تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: راهنما ورهجو
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
راهنمائی، بخش حياتي كمكهاي رایگانی است که در انجمن های ۱۲ قدم به ما ارائه می شود و در آن یک عضو با تجربه انجمن، یک عضو ديگر را كه علاقه به بهبودي از طريق ۱۲ قدم دارد حمايت مي كند. رابطه بين راهنما و رهجو رابطه اي مقدس و معنوی است که براي هر دو طرف سودمند است. راهنما در واقع مهمترين ابزاري است كه در اختيار تازه واردين به برنامه ۱۲ قدم قرار دارد. بدين وسيله مي توان براي دريافت حمایت در برنامه بهبودي و عمل كردن به ۱۲ قدم به وي مراجعه کرد.
راهنما یک فرد با تجربه در حال بهبودی در انجمن است كه مسئولیت راهنمائی یک معتاد ديگر را كه اغلب تازه وارد است و رهجو نامیده می شود بر عهده می گیرد تا اینکه با كاركرد ۱۲ قدم در راستاي بهبودی قدم بردارد. رابطه میان راهنما و رهجو رابطه ای داوطلبانه و غیر رسمی و براساس اصول و ماهیت برنامه هاي ۱۲ قدم است که صرفاً بر اساس تبادل تجربیات و نیرو و امید اعضای انجمن به یکدیگر انجام می شود. اصول راهنمائی به بهترین شکل ممکن درقدم دوازدهم تشريح شده است و به ما پیشنهاد می کند تا پیام بهبودی را به معتادان دیگری که در عذاب هستند منتقل کنیم. " با بيداري روحاني حاصل از برداشتن اين قدمها، ما كوشيديم اين پيام رابه ديگر( معتادان يا الكلي ها ) برسانيم و اين اصول را در تمام امور زندگي خود به اجرا درآورديم."
برخی از مواردي که یک راهنما می تواند در راستاي بهبودی شما انجام دهد از قرار زیر است:
راهنما یعنی کسی که زودتر از من این مسیر رفته و با مشگلات این مسیر اشنا است و میتونه به منی که این مسیر رو نرفتم کمک کنه که کمتر اشتباه کنم .راهنما یعنی چراغی در تاریکی
راهنما یه دوست در حال بهبودیه که تجربه ماندن در قطع مصرف رو داره و برای در حالت ترک ماندن به من کمک می کن.
یه دوست خوب برای گوش دادن به احساساته منه.
راهنما کسیه که از طریق اون من با خودم آشنا میشم.دستم رو تو دست دیگر همدردام گذاشت.
راهنما هم یه بیماره و من نباید انتظار و توقع بیجا داشته باشم.
سلام ,,رابطه راهنما ورهجو یک رابطه معنوی وغیررسمی میباشدبرای شماچه معنی داره؟ممنون
داشتن راهنما به اکثر ما کمک می کند که در مورد برنامه ی انجمن معتادان گمنام بیاموزیم و درکی از خود پیدا کنیم که به تنهایی برای مان مشکل است. راهنما کسی است که می توانیم با او عمیق ترین و سیاه ترین رازهای خود را به مشارکت گذاریم، او کسی است که ایده های جدید را با ما به مشارکت می گذارد و زمانی که از او بخواهیم ما را راهنمایی می کند. این برای اکثر ما صدق می کند، چه تازه به برنامه آمده باشیم وچه مدت زمانی باشد که پاک باشیم. مهم تراز همه این است که راهنما کسی است که ما می توانیم زمانی که میل به مصرف داریم، به او تلفن کنیم.
(کتاب راهنما و رهجو/صفحه 27)
من راهنمایی نمی خواهم که آن چیزی را که من می خواهم داشته باشد.من راهنمایی می خواهم که چیزی را که من دارم، داشته باشد و بداند چه طور با او زندگی کند.
(کتاب راهنما و رهجو/صفحه 35)
در بهبودی من زمان هایی بود که راهنما نداشتم. من گمان می کردم که راهنما باید مثل یک پری افسانه ای از دودکش خانه به پایین بیفتد، یا اینکه تمایل نداشتم به اندازه کافی برای پیدا کردن یک راهنما تلاش کنم. تکیه به دوستان بهبودی و یا داشتن یک راهنما اسمی کافی نیست و جای راهنما داشتن را نمی گیرد. من باور دارم هرچه بیشتر در رابطه با راهنمای ام تلاش کنم بیشتر می توانم از تجربه ی او استفاده کنم. تجربه به من نشان داده که من برای کارکردن موفقیت آمیز قدم ها نیاز به راهنما دارم.
