تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان
نیروی برتر ازخودمان سوال 19قدمهای جهانی - نسخه قابل چاپ

+- تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان (http://forum.banianejavan.ir)
+-- انجمن: انجمن های دوازده قدمی، کارامد ترین روش برای رسیدن به بعد روحانی (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- انجمن: کارکرد قدمهای جهانی معتادان گمنام (/forumdisplay.php?fid=67)
+---- انجمن: قدم دوم در كاركرد قدم جهاني (/forumdisplay.php?fid=78)
+---- موضوع: نیروی برتر ازخودمان سوال 19قدمهای جهانی (/showthread.php?tid=1194)نیروی برتر ازخودمان سوال 19قدمهای جهانی - اسماعیل - ۷-۱۱-۱۳۸۹ ۰۴:۵۴ عصر

19 بعضی از چیز هایی که قدرتمندتر از خودتان هستند را نام ببرید .؟
کائنات . انجمن . قدمها . راهنما . مثبتها و منفی ها قضاوت منفی . ترس از دست دادن . امروز این موارد زندگی من تحت تعثیر قرار داده .


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 19قدمهای جهانی - daruosh s - ۲۱-۱۱-۱۳۹۰ ۰۱:۴۴ عصر

جچلسه ,راهنما]اصول روحانی,افراد موفق در کارم. هر نیرویی که در اطراف من یا درون من باشد و ازمن قوی تر باشد چه منفی و چه مثبت یک نیروی برتر است. حالا این من هستم که باید با کمک و مشورت با اعضای قدیمی متوجه شناسایی نیروهای برتر مثبت پیرامون خود شوم


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 19قدمهای جهانی - ali2012 - ۳۱-۶-۱۳۹۱ ۱۰:۳۱ عصر

بیماری اعتیاد ، مواد مخدر ، وسوسه ، شهوت و امور نفسانی همگی از من قوی ترند و برای مقابله با اینها نیازمند نیروی برتری مثل انجمن ، جلسه ، برنامه ، راهنماو ........که تا وقتی به اینها وصل هستم از کاری از گروه اول و بیماری اعتیاد بر نمی آید


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 19قدمهای جهانی - alicapitan - ۸-۷-۱۳۹۲ ۰۷:۵۱ عصر

خیلی از انسانها از لحاظ جسمی . فکری . اقتصادی . از من قدرتمند تر هستند . نیروی بیماری اعتیاد . گروه . وسوسه . اصول نهفته در قدم ها و سنت ها


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 19قدمهای جهانی - mahdi.9666 - ۲۷-۱-۱۳۹۳ ۱۲:۳۹ عصر

بیماری بهبودی اجتماعی

قسمت اول بیماری شرایطی که نواقص اخلاقی من فعال شود.هوای نفس لذت طلبی وترسهایم

دوم بهبودی در صدر انها خداوند.راهنما.جلسه.قدمها.مشارکت.تجربه دیگر دوستان بهبودی .نشریات.خدمت.

سوم اجتماعی دکتر.مکانیک.مهندس.قصاب نانوا و.....در نهایتهر کسی که در زمانی که من نیاز به کمک دارم در ان کار متخصص و اهل فن باشد زیرا میتواند در ان مسله به من مشورت دهد ...


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 19قدمهای جهانی - امیرجوادی - ۲۴-۱۱-۱۳۹۴ ۰۴:۰۴ عصر

-هرچیزی که با ماهیت ونیرویی که دارد باعث تغییر شخصیت ورفتاروگفتار وماهیت من گردد از من قدرتمندتر است مانند:خداوند عشق ومحبت مادر پول وپارتی مواد مخدر بیماری اعتیاد بیماریهای مختلف وامراض روحی وروانی خود قدرت نیرو وقدرت جمع اصول روحانی برنامه قوانین دولت کتاب الکل ومحرکات نیروی برتر واصول نهفته در قدم ها طبیعت مجموعه قوانین وانرژیهای هستی ورزشکاران روابط جنسی خود بانوان نیروهای منفی سیل زلزله ترس شهوت لذت طلبی وسوسه عادات بد افکاربیمارگونه وگیر کردن درچرخه معیوب مرض خشم وعصبانیتم غرور ونواقصم حتی بیشتر حیوانات عشق وامید وایمان جلسه راهنما گروه قدم دانش وآگاهی هستی وکاینات ومن پذیرفته ام که اگر بامرضم بخواهم زندگی کنم وبه کله خودم متکی باشم حتما ضعیف وآسیب پذیر خواهم بود.:


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 19قدمهای جهانی - foadsa - ۱۶-۸-۱۳۹۷ ۰۲:۲۷ عصر

خدا و بیماری (شیطان)