تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان
نیروی برتر ازخودمان سوال 22قدمهای جهانی - نسخه قابل چاپ

+- تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان (http://forum.banianejavan.ir)
+-- انجمن: انجمن های دوازده قدمی، کارامد ترین روش برای رسیدن به بعد روحانی (/forum-10.html)
+--- انجمن: کارکرد قدمهای جهانی معتادان گمنام (/forum-67.html)
+---- انجمن: قدم دوم در كاركرد قدم جهاني (/forum-78.html)
+---- موضوع: نیروی برتر ازخودمان سوال 22قدمهای جهانی (/thread-1222.html)نیروی برتر ازخودمان سوال 22قدمهای جهانی - اسماعیل - ۹-۱۱-۱۳۸۹ ۰۵:۳۰ عصر

چه شواهدی دارم که نیروی برتر در زندگی من کار کرد دارد ؟

پاکی از مواد . شادی زندگیم . آرامشی که دارم . بیشتر از همه امید ی که امروز دارم


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 22قدمهای جهانی - daruosh s - ۲۷-۱۱-۱۳۹۰ ۰۹:۰۹ عصر

یکی از مهمترین شواهدم جلسه قدمی است که در حال اگاهی دادن به من است. دیگری پاکی از مواد و سیگار. دیگریانتخابهایی که به من کمک میشود درست انتخاب کنم. اینکه انسان صبور تری شدم . برای خانواده قابل احترام شده ام
در محیط کار ادم مثمر ثمری هستم
مسئولیت پذیریو....


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 22قدمهای جهانی - saleh - ۴-۵-۱۳۹۱ ۰۳:۰۰ عصر

چه شاهدی بهتروبزرگتر ازموج آگاهی گسترده ای که بواسطه حمایت نیروی برترم هر لحظه به اشکال مختلف برایم در راه است.
سرسری نگرفتن پیامهای کتاب هستی باعث آگاهی وبازشدن دیدمن و گستردگی جهان بینی وبینش من میشود،مجموعه عواملی که گرد هم آمده اند(تک تک دوستان بهبودی،گروه،قدم،راهنماوتمامی عواملی که بهر شکل با آنها تماس دارم) همگی در جهت آگاهی و
رهائی من کارمکنند فقط کافییست من ببینم،بشنوم واحساس کنم واین را از نعمت های حمایت نیروی برترم میدانم.
زندگی آبتنی کردن در حوضچه(اکنون)است.


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 22قدمهای جهانی - ali2012 - ۳۱-۶-۱۳۹۱ ۱۰:۴۸ عصر

بین من و خداوند خیلی چیز ها است که می تواند واسطه خداوند برای کمک به من باشند مثل راهنما ، مردم ، جلسات ، کائنات و ....رشد در سه بعد بهبودی یعنی کار ، خانواده ، جلسه و برنامه نشان می دهد که من قبل از شناخت نیروی برتر بهره برداری از ان را شروع کرده ام .
وقتی به پاکی خودم نگاه می کنم به این نتیجه می رسم که در ترک مواد مخدر و سیگار نیرویی بزرکتر از من دخالت کرده و نقش من خیلی کم بوده است.
امروز وقتی در چیزی عاجز وار از خدا طلب کمک می کنم در بیشتر مواقع آنرا به من می دهد مثل وسوسه استفاده از نواقص که روزانه در معرض فعال شدن هستند.


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 22قدمهای جهانی - alicapitan - ۹-۷-۱۳۹۲ ۰۷:۴۷ عصر

زندگی به روال عادی و خسارت نزدن به خود و جامعه . خدمت کردن به همدردان و هم نوعان و این که با این همه نواقص و بدی کمک کرد تا پاک بمانم و خیلی از اتفاقها که دلیل منطقی برای ان وجود ندارد مثل گرفتن وسوسه و اینکه من مواد مخدر مصرف نمیکنم و پذیرش خودم و زندگی ام به همین صورتی که هست و غیره


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 22قدمهای جهانی - کارو - ۲۰-۲-۱۳۹۳ ۰۶:۴۸ عصر

دگرگونی ها و تغییرات مثبت فراوانی در زندگی ما اتفاق افتاده که تمام آنها را مرهون حمایت های نیروی برتر میدانیم بطور مثال به تعدادی از این شواهد اشاره میکنیم ؛

پاک از مواد مخدر هستیم - امیدواری – اعتماد به نفس - ایمان - فروتنی – صداقت – روشن بینی – دوری از خوآزاری و دیگرآزاری - اعتبار و اعتماد و اطمینان ، بین خانواده و دوستان و جامعه را بدست آوردن – برگشت سلامت عقل – خدامحوری – کار – پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی و معنوی و . . .

تمامی این شواهد نشان دهنده این است که کمک های نیروی برتر در زندگی ما کارآیی دارد


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 22قدمهای جهانی - mehdi1 - ۵-۳-۱۳۹۳ ۰۲:۲۷ عصر

شواهد از اين روشن تر که اين جال نشسته ام دارم در راستای بهبودی کار می کنم


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 22قدمهای جهانی - امیرجوادی - ۲۴-۱۱-۱۳۹۴ ۰۴:۰۹ عصر

-آرامش دارم درجنگ ودعوانیستم وحال واحساسم خوبه دیگه مواد وچیزی مصرف نمیکنم ودارم پاک زندگی میکنم وسعی میکنم به کمک نیروی برترم درمسیر بهبودی باشم تسلیم شده ام ناامیدبودم ولی باتغییراتی که پیداکرده ام روز به روز امیدوارترمیشوم واینک امیدم تبدیل به باور وایمان شده است حال انگیزه های زیادی برای ادامه یک زندگی خوب وپربار دارم امروزه یک رضایت نسبی از خودم وزندگیم دارم تغییرات مثبتی درزندگیم اتفاق افتاده وخودم هم تمایل به تغییرپیداکرده ام باورواعتقاداتم تغییرکرده اند برنامه ریزی دارم ومشورت پذیر شده ام خدمت میکنم بدون هرگونه توقعی دروغ خیلی کم میگم خوش قول وخوش حساب شده ام اگراشتباه میکنم میپذیرم اقرارمیکنم ودیگه خودآزاری نمیکنم شادم ومیخندم وازگفتن دوستت دارم نمیترسم ازراه درست وحلال امرارمعاش میکنم روابطم عالی شده وشخصی مفید وقانونمند شده ام دریچه افکارم باز است وسعی میکنم از زاویه زیباتری به زندگی نگاه کنم ..........چندوقتی هم هست که باکمک نیروی برترم نیکوتین راهم کنار گذاشته ام:


RE: نیروی برتر ازخودمان سوال 22قدمهای جهانی - foadsa - ۱۶-۸-۱۳۹۷ ۰۲:۳۳ عصر

آرماشی که الات دارم
دوستانی که الان دارم
اعتباری که الان دارم
هوشیاری ه الان دارم
...