(کتاب راهنما و رهجو/صفحه8)
5 سال پیش به علت بیماریی که نتیجه مستقیم اعتیادم بود ، مجبور به مصرف دارو شدم. عوارض جانبی دارو وحشتناک بود. تمام انرژی مرا می گرفت وحدود 12 ساعت در روز می خوابیدم. رهجوهایم در وقت نیاز به راستی به من کمک می کردند. آنها صبور بودند و به خوبی درک می کردند که من نمی توانم مثل گذشته در دسترس باشم. در واقع آنها در حال کمک به من بودند و دنبال کارهای من می رفتند،سروقت آمپورمرا می زدند،با من به دکتر می آمدند،مرا به جلسه می بردندو......من فقط 3 جلسه از جلسات خانگی خود را در طول آن 1سال از دست دادم. راهنمای من هم باور نکردنی بود. او هر روز تلفن میزد و ما ساعت ها با هم صحبت می کردیم. او به من روحیه می داد و کمک می کرد تا اصول برنامه را به کار گیرم؛ مخصوصا سپاسگذاری، پذیرش و فروتنی را درشرایطی که در آن به سر می بردم . اینها به واقع به من نشان داد که این برنامه یک برنامه گروهی و ( ما ) است. من هرگز مهربانی و عشقی را که در طول یکی از بزرگترین آزمایش ها در بهبودی به من نشان داده شد فراموش نخواهم کرد.
(کتاب راهنما و رهجو/صفحه 116)
من به تازگی از یکی از رهجوهای ام خواستم که یک راهنمای جدید بگیرد. این تصمیم سختی برای من بود که نمی خواستم انجام اش دهم. من پانزده سال با این شخص رابطه داشتم و او یکی از بهترین دوستان من است، اما او قدمها را کار نمی کند. وجدان من دیگر قبول نمی کرد که اجازه دهم او فکر کند و یا بگوید که من راهنمای او هستم. از نظر من، ما دوست یکدیگر هستیم اما در مسیر روحانی که من چه به عنوان راهنما و چه رهجو تجربه کرده ام، قرار نداریم.
(کتاب راهنما و رهجو/صفحه141)
من به رهجوهای ام می گویم که رشد می تواند دردناک و بعضی مواقع همراه با احساس ترس وتنهایی باشد. مثل این می ماند که بخواهیم چرخ های کمکی دوچرخه کودکی را باز کنیم. من نمی توانم همیشه به دنبال دوچرخه بدوم تا از افتادن شما جلوگیری کنم. تنها کاری که ازدست من برمی آید این است که کمک کنم تا بلند شوید و تشویق تان کنم که دوباره سعی خود را بکنید تا وقتی که یاد بگیرید چگونه دوچرخه سواری کنید. خراش ها و کفتگی های حاصله نیز در آینده منافع زیادی برایتان خواهد داشت.
(کتاب راهنما و رهجو/صفحه93)
اگر من به بیماری خود در فرایند بهبودی شخصی ام نپردازم، آن گاه بیماری خود را به رهجوهای خود انتقال می دهم.
(کتاب راهنما و رهجو/صفحه20)
راهنما کیست؟
راهنما کسی است که مرا در مسیر بهبودی یاری میرساند.
او یکی از بچه های عضو انجمن است که من میتوانم در حل مشکلاتم از او کمک بخواهم.
او شخص به خصوصی نیست بلکه بخاطر تجربه بیشتر میتواند در این مسیر بهبودی ما را راهنمایی و کمک کند.
ما مختاریم هر کسی را که خود بخواهیم بعنوان راهنما انتخاب کنیم.

در انتخاب راهنما بهتر است چه چیزهایی را مد نظر داشته باشیم؟
بهتر است راهنما ١٢قدم و١٢ سنت کار کرده باشد" تا هنگام کارکردن قدمها بتواند تجربیات ناب تری را در اختیار ما قرار دهد.
در دسترس باشد"تا در مواقع ضروری یا زمانی که وسوسه میشویم بتوانیم با او مشارکت کنیم و همچنین برای کار کردن قدمها بتوان براحتی با او در تماس باشیم.
مورد اعتماد ما باشد.
فروتنی و تواضع را در اعمال و رفتارش مشاهده کنیم، کسی که لااقل قسمتی از قدمها را در زندگی خود بکار گرفته باشد.
