد حرفي نزنيم که به کسي بر بخورد نگاهي نکنيم که دل کسي بلرزد خطي ننويسيم که آزار دهد کسي را
يادمان باشد که روز و روزگار خوش است وتنها دل ما دل نيست يادمان باشد جواب كين را با كمتر از مهر و جواب دو رنگي را با كمتر از صداقت ندهيم
يادمان باشد بايد در برابر فريادها سكوت كنيم و براي سياهي ها نور بپاشيم
يادمان باشد از چشمه درسِِ خروش بگيريم و از آسمان درسِ پـاك زيستن
يادمان باشد سنگ خيلي تنهاست... يادمان باشد بايد با سنگ هم لطيف رفتار كنيم مبادا دل تنگش بشكند
يادمان باشد براي درس گرفتن و درس دادن به دنيا آمده ايم ... نه براي تكرار اشتباهات گذشتگان
يادمان باشد هيچگاه لرزيدن دلم را پنهان نكنم تا تنها نمانم يادم باشد هيچگاه از راستي نترسم و نترسانم
يادمان باشد مبادا به ديگران حسرت بخوريم كه باعث غبار و اندوه دل مي شود .مبادا خود رو از ديگران بزرگتر بدانيم كه باعث كوچك آمدن ميگردد
يادمان باشد انسان در زندگي يك ستاره دارد و آن ستاره اراده است كه فقط بايد در آن ستاره بنگرد و خوشبختي را در آن جستجو كند
يادمان باشد اگر شاخه گلي را چيديم وقت پر پر شدنش سوز و نوايي نكنيم پر پروانه شكستن هنر انسان نيست گر شكستيم ز غفلت من ومايي نكنيم
يادمان باشد سه چيز از خصلتهاي نيك دنيا و آخرت است: از كسي كه به تو ستم كرده است گذشت كني، به كسي كه از تو بريده است بپيوندي و هنگامي كه با تو به ناداني رفتار شود بردباري كني


_________________
حیات اعضای ماوابسته به برنامه ماست وبرنامه مانیزدرگفته های اعضای ماحیات می یابد
به خاطر داشته باشیم که عمر کوتاه است رسیدن به خواسته هایمان را طولانی نکنیم. راه ما هموار است آن را پیچیده نکنیم .

از دانه تا گندم شدن

از دانه تا گرمای نان

دست خدا در کار است

هر لحظه هر آن هر زمان
یادمان باشد

دانایی، زیبایی، نکویی، این همه چیز است
.
.
تا می توانید زیبایی بیافرینید
یادمان باشد محبت را برای فرداها زخیره نکنیم شاید فردا نتونستیم از خواب بلند بشیم
یادمان باشد:

زندگی کردن با حسادت خیلی سخته ،
مثل این می مونه که جهنمِ کوچیکت رو هِی با خودت این طرف و اون طرف ببری !
يادمان باشد براي درس گرفتن و درس دادن به دنيا آمده ايم ... نه براي تكرار اشتباهات گذشتگان
•یادمان باشد همه چیز تحت اراده خداوند است و به فراخور حالمان یا تلاشمان درهایی را به رویمان می گشاید ، پس بی تابی بی معناست .
یادمان باشدکه:

ان هنگام که از دست دادن عادت می شود

به دست اوردن هم ارزو نیست.....


گاه در زندگی موقعیت هایی پیش میاید که

انسان باید تاوان دعا های مستجب شده را بردهد


هیچ انتظاری از کسی ندارم

و این نشان دهنده ی قدرت من نیست

مسیله خستگی از اعتماد های شکسته شده است


در روز گار که خنده ی مردم از زمین خوردن توست

پس برخیز تا چنین مردم بگریند


درصد کمی از انسان ها نود سال زندگی می کنند

ما بقی یک سال را نود بار تکرار می کنند


نصف اشتباهاتمان ناشی از این است که

وقتی باید فکر کنیم احساس می کنیم و

وقتی که باید احساس کنیم فکر می کنیم....


سر اخر چیزی که به حساب می اید تکرار سالهای زندگی شما نیست

بلکه زندگی ای است که در ان سالها کر ده اید....


همیشه در زندگی جوری زندگی کن که ای کاش

تکیه کلام پیریت نباشد


چه داروی تلخی است وفاداری به خاین

صداقت با دروغگو

و مهربانی با سنگدل


اگر حق با شماست خشمگین شدن نیازی نیست

و اگر حق با شما نیست هیچ حقی برای عصبانی بودن ندارید...


ما خوب یاد گرفته ایم در اسمان مثل پرنده باشیم و در اب مثل ماهی ها

اما هنوز یاد نگرفته ایم روز زمین چگونه زندگی کنیم...


فریب مشابهت های روز و شب را نخوریم

امروز دیروز نیست

و فردا امروز نیست


برای دوست داشتن وقت لازم است

اما برای نفرت

گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است


هیچ انسانی دوست ندارد که بمیرد

اما همیشه ارزوی بهشت رفتن را دارد

اما یادمون نره که برایب رفتن به بهشت اول باید مرد


و در اخر:

عجیب نیست که پس از گذشت یک دقیقه به پزشک اعتماد کنی

بعد از گذشت چند ساعت به کلاخبرداری

بعد از گذشت چند روز به دوستی

بعد از چند ماه به همکاری

بعد از چند سال به همسایه ای

اما بعد از یک عمر به خدا اعتمد نمی کنیم...

دیگر وقت ان رسدیه که اعتمادی فراتر انچه می بایست را به او ببخشیم

او که یگانه و شایسته...
یادمان باشد وقتی هیچ چیز موثر واقع نمی شود و کار نمی کند ، خدا را امتحان کن
یادمان باشد که: آرامش جایی فراتر از ما نیست.
.
یادمان باشد که: من تنها نیستم ما یک جمعیتیم که تنهاییم.
.
یادمان باشد که: برای پاسخ دادن به احمق، باید احمق بود!
.
یادمان باشد که: در خسته‌ترین ثانیه‌های عمر هم هنوز رمقی برای انجام برخی کارهای کوچک هست!
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
لینک مرجع