تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان
به این باور رسیدیم سوال 17قدمهای جهانی - نسخه قابل چاپ

+- تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان (http://forum.banianejavan.ir)
+-- انجمن: انجمن های دوازده قدمی، کارامد ترین روش برای رسیدن به بعد روحانی (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- انجمن: کارکرد قدمهای جهانی معتادان گمنام (/forumdisplay.php?fid=67)
+---- انجمن: قدم دوم در كاركرد قدم جهاني (/forumdisplay.php?fid=78)
+---- موضوع: به این باور رسیدیم سوال 17قدمهای جهانی (/showthread.php?tid=1168)به این باور رسیدیم سوال 17قدمهای جهانی - اسماعیل - ۶-۱۱-۱۳۸۹ ۰۶:۲۳ عصر

17باور من ازشروع بهبودی چگونه رشد کرده ؟
من در همه زمینه ها رشد داشته ام که مهم ترین آن باورهایم بوده مثال زنده .
1با صداقت زندگی زیبا می شود .
2 احساسات دیگران به من ربطی ندارد .
3 من مسئول گفتار و رفتار خودم هستم و کسی را سرزنش نکنم .
4 گفتن احساساتم به من کمک می کند که بهتر ین تصمیم را بگیرم .و..........
به یاد این افتادم که همین حالا خدارا شکر کنم از این همه تعقیر باورها .


RE: به این باور رسیدیم سوال 17قدمهای جهانی - ali2012 - ۳۱-۶-۱۳۹۱ ۱۰:۱۷ عصر

من با دنیای از ترس و رنجش وارد برنامه شدم ترسی که همیشه فعال کننده نواقص من بوده و هست .
امروز باور دارم که برای داشتن باور های درست باید باور های غلط را کنار بگذارم .
باور کارکرد قدم ها و راهنما باید با باور غلط خود محوری جایگزین شود .
ایمان و باور را خودم باید به دست بیاورم و دیگران انرا به من نمی دهند .
فکر می کردم ایمان شهادت و اقرار است ولی حالا می دانم عملکرد و رفتار است .
ایمان به برنامه یعنی رفتن به جلسه + کارکرد قدم+ راهنماگرفت + مشارکت .....
ایمان و باور یک روند است و یکشبه اتفاق نمی افتد
امروز من نسبت به گذشته هم تعداد و هم کیفیت ایمان آوریم رشد کرده .
سرعت ایمان اوریم هم امروز رشد کرده و خیلی زودتر ایمان و باور می اورم .
کیفیت رابطه من با نیروی برتر و دوستان و راهنما هم رشد کرده است.


RE: به این باور رسیدیم سوال 17قدمهای جهانی - alicapitan - ۸-۷-۱۳۹۲ ۰۷:۳۲ عصر

با اعتماد به راهنما و دوستان بهبودی واین نکته که جریان بهبودی یک جریان روحانی است نه یک جریان مذهبی .
ایمان اوردم که با اصول برنامه میتوانم پاک بمانم و ماندم .
ایمان اوردم که روزی سلامت عقل به من باز خواهد گشت و به طور نسبی این اتفاق افتاد . در کل به هر چیزی ایمان بیاورم و نسبت به ان امید خود را از دست
ندهم و یا اینکه ان را باور کنم به ان دست پیدا خواهم کرد .
ایمان دارم که نیروی برتر در زندگی من حضور دارد .
ایمان دارم که این اتفاق که تا کنون برای من رخ داده کار من نبوده است .
ایمان دارم که من هم جزیی از این کل هستم و تواضع پیدا کردم .


RE: به این باور رسیدیم سوال 17قدمهای جهانی - aashkan - ۱۸-۸-۱۳۹۲ ۰۸:۱۶ عصر

من امیدوار میشوم که ایمان به من امکان بهبودی یافتن را به همراه میاورد در طی این مراحل به این باور میرسم که نیروی برتر از خود من وجود دارد که میتواند به مرور سلامت عقل را به من بازگرداند ما کامل نمیشویم ولی به مرور میتوانیم زندگی بهتری داشته باشیم


RE: به این باور رسیدیم سوال 17قدمهای جهانی - کارو - ۲۰-۲-۱۳۹۳ ۰۶:۳۲ عصر

بسیاری از ما وقتی وارد انجمن معتادان گمنام شدیم فکر میکردیم مشکل ما فقط مصرف مواد مخدر است و لذا با این اندیشه که فقط بتوانیم مواد خود را ترک کنیم از روی ناچاری وارد انجمن شدیم اما با حضور مرتب در جلسات متوجه شدیم که ما بیماریم و مشکل ما فقط مواد مخدر نیست بلکه مشکل اساسی ما بیماری اعتیاد است و با کارکردن قدم یک عمیقاً این باور را همراه با اقرار به بیماری پذیرفتیم ، در واقع اعتراف به بیماری و پذیرفتن آن اولین استارت ما از شروع بهبودی را رقم زد ، درواقع ریشه نونهال بهبودی ما را پذیرش بیماری شکل داد بنابراین پذیرش بیماری نقطه آغاز بهبودی ما بود ، ما با استمرار در روند بهبودی و با کارکرد قدم و با آگاهی از شاخصه های بیماری ، لحظه به لحظه ، نهال بهبودی خود را آبیاری کردیم و با پذیرش کامل به تسلیم کامل رسیدیم و در این نقطه بود که بهترین شرایط را برای رشد بهبودی خود فراهم کردیم ، اما رشد هم مثل بهبودی یک فرایند است و از مهمترین عامل های تاثیرگذار بر آن گذشت زمان است که ما باید نهایت استفاده از زمانی که فقط برای امروز در اختیارمان گذاشته شده است ، در جهت ارتقاء دانش و آگاهی توام با عملکرد بهرمند سازیم


RE: به این باور رسیدیم سوال 17قدمهای جهانی - امیرجوادی - ۲۴-۱۱-۱۳۹۴ ۰۴:۰۱ عصر

-باورهای من باتظاهربه ایمان آوری واستارت روند ایمان آوری درمن شروع شدبا دیدن وشنیدن معجزاتی که برای بچه ها اتفاق افتاده است وباشرکت درجلسات جاذبه وچیپ دهی بادست برداشتن از باورهای غلط گذشته وجایگزین کردن باورهای درست وروحانی بازیربنای صداقت وعشق بدون هرگونه توقعی بجای آن باپذیرفتن خودم ودیگران بافروتنی وتواضع بادروغ نگفتن وصداقت داشتن وباداشتن عملکرد درست وصحیح باحضورمرتب درجلسات ومشورت کردن وشرکت درکلاسهای قدم واستفاده از تجربیات دوستان بهبودی باپذیرفتن اینکه من جزیی از کل هستم با تسلیم صادقانه واعتماد به نیروی برترم باکنارگذاشتن بدبینی وخودمحوری بابدقولی نکردن بادوست داشتن خودم ودیگران بااستفاده از اصل روحانی روشن بینی وبازنگه داشتن دریچه قلب وافکارم عجزمن نقطه شروع رشد وتکامل من است ازهمان زمان که امید در مابیدارمیشودشروع به این باورمیکنیم که باایمان به نیروی برترواصول برنامه باور مانیز رشد کرده وبه بهبودی خواهیم رسید:


RE: به این باور رسیدیم سوال 17قدمهای جهانی - foadsa - ۱۶-۸-۱۳۹۷ ۰۲:۰۹ عصر

باور من زمانی شکل گرفت که پیشرفت دوسنانم را دیدم فهمیدم آدم می تواند تغییر کند اون جور کهدوست دارد