به اندازه کافی وقت داشته باشد.
با او راحت باشیم.

کارهایی که یک راهنما نباید آنها را انجام دهد؟
در مسائل مالی و خانوادگی رهجو نباید دخالت کند.
برای کارکرد قدمها بین راهنما و رهجو نباید پولی رد و بدل شود.

این فکر اشتباه است که ما فکر کنیم بدون راهنما میتوانیم این راه را طی کنیم.
راهنما در قبال رهجو چه مسئولیتی دارد؟
راهنما و رهجو بطور کلی همان ارزش درمانی کمک معتاد به معتاد دیگر است.
راهنما فردی است که تجربه بیشتری نسبت به رهجو در پروسه ی بهبودی و رهایی از اعتیاد فعال با استفاده و بکارگیری اصول روحانی را دارد.
راهنما یک معتاد در حال بهبودی است و نه یک انسان مصون از خطا
راهنما هم یک معتادی است که تجربه، نیرو و امید خود را به مشارکت می گذارد.
راهنمای NA عضوی از معتادان گمنام است، که از برنامه بهبودی ما پشتیبانی می کند و مایل به برقراری رابطه ای ویژه حمایتگر و دو طرف با ماست.
راهنما
1-راهنما به مسائل مالی رهجو دخالت نمی کند
2-راهنما حق تشویق اعضا به شرکت در امور سرمایه گذاری فردی یا اجتماعی (مثل شرکتهای هرمی) را ندارد.
3-راهنما ارتباط با خانواده رهجو برقرار نمی کند
4-راهنما رهجو را تشویق به مطالعه نشریات می کند
5-راهنما اعلام پاکی صحیح را به رهجو متذکر می شود
6-در چارچوب 12 قدم و 12 سنت شکل می گیرد
7-راهنما باید رهجویش را باور کند
8-رابطه راهنما و رهجو یک رابطه روحانی است
9-راهنما مشاور خانواده، پزشک و قاضی نیست
10-راهنما سرزنش نمی کند انتقاد نمی کند و خودش را تحمیل نمی کند و از بالا به پایین نگاه نمی کند
11-رابطه راهنما و رهجو که بر پایه کمک یک معتاد به معتاد دیگر است به هر دو نفر کمک می کند تا با بعد انسانی خود آشنا شده و با مشکلات زندگی با کمک یکدیگر رو به رو شوند.
12-هر دو اعضای NA می باشند چرا که امروز رفتارها بر اساس الگو برداری در NA شکل می گیرد پس راهنمای اصولی یک منبع حیاطی برای عملکرد رهجوها می باشد.


رهجو
1-رهجو بودن یک ضرورت است. ما باید برای بهبودی اقدام کنیم و لازمه ی این اقدام درخواست کمک از یک معتاد در حال بهبودی است تا به ما کمک کند که تشخیص دهیم که به کمک یکدیگر خیلی بیشتر بدست خواهیم آورد تا زمانی که تنها باشیم.
2-رهجو کسی است که تمایل به بهبودی دارد و برای این موضوع دست نیاز بسوی یک عضو با تجربه دراز می کند.
3-رهجو کسی است که برای شناخت بیشتر از بیماری و بهبودی به یک عضو دیگر در NA اعتماد می کند.
راهنما باید کسی باشه که وقتی بهش نگاه یافکر میکنی راهت نمایان بشه گم نشی
راهنما یک معتاد درحال بهبودی است که تجربه پاک زندگی کردن را در انجمن تجربه کرده است ومن باید به یک نفر که به او اعتماد دارم وباور من است صادقانه ازاو در مسیر بهبودی کمک بگیرم به نظر من راهنما یعنی عشق بلا عوض چون هر کسی 12قدم را بطور واقعی کار کند وعملکرد داشته باشد عاشق است عاشق خود ودیگران و میتوان روی چنین دوستی که راه زندگی وسعادت را به ما می اموزد حساب کرد و کسی که 12قدم را واقعی کار کند خداوند در صوت او ویا همان صدای او روحانیت می بخشد که می تواند با همدردی کردن یک دوست را با کمک خدا پاک نگهدارد ...خلاصه راهنما یعنی باور ...من بعد از چند سال فهمیدم که عاشق راهنمایم هستم .......حیف که از دستش دادم ..روحش شاد .خداوند غریق رحمتش کند......عبدالله مهربان.دوست همه کسانی که عاشق پاکی وانجمن هستند
لینک مرجع