تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: اهمیت قدم دوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
مي‌گذاريم ديگران زندگي كنند و خودمان هم زندگي كنيم
كليد ورود به قدم دوم يك باور و تلقین بموقع است، هرچند اين باور و تلقین مي‌تواند بسيار ضعيف و ناچیز باشد. اما مي‌توانيم با تمرين و مشاركت اين ضعف را تبديل به قوت كنيم. مي‌توانيم اين باور را با روشن‌بيني كه در بین اعضاء و افراد جلسات است، مطابقت و تمرين كنيم، تمرين عدم كارآيي افکار کپک زده و اعمال و اراده‌ي ضعیف ما و نداشتن سلامتی عقل و باور كسي كه از ما قوي‌تر و حافظ ما است، در ابتدا ديواره‌ي غرور و انكار را مي‌شكافد، اين باور به ما اجازه مي‌دهد تا به نیروی برتر اجازه دهيم در بهبودي ما دخالت كند و مارا در اين مسير دردناك و خطرناك ياري و نجات دهد. با اين تمرين‌ها مي‌توانيم وارد قدم مهم و معنوی و روحانی دوم شويم. در قدم دوم متوجه میشویم تنها نیستیم.
لینک مرجع